Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Even voorstellen: Rein Zijlstra, nummer 2, lijst 1
   (11-03-2014)

Even voorstellen: nummer 2, Rein Zijlstra. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rein Zijlstra - Klik op de afbeelding om te vergroten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins kiest natuurlijk Leefbaar Zeewolde
   (10-03-2014)

Vanaf vandaag hangen overal in Zeewolde verkiezingsposters van Leefbaar Zeewolde in bushokjes en op de plattegrond borden langs de invalswegen van het dorp.

Lijsttrekker Winnie Prins kiest natuurlijk voor Leefbaar Zeewolde en nodigt iedereen uit dat ook te doen. ‘Het campagneteam was erg ontevreden over de gemeentelijke aanplakborden waarvoor  dit keer is gekozen,’ aldus Winnie. ‘Er zijn maar vijf van die borden geplaatst en partijen mochten niet meer zelf hun poster plakken. Traditioneel waren wij altijd de eerste, maar de gemeente heeft dat nu aan een bedrijf uitbesteed. Allemaal even groot en netjes naast elkaar. Politieke partijen willen zich ook op dit vlak onderscheiden en op deze borden lijkt het net een eenheidsworst. Bovendien vinden wij de posters op die borden veel te klein en daardoor slecht zichtbaar. Ze zijn bedoeld om de inwoners attent te maken op de naderende verkiezingen. Leefbaar Zeewolde hoopt met deze actie de opkomst bij de verkiezingen volgende week woensdag te bevorderen. Wij merken dat veel inwoners nog niet weten of ze gaan stemmen terwijl dat zo ontzettend belangrijk is. Ik roep echt iedereen op te gaan stemmen’.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Een lokale ombudsman bij de uitvoering van de decentralisaties
   (07-03-2014)

Zoals het er nu uit ziet zal op 1 januari 2015 de uitvoering van een aantal wetten en regels naar de gemeente overgaan, de zogeheten decentralisaties. Het gaat hierbij om jeugdzorg, om lichte vormen van langdurige zorg die nu nog door de zorgverzekeraars worden betaald, om begeleiding en dagbesteding maar ook om verplichte deelname aan de maatschappij (hulp bij het vinden van werk).

De gemeente Zeewolde is hard bezig om alles voor te bereiden en in goede banen te leiden. De landelijke wet voor de jeugdzorg is pas recent vastgesteld, de andere twee wetten moeten nog worden vastgesteld. Dit baart Leefbaar Zeewolde zorgen. Deze wetten zijn nodig om de zorg op de juiste manier te kunnen uitvoeren en het lijkt erop dat de tijd te kort is voor een goede invoering van de nieuwe wetten. Daarnaast is het de bedoeling dat mensen vanuit eigen kracht gaan bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie hen daarbij kan helpen. Het gaat hierbij om een van de grootste veranderingen in ons maatschappelijk bestel in meer dan honderd jaar. Dat gaat niet zo maar en is ook niet op 1 januari voor elkaar.

Al met al zal er een aantal jaren nodig zijn voordat deze nieuwe wetten efficiënt en op een correcte manier kunnen worden uitgevoerd. Leefbaar Zeewolde vindt dat de mensen hier zo min mogelijk “last” van moet ondervinden. Daarom wil Leefbaar Zeewolde een lokale ombudsman aanstellen die zorgvuldig de uitvoering bewaakt, adviseert waar mensen terecht kunnen als zij er met de gemeente niet uit komen en die de knelpunten van deze veranderingen nauwlettend in kaart brengt. Leefbaar Zeewolde wil verder dat kinderen en zorgbehoevenden in deze overgangsfase niet buiten de boot vallen. Daarom is Leefbaar Zeewolde ook voorstander van het invoeren van een fonds (bestemmingsreserve) waarop in speciale gevallen een beroep kan worden gedaan.
 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde houdt handen vrij om verbouwing gemeentehuis uit te stellen
   (07-03-2014)

Leefbaar Zeewolde wil de verbouwingskosten van het gemeentehuis meewegen in de bezuinigingsronde waarmee ons dorp komend jaar wordt geconfronteerd. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk geworden door de tekorten die dit kabinet veroorzaakt bij de decentralisatie van het zorg- en jeugdbeleid. Leefbaar Zeewolde wil in de bezuinigingsronde de mogelijkheid hebben om zelf keuzes te kunnen maken en zich niet bij voorbaat vast te leggen op verbouwingsplannen van het gemeentehuis. Leefbaar Zeewolde geeft altijd voorrang aan het welzijn van de inwoners van ons dorp en aanpassingen aan het gemeentehuis moeten dan maar even wachten.

In het beraad van 4 maart ging Leefbaar Zeewolde niet akkoord met het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis. Leefbaar Zeewolde wil onder andere het voorstel uitbreiden met een onderzoek naar de lucht- en klimaatssituatie in het gemeentehuis omdat de noodzaak voor een dure investering in klimaatbeheersing nog steeds niet duidelijk is. Maar dat was niet de enige reden om de beslissing rondom de verbouwing uit te stellen. Belangrijker vond de grootste partij van ons dorp dat de mogelijkheid open blijft om de kosten van de verbouwing mee te wegen in de komende bezuinigingsronde. Die ombuigingen zijn noodzakelijk omdat dit kabinet van VVD en PvdA, met steun van o.a. D66 wel de verantwoordelijkheden van zorg en jeugdbeleid naar gemeentes overhevelt, maar niet de noodzakelijke middelen (geld) daarvoor levert. Leefbaar Zeewolde wil daarom een afgewogen oordeel over de bezuinigingen kunnen geven waarbij het uitgangspunt is dat de bevolking niet extra belast wordt. Bovendien wil Leefbaar Zeewolde dat alle middelen beschikbaar blijven om een goede invulling te geven aan het zorg- en jeugdbeleid in ons dorp. Wellicht moet de verbouwing van het gemeentehuis dan maar wat later plaatsvinden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Ben Sonneveld, nummer 3, lijst 1
   (04-03-2014)

Even voorstellen: nummer 3, Ben Sonneveld. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Ben Sonneveld - Klik op de afbeelding om te vergroten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde ziet atletiekbaan helemaal zitten
   (01-03-2014)

Leefbaar Zeewolde wil graag dat er op zo kort mogelijke termijn een atletiekbaan in ons dorp komt.De atletiekbaan kan gebruikt worden door de meer dan 300 leden van de atletiekvereniging, de vele loopgroepen en de middelbare en lagere scholen in ons dorp.

De wens voor een atletiekbaan leeft al langer bij de grootste partij van het dorp. Al in 2010 stond dit in het partijprogramma van Leefbaar Zeewolde. Daarom diende Leefbaar Zeewolde in juni 2011 een motie om te laten onderzoeken of de ijsbaan gecombineerd kon worden met een atletiekbaan. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen. Samen met de atletiekvereniging Zeewolde en IJsclub Zeewolde werd dit onderzoek gestart, maar al snel bleek dat de gecombineerde atletiek- en ijsbaan technisch en financieel niet haalbaar was.

Maar Leefbaar Zeewolde gaf niet op. Op 14 februari 2013 werd opnieuw een motie ingediend en ook aangenomen. Het college van B&W werd gevraagd ‘zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind 2013 komen met een aangepast sportbeleid met speciale aandacht voor de atletieksport.’ Het college pakte de zaken voortvarend op. Sportverenigingen werden via de Sportraad gevraagd om input te leveren voor de sportvisie. De atletiekvereniging kreeg het verzoek om een ‘businesscase’ voor de atletiekbaan te schrijven. De Sportraad legde een uitstekende sportvisie voor die door het college werd omarmd. Bovendien gaf de door de atletiekvereniging aangeleverde businesscase een helder beeld van de mogelijkheden om de atletiekbaan aan te leggen en in eigen beheer te exploiteren. Het college gaf aan in hun advies dat de atletiekbaan als basisvoorziening kan worden aangemerkt wat de raad meer mogelijkheden gaf om verder onderzoek te doen.

De motie die Leefbaar Zeewolde in de afgelopen raad samen met PvdA/GroenLinks had ingediend vormde de basis voor een raadsbrede motie waarin het college gaat onderzoeken wat de beste locaties kunnen zijn voor een atletiekbaan en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Leefbaar Zeewolde gaat uit van een goede afloop en hoopt dat dit jaar kan worden begonnen met de aanleg van de atletiekbaan.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Publicatie Typisch Leefbaar 2014
   (01-03-2014)

Op zaterdag 1 maart ontvingen alle Zeewolder huishoudens (met uitzondering van de NEE stickers) de Typisch Leefbaar 2014.

U kunt hier u de digitale versie openen

of klik op de onderstaande afbeelding.

Klik op de afbeelding om de PDF te openen.


Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...