Dat Leefbaar Zeewolde een specifieke kijk op het dorp en haar omgeving heeft mag als bekend worden verondersteld. Daarin onderscheidt Leefbaar zich van andere politieke partijen.

Deze kijk op Zeewolde heeft Leefbaar Zeewolde nu vastgelegd in een korte video waarin verschillende kenmerken de revue passeren.

Leefbaar Zeewolde is trots op het bereikte resultaat dat met medewerking van huidige en toekomstige fractieleden is samengesteld en mede vorm heeft gekregen door de inzet van Gerwin Polet als filmmaker. De korte video laat duidelijk zien dat het de moeite waard is om je in te blijven zetten voor de kernwaarden rust, ruimte en natuur en alles wat in de loop der jaren in ons dorp is opgebouwd, zowel materieel als immaterieel.

De lokale ondernemers worden niet vergeten. Zowel de grote bedrijven als de kleine zelfstandigen zorgen voor een positief werkklimaat.

Wij vinden het belangrijk dat wat wij met z’n allen bereikt hebben te behouden en verder uit te bouwen tot een gemeenschap die ertoe doet. Zowel voor haar inwoners als voor de bezoekers/toeristen die op onze kernwaarden afkomen.

Deel deze visie en bezoek onze website www.leefbaarzeewolde.nl of klik (hier) op de directe link naar de korte video.