Leefbaar Zeewolde voor Woonzorgzone en tegen nutteloze en geldverslindende parkeergarage

Binnenkort zal de gemeenteraad haar goedkeuring geven aan het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Zeewolde. Dat is goed nieuws. Met dit bestemmingsplan wordt duidelijk hoe het nu nog braakliggende gedeelte van het centrum verder kan worden ingevuld. Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins is daar druk mee bezig geweest zodat daar onder andere de Woonzorgzone kan worden gebouwd. Dit zijn woningen met  zorgvoorzieningen voor ouderen in het centrum.  Een lang gekoesterde wens van veel ouderen in Zeewolde gaat daarmee in vervulling. Ouderen met een bepaalde zorgindicatie kunnen straks dus met hun partner in Zeewolde blijven wonen. Tot nu toe kan dat niet, daarom is een dergelijke voorziening een geweldige winst voor de leefbaarheid van ons dorp.

Parkeren

In de discussie over dit bestemmingsplan is er gesproken over het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen in het centrum. Volgens de VVD en Zeewolde Liberaal, het opgestapte VVD-raadslid Steijger, dreigt er een tekort van 300 tot 600 parkeerplaatsen te ontstaan. Nauwkeurige berekeningen geven aan dat dit niet het geval is. Ook de grootwinkelbedrijven zoals AH, Lidl, Boni, Action en Scapino ondersteunen de berekeningen van het college. VVD en Zeewolde Liberaal pleiten voor een ondergrondse parkeergarage. Als daar de 300 tot 600 parkeerplaatsen moeten komen vraagt dit een investering van 15 tot 30 miljoen Euro. Daar bovenop komen dan nog de jaarlijkse exploitatiekosten. Een nutteloze investering, want er ontstaat geen tekort aan parkeerplaatsen door de bouw van een Woonzorgzone. VVD en Zeewolde Liberaal moeten dus voor betaald parkeren zijn, want anders zijn die enorme investerings- en exploitatiekosten niet op te brengen. Leefbaar Zeewolde is fel tegenstander van betaald parkeren.

Leefbaarheidsmonitor

Onlangs is uit de Leefbaarheidsmonitor nog gebleken dat 76% van de inwoners tevreden is over de parkeermogelijkheden in ons dorp. De centrumondernemers hebben een leefbaar centrum nodig, waar wordt gewoond, gewinkeld en gewerkt. Leefbaar Zeewolde hoopt dat er zo snel mogelijk kan worden gestart met de bouw van de Woonzorgzone. Wij kiezen niet voor lege parkeerplaatsen, maar kiezen ervoor om ouderen die zorg aan te bieden die ze nodig hebben en daardoor in Zeewolde kunnen blijven wonen. Zeewolde is ten slotte de plaats van je leven.

Voor informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter.
06-16782007