Evert Ekker

Wie ben ik

Mijn naam is Evert Ekker, raadslid voor Leefbaar Zeewolde.

Sinds november 2002 woon ik met mijn vrouw Karin en kinderen in dit heerlijke dorp. De keuze om in Zeewolde te gaan wonen is nog steeds een bewuste keuze. Na eerder in de Randstad te hebben gewoond, besef en waardeer ik elke dag opnieuw de rustige en natuurrijke omgeving die Zeewolde ons biedt.
In mijn vrije tijd kun je me tegenkomen in het dorp, de bossen of op het water. Watersporten doe ik graag en daarom ben ik ook verbonden met de watersportvereniging Zeewolde.
Ik ben praktisch ingesteld en in en om het huis mag ik graag klussen. Naast mijn gezin speelt ook muziek en het zelf bespelen van piano en gitaar een belangrijke rol in mijn leven.

Mijn visie op Zeewolde

Een dorp waar je met plezier en voldoening kan wonen. Waar iedereen een plek in onze leefgemeenschap kan vinden. Waar respect en waardering voor elkaar een normale zaak is en we ook met elkaar kunnen zorgen voor buren, wijk- of dorpsgenoten als die het wat moeilijker hebben.

Zeewolde is voor mij een dorp waar kinderen onbekommerd in een natuurlijke omgeving kunnen opgroeien. Waar ze goed onderwijs kunnen krijgen om daarna een vervolgopleiding te gaan volgen of zich anderszins te kunnen ontplooien. Een dorp ook waar jong volwassenen hun bestemming kunnen vinden en waar mensen tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen.