Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Help mee de Leefbaar Zeewolde-rotonde een gezicht te geven
   (06-02-2009)

Dit is uw kans een creatieve invulling te geven aan een van de rotondes in ons dorp. Leefbaar Zeewolde wil de inwoners graag laten bepalen hoe de rotonde Spiekweg / Horsterweg er uit komt te zien. Ga vandaag nog aan de slag, want de enige échte lokale partij heeft u nodig!

Download hier de plattegrond voor uw ontwerp. In het (PDF) document staan ook een aantal voorwaarden die de gemeente heeft gesteld waaraan de inrichting moet voldoen.

Inleveren op zaterdag 14 februari in het centrum van Zeewolde

Kom uw ontwerp / tekening inleveren op zaterdag 14 februari a.s. op het Kerkplein in het centrum.

De fractieleden van Leefbaar Zeewolde ontmoeten u graag tussen 10.00 en 16.00 uur. Kom een kopje koffie drinken. Denk mee, praat mee, doe mee want Zeewolde is úw dorp! Voor de kinderen hebben we een leuke verrassing zolang de voorraad strekt.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde zet ‘Ontmoetingsbos’ op YouTube
   (06-02-2009)

Het initiatiefvoorstel “Van G-gebied naar Ontmoetingsbos” is door Leefbaar Zeewolde op YouTube  (http://www.youtube.com/watch?v=gHmq6KsCt2Y) gezet .

De prachtige beelden met geluid zijn nu ontsloten voor de hele wereld! Leefbaar Zeewolde wil het bosgebied bij de begraafplaats en manege verder ontwikkelen tot een Ontmoetingsbos met een aantal voorzieningen waar alle Zeewoldenaren optimaal van kunnen genieten. In de plannen van Leefbaar Zeewolde wordt het bos in stand gehouden en de natuurbeleving versterkt door onder meer een mooie padenstructuur, een bos- en uitkijkheuvel en een waterplas met eilandjes. Raadslid Ben Sonneveld: ‘Het Ontmoetingsbos moet bovenal de sociale cohesie in het dorp bevorderen door een plek te bieden waar Zeewoldenaren elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en van de natuur en het bos kunnen genieten. Een pannenkoekenhuis en een grote speeltuin annex kinderboerderij maken het plaatje compleet’.

Happy few

Eind 2006 heeft Leefbaar Zeewolde de plannen voor dit Ontmoetingsbos al gepresenteerd omdat duidelijk werd dat alle andere politieke partijen een groot gedeelte van dit bos willen opofferen voor woningbouw. Sonneveld, ‘Het is voor ons onbegrijpelijk dat de andere partijen voor de happy few willen bouwen en daardoor het gebied ontoegankelijk maken voor de vele Zeewoldenaren die nu regelmatig het bos bezoeken. Bovendien wordt de natuur en ecologie van het bos op een onaanvaardbare wijze aangetast’. Sonneveld, ‘Leefbaar Zeewolde wil eigenlijk een referendum over bouwen in het G-gebied organiseren, maar de andere partijen durven dit niet aan en hebben dit in een motie ook uitgesproken. Een kwalijke zaak. Bouwen in het bos is nergens voor nodig. Sonneveld, ‘We hebben een goed en zeer gevarieerd woningaanbod in de Polderwijk waar de komende 10 tot 15 jaar nog ongeveer 2500 woningen kunnen worden gebouwd. Voor ieder wat wils. Er is ook geen enkel onderzoek geweest die de noodzaak aantoont om in het bos te gaan bouwen. Bovendien is het onverstandig om op verschillende locaties tegelijk grootschalige woningbouw te plegen. Je bent dan een concurrent van jezelf.

Leefbaar Zeewolde vreest dat het niet bij het G-gebied blijft, maar dat de andere partijen (VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA/GroenLinks) ook andere stukken bos willen gaan bebouwen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Hoezo wonen in het bos?
   (06-02-2009)

Hoezo wonen in het bos?

Tijdens de coalitie-onderhandelingen in maart 2006 is er gesproken over het G-gebied. Het bos bij de begraafplaats en manege. Andere politieke partijen willen daar namelijk woningen laten bouwen. U weet, Leefbaar Zeewolde is daar vanaf het ontstaan van de partij fel op tegen. De inwoners steunen ons hierin ook massaal. Tijdens die onderhandelingen is afgesproken dat partijen vrij zijn om met ideeën te komen om uiteindelijk een definitieve bestemming aan dit bos te geven. Leefbaar Zeewolde heeft toen in samenwerking met een landschapsarchitect het “Ontmoetingsbos” gecreëerd. Een upgrading van het bos door toevoeging van een aantal recreatieve voorzieningen aan vooral de rand van het bos tegenover de sportvelden. In het bos zelf kunnen een aantal unieke elementen aangebracht worden waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor inwoners om er te verblijven. Woningbouw is wat Leefbaar Zeewolde betreft absoluut niet aan de orde. Op deze website kunt u het hele plan over het Ontmoetingsbos nog eens bekijken.

Beschamend 

De VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hebben deze week een plan gepresenteerd waarin zeer grote delen van dit bos moeten verdwijnen ten behoeve van woningbouw. De noodzaak hiertoe is niet aangetoond en bovendien kunnen we de komende 15 jaar nog genoeg bouwen in de Polderwijk. Daar is nog ruimte voor ongeveer 2500 woningen. De afgelopen jaren zijn er in Zeewolde gemiddeld 170 woningen per jaar gebouwd, dus als je dat kunt volhouden is er de komende 15 jaar niets aan de hand. Overigens ligt de woningbouw volledig op zijn gat op dit moment, dus is het bizar om plannen te maken voor iets waar helemaal geen behoefte aan is. Laat iedereen in de politiek zich druk maken over dingen die wel van belang zijn. Goed openbaar vervoer, goede onderwijsvoorzieningen, zorg op maat voor de mensen die dat nodig hebben, een goed plan voor de Aanloophaven, veiligheid op straat enz. enz. In het plan dat deze vier partijen nu gemaakt hebben zitten allerlei elementen die Leefbaar Zeewolde eind 2006 al had verwerkt in ons eigen plan voor het Ontmoetingsbos. Ik vind dat ongepast. Het plan eerst zwaar bekritiseren en vervolgens sommige dingen schaamteloos overnemen.

Opfleuren rotonde

Vandaag is de brochure Typisch Leefbaar weer huis-aan-huis bezorgd. Normaal doen we dat altijd net voor de zomervakantie, maar door alle bestuurlijke strubbelingen hebben we er voor gekozen om dat nu pas te doen. Na een terugblik op de afgelopen periode kunt u vooral wat lezen over de nabije toekomst. Leefbaar Zeewolde vraagt de inwoners mee te helpen de rotonde bij de Spiekweg/Horsterweg te ontwerpen en in te richten. U kunt op de achterzijde van deze brochure uw ontwerp maken en inleveren op zaterdag 14 februari a.s. op het Kerkplein in het centrum. Doe mee! Help mee! Wij hebben u nodig! Op deze website kunt u de brochure downloaden. Veel succes!

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde dient initiatiefvoorstel G-Gebied in
   (02-02-2009)

Het G-Gebied als ontmoetingsbos

 

Het G-gebied is het bosgebied bij de manege en begraafplaats. Het gebied grenst aan de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg (tegenover de sportvelden) en is ongeveer 60 hectare groot.

Op 2 februari 2009 hebben de raadsfracties hun initiatiefvoorstellen ingediend in de commissie Ruimte en Wonen. Leefbaar Zeewolde wil, in tegenstelling tot alle andere fracties, geen woningbouw in het G-Gebied, maar dit unieke stuk natuur omvormen tot Ontmoetingsbos, voor álle Zeewoldenaren. Dus niet wonen in het bos voor de 'Happy Few', maar recreatie en een aantal voorzieningen.

 

Klik hier voor meer informatie.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: De nieuwe Typisch Leefbaar is uit!
   (02-02-2009)

De nieuwe Typisch Leefbaar is inmiddels bezorgd bij de inwoners van Zeewolde.

Klik hier voor de digitale versie.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Vragen aan college over toestand Vogelweg
   (27-01-2009)

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die heden aan het college zijn verstuurd, inzake de slechte toestand van de Vogelweg:

Geacht college,

De Vogelweg is een belangrijke en veel gebruikte verkeersader voor de Zeewolder bevolking die toegang geeft tot de snelwegen A27/A6, Almere, Lelystad en grote gedeeltes van het Zeewolder buitengebied. Echter, de kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg is in korte tijd zodanig verslechterd dat momenteel de veiligheid van de weggebruikers gevaar loopt. Vooral de weghelft van de Vogelweg op het traject Roerdompweg-A27 richting Almere vertoont lange open scheuren en gebroken weggedeeltes waardoor levensgevaarlijke situaties voor de bestuurders ontstaan. Ook de onlangs door de provincie verrichte onderhoudswerkzaamheden aan de Vogelweg zijn volstrekt onvoldoende gebleken om een veilige verkeerssituatie te waarborgen. Daarom stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

  1. Is het college op de hoogte van de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg op bovengenoemd traject.
  2. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de Provincie als eigenaar van de weg een wanprestatie heeft geleverd door het wegdek niet of slecht te onderhouden en dat verrichte onderhoudswerkzaamheden volstrekt onvoldoende zijn om een verkeersveilige situatie te waarborgen.
  3. Wat heeft het college gedaan om de toestand van het wegdek van de Vogelweg te verbeteren en de Provincie aan te sporen om het wegenonderhoud op niveau te brengen.
  4. Op welke termijn kan onderhoud van de Vogelweg plaatsvinden om een verkeersveilige situatie te creëren.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld


Klik hier voor de beantwoording van deze vragen door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Vragen aan college over plaatsing UMTS antenne in klokkentoren
   (26-01-2009)

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die afgelopen zaterdag naar het college zijn gestuurd. De vragen hebben betrekking op de plaatsing van de UMTS mast op de klokkentoren van De Schuilhof, Elzenlaan 2, Zeewolde.

Geacht college,

Naar aanleiding van de plaatsing van een UMTS antenne op de klokkentoren van de kerk “De Schuilhof”, Elzenlaan 2 stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de plaatsing van een UMTS antenne nabij (binnen een straal van 100m) twee basisscholen en een woonwijk niet conform het voorzorgsbeginsel is dat de gemeente in haar plaatsingsbeleid hanteert, zoals onlangs verwoordt in het B&W besluit van 23 december, 2008.

Bij nader buurtonderzoek onder omwonenden en de scholen, is gebleken dat het bestuur van ”De Schuilhof” geen melding heeft gemaakt van het voornemen om een UMTS mast te plaatsen. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat bij de plaatsing van een dergelijk omstreden bouwwerk de omwonenden en nabij gelegen scholen ingelicht hadden moeten worden en hun mening in de besluitvorming van de uiteindelijke plaatsing van de UMTS mast had moeten worden meegewogen.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat het bestuur van De Schuilhof in ieder geval de morele plicht heeft om de omwonenden op de hoogte te stellen en bij de besluitvorming te betrekken.

De fractie van Leefbaar Zeewolde verzoekt het college om de mogelijkheden te onderzoeken om de plaatsing van de UMTS mast aan “De Schuilhof ” ongedaan te maken.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld


Klik hier voor de beantwoording van deze vragen door het college.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...