Leefbaar Zeewolde neemt afstand van de beschuldiging van D66

Leefbaar Zeewolde neemt afstand van de beschuldiging van D66 als zouden wij onwaarheden vertellen. In het D66 programma is duidelijk te lezen dat Zeewolde voorlopig nog kan en moet groeien en dat D66 een voorstander is om de komende jaren de woningbouw gestaag door te zetten. Gestaag betekent volgens de Dikke van Dale: Zonder ophouden of tussenpozen, voortdurend.

Onze interpretatie is dat D66 de plannen van alle andere partijen dus duidelijk omarmt. Ook in het radiodebat op Omroep Flevoland heeft D66 lijsttrekker Ron Zwart duidelijk gezegd dat de meeste partijen het eens zijn over dit onderwerp en dat groei nodig is. Hij schaart zich achter de visie van de andere partijen die in het debat hebben aangegeven nog fors te willen doorgroeien. Nergens is te lezen dat Leefbaar Zeewolde het aantal 35.000 aan D66 koppelt, dus ook dat verwijt is uit de lucht gegrepen.

Tot slot heeft de Reclame Code Commissie Leefbaar Zeewolde in 2006 helemaal geen waarschuwing gegeven. Zij hebben ons slechts een advies gegeven. Niets meer en niets minder. D66 moet dus geen onwaarheden vertellen.