Leefbaar Zeewolde pleit voor reële toekomst van sportcomplex “Het Baken”.

Sportcomplex het Baken is toe aan een grote renovatie. Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro. Alternatieve plannen kosten ca. 16 miljoen euro en hebben geen aantoonbare voordelen, maar dreigen met een bedrag van ca. € 400.000 per jaar de gemeente financieel uit het lood te slaan en de lasten voor de burger te verhogen. Leefbaar Zeewolde kiest voor vernieuwing en uitbreiding van het zwembad en renovatie van de sporthal op de huidige locatie waarmee Zeewolde binnen zijn begroting blijft. 

Leefbaar Zeewolde voert met zijn keuze een consistente lijn door die recht doet aan de mening van de bevolking. Uitbreiding van het zwembad is een veel gehoorde wens van sporters, vrijetijd zwemmers en scholen (leszwemmen). De sporthal wordt in een plus variant gerenoveerd waarbij de toegankelijkheid en veiligheid wordt verbeterd. Leefbaar Zeewolde wil met deze keuze een einde maken aan de nu al bijna een jaar durende onzekerheid over de toekomst van het sportcomplex.

Een korte terugblik: 23 februari (2017) presenteerde het college een soortgelijk voorstel waar Leefbaar Zeewolde en VVD voor stemden. De overige partijen stemden tegen en namen een motie aan om door externe partijen een behoefteonderzoek te laten uitvoeren en wensen mee te nemen in een advies over nieuwbouw of renovatie en locatie voor het sportcomplex. De onderzoeken werden gedaan in opdracht van een Raadswerkgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd waren. De eerste ongeveer 100.000 euro en volgens Leefbaar Zeewolde onnodige kosten waren gemaakt!
Alternatieven die uit deze onderzoeken naar voren kwamen zijn alle minstens twee keer zo duur als het collegevoorstel. De variant die Leefbaar Zeewolde en het college voorstaan, kost 8 miljoen euro. De optimale variant volgens het onderzoek, een nieuw sportcomplex aan het Kluunpad, kost 16 miljoen euro. Dit laatste alternatief zou de Zeewolder burger een bedrag van minimaal 40 euro per persoon per jaar kosten, zonder dat precies duidelijk is wat de meerwaarde van dit nieuwe sportcomplex is!

De plannen van het college voor het sportcomplex, wat ook de voorkeur van Leefbaar Zeewolde heeft, kunnen worden gerealiseerd binnen de begroting. Afgelopen donderdag 14 december was Leefbaar Zeewolde hierover duidelijk en samen met Zeewolde Liberaal werd het college voorstel gesteund. Helaas wezen de andere partijen het voorstel af. Een aantal partijen vroegen om nieuwbouw aan het Kluunpad, overigens zonder daarvoor een motie in te dienen. Andere partijen vroegen via een motie om een (op)nieuw onderzoek naar de kosten voor het ”college-plan” en het alternatief van nieuwbouw aan het Kluunpad. Blijkbaar leeft het idee bij sommigen om met nieuwe doorrekenmethodes het gat van 8 miljoen te dichten. Een weinig realistische veronderstelling.

De motie voor het nieuwe onderzoek werd in meerderheid aangenomen, ondanks de waarschuwing van de portefeuillehouder dat de kosten van dit onderzoek behoorlijk zullen gaan  oplopen. De wethouder gaf ook aan dat uitstel bijzonder kostbaar is. Een voorzichtige schatting leert dat door de aantrekkende economie (bouw)kosten 3 tot 5 % per jaar hoger worden. Doorgerekend worden de kosten voor het collegevoorstel zo’n 700 euro per dag extra en voor het nieuwbouwplan loopt dit op tot 1500 euro per dag. Voor een nieuw besluit over bijvoorbeeld een jaar kost dit project waarschijnlijk respectievelijk € 250.000  of  € 545.000  meer! Kosten die uiteindelijk betaald worden uit gemeenschapsgeld. Leefbaar Zeewolde is het uiteraard niet eens met deze motie. Leefbaar Zeewolde wees dit voorstel af en is van mening dat een nieuw onderzoek en verder uitstel verspilling van gemeenschapsgeld is.

 

Lees HIER ook het andere artikel van .28 februari 2017 over Sportcomplex Het Baken.