Leefbaar Zeewolde ontstemd over passages in Lelystad Airport krant.

In augustus kregen inwoners van Zeewolde de promo krant over Lelystad Airport in de brievenbus. Daar mag iedereen wat van vinden maar Leefbaar Zeewolde vindt het niet kies dat het gemeentebestuur van Lelystad en provincie Flevoland samen optrekken met een semi-private onderneming om te proberen mensen enthousiast te maken over iets wat juist de meeste bewoners van Flevoland nadelig in hun persoonlijke leefomgeving en gezondheid gaat raken.

Er worden diverse onwaarheden en feitelijkheden in het krantje genoemd. Het gaat echter te ver om ze allemaal op te sommen, we beperken ons tot drie.

Als eerste, met referentie naar pagina 15 wordt gesteld dat per saldo Lelystad Airport minder geluidshinder tot gevolg heeft. Dit is natuurlijk bezijden de waarheid. In de plannen is voorgesteld dat vakantievliegverkeer van Schiphol naar Lelystad verhuist zodat er dan weer ruimte op Schiphol ontstaat voor grotere vliegtuigen met meer capaciteit. Grotere vliegtuigen zal tot meer geluidoverlast in de omgeving van Schiphol leiden. Lelystad Airport en omgeving, maar ook de Provincies Overijssel en Gelderland zullen meer geluidsoverlast als gevolg van de laagvliegroutes krijgen.

Ten tweede, wederom met referentie naar pagina 15. “Er is een oplossing voor de laagvliegroutes gevonden..” Ook dit is niet waar. De oplossing betreft enkele stukken van de vliegroute boven Gelderland maar de vliegroutes boven Flevoland blijven ongewijzigd laag. Dat zal nooit anders worden, ook in de toekomst niet. De integratie van vliegroutes van Lelystad Airport met Schiphol is uitgesloten. Ook politiek Den Haag heeft besloten dat het commerciële belang van Schiphol veilig gesteld moet blijven. Luchtverkeersleiding en vliegroutes van beide luchthavens mogen niet geïntegreerd worden.

Ten derde en tevens de passage waarover Leefbaar Zeewolde het meest ontstemd is. Op pagina 10 en 18 wordt u verteld over de geluidmeetpunten. Ook Zeewolde en Dronten hebben geluidmeetpunten. 
Op initiatief van Leefbaar Zeewolde werd op 25 juni 2015 een motie aangenomen om de geluidmeetpunten in Zeewolde gerealiseerd te krijgen. De reden daartoe was omdat wij weten hoe Schiphol de afgelopen 30 jaar de bewoners in de omgeving van Schiphol steeds voor de gek heeft weten te houden. En elk overleg met Schiphol, de provincie en het Ministerie niets bracht omdat er niets aangetoond kon worden. Om hierop voorbereid te zijn werd het voorstel voor het geluidmeetpunt in de gemeenteraad naar voren gebracht en aangenomen. Inwoners van Zeewolde betalen daar jaarlijks zelf voor.
Door nu te schrijven dat deze ‘Nulmeting en initiatief geluidmeetnetwerk’ benoemd wordt in de Airportkrant van 2018 en hiermee de suggestie opwekt dat dit hoort bij Lelystad Airport, laat maar weer eens zien hoe feiten gemanipuleerd worden in het voordeel van Lelystad Airport. Schande!

Leefbaar Zeewolde raadt de inwoners van Zeewolde aan deze publicatiekrant over Lelystad Airport met kritische blik te lezen.