Persbericht van de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad Zeewolde

Tijdens de informatieperiode heeft de gemeenteraad in januari opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau om een analyse te maken van de bestuurlijke verhoudingen in ons dorp. De bevindingen, gepubliceerd in het rapport ‘Zeewolde: toekomst zonder verleden?’, waren voor sommige media aanleiding om een bijzonder negatief beeld neer te zetten over de huidige politieke situatie in Zeewolde en (dis)kwalificaties toe te kennen als zou het functioneren van het openbaar bestuur in geding zijn.

Wij willen als fractievoorzitters van alle politieke partijen de problemen in de huidige politieke verhoudingen niet bagatelliseren, daarvoor zijn de analyse en conclusies van het rapport duidelijk. Echter, in gezamenlijkheid is nu besloten om tot een duurzame oplossing van de problemen te komen. Dit vereist inderdaad dat partijen zich kwetsbaar opstellen maar duidt ook op een constructieve houding die het mogelijk maakt om de problemen bespreekbaar te maken. Bovendien, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zullen lopende zaken in zowel commissie- en raadsvergaderingen doorgang vinden waardoor openbaar bestuurlijke taken naar behoren zullen worden uitgevoerd. Eveneens zijn de voorbereidingen aan de gang om verder invulling te geven aan het informatieproces. Dat sommige media ons een andere werkelijkheid voorspiegelen en van de huidige politieke situatie in ons dorp een karikatuur maken is jammer; want voor zowel de toekomst als het verleden is niemand gebaat bij het creëren van een ander heden.

Wilt u meer weten dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde)
Henny van Ginkel (VVD)
Piet Verschure (CDA)
Jan Klop (PvdA/GroenLinks)
Gerben Dijksterhuis (ChristenUnie)