Leefbaar Zeewolde ziet atletiekbaan helemaal zitten

Leefbaar Zeewolde wil graag dat er op zo kort mogelijke termijn een atletiekbaan in ons dorp komt.De atletiekbaan kan gebruikt worden door de meer dan 300 leden van de atletiekvereniging, de vele loopgroepen en de middelbare en lagere scholen in ons dorp. 

De wens voor een atletiekbaan leeft al langer bij de grootste partij van het dorp. Al in 2010 stond dit in het partijprogramma van Leefbaar Zeewolde. Daarom diende Leefbaar Zeewolde in juni 2011 een motie om te laten onderzoeken of de ijsbaan gecombineerd kon worden met een atletiekbaan. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen. Samen met de atletiekvereniging Zeewolde en IJsclub Zeewolde werd dit onderzoek gestart, maar al snel bleek dat de gecombineerde atletiek- en ijsbaan technisch en financieel niet haalbaar was.

Maar Leefbaar Zeewolde gaf niet op. Op 14 februari 2013 werd opnieuw een motie ingediend en ook aangenomen. Het college van B&W werd gevraagd ‘zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind 2013 komen met een aangepast sportbeleid met speciale aandacht voor de atletieksport.’ Het college pakte de zaken voortvarend op. Sportverenigingen werden via de Sportraad gevraagd om input te leveren voor de sportvisie. De atletiekvereniging kreeg het verzoek om een ‘businesscase’ voor de atletiekbaan te schrijven. De Sportraad legde een uitstekende sportvisie voor die door het college werd omarmd. Bovendien gaf de door de atletiekvereniging aangeleverde businesscase een helder beeld van de mogelijkheden om de atletiekbaan aan te leggen en in eigen beheer te exploiteren. Het college gaf aan in hun advies dat de atletiekbaan als basisvoorziening kan worden aangemerkt wat de raad meer mogelijkheden gaf om verder onderzoek te doen.

De motie die Leefbaar Zeewolde in de afgelopen raad samen met PvdA/GroenLinks had ingediend vormde de basis voor een raadsbrede motie waarin het college gaat onderzoeken wat de beste locaties kunnen zijn voor een atletiekbaan en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Leefbaar Zeewolde gaat uit van een goede afloop en hoopt dat dit jaar kan worden begonnen met de aanleg van de atletiekbaan.