Leefbaar Zeewolde verkrijgt ANBI status

Leefbaar Zeewolde heeft met terugwerkende kracht een ANBI-status gekregen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, wat betekent dat de belastingdienst onze partij ziet als één die er voor iedereen is en geen ander (winst) oogmerk heeft dan het nastreven van het algemeen belang.
Dit is een goede erkenning en het voordeel hiervan is dat giften en schenkingen aan Leefbaar Zeewolde fiscaal aftrekbaar zijn wat u een behoorlijk voordeel geeft.
U kunt hiermee uw belastingaanslag verlagen door gebruik te maken van deze aftrek. En met uw gift of schenking steunt u Leefbaar Zeewolde waarmee wij nog meer kunnen opkomen voor de belangen van de inwoners van Zeewolde.

Dank u voor uw steun.