Schoppen Troef en Speelvoorzieningen

Schoppen Troef – Jij hoort erbij!

In de Zeewolde Actueel van dinsdag 12 februari schrijft Mannes Schoppink in zijn wekelijkse column Schoppen Troef over het oriënterend onderzoek naar de bestuurlijke situatie in Zeewolde. De titel van de column is: Jij hoort erbij! Aan het eind richt de auteur zijn pijlen op mij. In mijn weblog van 3 februari schrijf ik, in het kader van de berichtgeving in de media over bestuurlijk Zeewolde, dat ons dorp prima wordt bestuurd en er zal op enig moment weer een volledig college zijn. Hij interpreteert dat als “Gaat u maar rustig slapen, alles komt goed” en schrijft het ook zo op. Vervolgens legt hij een link naar Hendrik Colijn, een vooroorlogse staatsman die deze woorden sprak eind jaren dertig van de 20e eeuw ten tijde van de grote crisis. De vergelijking met deze staatsman is weliswaar vleiend, maar niet op z’n plaats. De grote crisis waar Nederland toen in verkeerde, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk niet te vergelijken met de bestuurlijke situatie in Zeewolde. Ook mijn uitspraak dat de taken van ex-wethouder Van Daalen gewoon zijn overgenomen door de andere collegeleden worden, zo lijkt het, mij niet in dank afgenomen. De auteur vraagt zich af of de idealen van de heer Van Daalen ook zijn overgenomen. Dat hoeft niet want ik, en met mij de mensen van Leefbaar Zeewolde, hebben veel van deze idealen zelf al. Leefbaar Zeewolde is een zeer sociale partij met een groot hart voor de mensen in onze samenleving die het wat minder breed hebben dan anderen. Ik zou zeggen: verdiep je eens echt in de mensen van Leefbaar Zeewolde en lees het partijprogramma er nog eens op na. Een van de constateringen in bovengenoemd rapport gaat juist over de beeldvorming over elkaar in relatie tot de inhoudelijke overeenkomsten. Als de media die constatering deelt, dan doe ik een beroep op de media om ook op gepaste wijze over de materie te berichten. Ook de media hoort erbij!

Speelvoorzieningen voor basisschool Polderwijk

In de gesprekken die ik onlangs met de diverse schoolbesturen heb gehad over de onderwijsvoorzieningen in de Polderwijk, kwam naar voren dat men toch wel erg graag wat speeltoestellen wilde hebben. Zeker nu het er op lijkt dat ze wat langer in de tijdelijke huisvesting zitten dan aanvankelijk de bedoeling was, vind ik het belangrijk om daar snel wat aan te doen. Met de betreffende ambtenaar en een vertegenwoordiger van de fabrikant zijn we afgelopen maandag op bezoek geweest in de school. Ik wil namelijk van de leerkrachten zelf horen wat ze graag willen hebben. De boodschap was duidelijk. Een zandbak, een gecombineerd speeltoestel voor de kleintjes en een trapveldje voor de bovenbouwleerlingen. We hebben direct actie ondernomen en alledrie de wensen gaan we invullen zodat de kinderen die daar nu al op school zitten straks lekker buiten kunnen spelen!