Wordt inspraak over de Omgevingsvisie voor inwoners Zeewolde ingeperkt?

Tot grote verbazing van Leefbaar Zeewolde bleek er in de laatste raadsvergadering een meerderheid te zijn om de inspraak van inwoners van Zeewolde over de toekomst van Zeewolde mogelijkerwijs in te perken.

Normaal gesproken mogen bij belangrijke ontwikkelingen burgers inspreken én hun zienswijze geven op de door burgemeester en wethouders ontwikkelde plannen vóórdat de gemeenteraad een eerste oordeel mag geven. VVD en ChristenUnie kwamen met het voorstel om voorafgaand aan de inspraak van inwoners al kaders mee te geven en deze vast te laten stellen door de gemeenteraad.
Dit is zeer ongebruikelijk en heeft het gevaar in zich dat de inspraak mogelijkheden worden beperkt tot alleen die standpunten die door de meerderheid van de raad als wenselijk worden beschouwd.

Leefbaar Zeewolde raadslid Theun Schaaf: “Het is treurig. Met dit voorstel zouden de voorstanders van dit voorstel (VVD, ChristenUnie, D66 en Zeewolde Liberaal) ervoor kunnen zorgen dat burgers over sommige onderdelen in de Omgevingsvisie niet hun mening kunnen geven, met alle gevolgen van dien”.

Leefbaar Zeewolde heeft zich tegen dit voorstel uitgesproken. De partij is van mening dat inwoners vrij moeten kunnen spreken en vertellen hoe de omgevingsvisie en dus de toekomst van hun dorp eruit moet gaan zien. Zonder dat dit van te voren aan banden is gelegd door bepaalde politieke partijen in de gemeenteraad.
Ondanks de goede uitleg van wethouder Prins dat de concept omgevingsvisie zoveel mogelijk abstract en op hoofdlijnen zal zijn en na de inspraak van de burgers en de reactienota er nog ruime mogelijkheden voor de raad zijn om de Omgevingsvisie van aanpassingen te voorzien, werd het voorstel in stemming gebracht en aangenomen.

“Als onze inwoners alleen iets mogen zeggen wat van te voren al is ingekaderd, dan wordt de zeggenschap van burgers van Zeewolde beperkt, en dat willen wij niet” aldus Fractievoorzitter Sonneveld. “Wij gaan dit proces nauwgezet monitoren en zetten alles in het werk zodat de inwoners van Zeewolde zich vrij kunnen uitspreken hoe hun dorp zich naar de toekomst mag gaan ontwikkelen”.