Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Opnieuw geen besluit MFA
   (28-03-2008)

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat er opnieuw geen besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk is genomen. De scholen weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Nadat Thijs van Daalen als wethouder onderwijs op 20 december opstapte, heeft de raad toen geen besluit genomen. Ik ben nu samen met Helma Lodders waarnemend portefeuillehouder onderwijs. Zij doet onderwijsinhoudelijke zaken en ik de realisatie van de MFA. Het college heeft de afgelopen 3 maanden intensief gewerkt aan oplossingen en die aan de gemeenteraad op 27 maart voorgelegd. Door een motie van het CDA, ChristenUnie en Pvda/GL is er niet voor een oplossing gekozen, maar voor nieuwe vertraging. Ik betreur dat enorm en de consequenties zullen vanzelf zichtbaar worden.

Nieuwe omstandigheden

Het Openbaar Onderwijs is groot genoeg om in aanmerking te komen voor een volledig zelfstandige school in de Polderwijk. Zij willen bij wijze van spreke morgen beginnen met bouwen. Zij hebben ook duidelijk aangegeven dat de andere scholen (Katholiek, Protestant Christelijk en Gereformeerd), die (nog) niet groot genoeg zijn voor een zelfstandige vestiging, van harte welkom zijn om mee te participeren in hun plannen. Het bestuur van het Openbaar Onderwijs wil ook graag een Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang realiseren. Allemaal functies die passen binnen het concept van een MFA. Helaas zeggen de 3 genoemde partijen: nee! Zij willen dat de gemeente zelf een MFA gaat bouwen. Ik begrijp hier niets van. Enerzijds heeft het Openbaar Onderwijs zelf al alle rechten om te gaan bouwen en dat kunnen wij niet tegenhouden. Anderzijds is het onze taak niet om bouwheer te zijn en alle financiële risico’s te dragen. Er dreigen jaarlijkse tekorten van vele tonnen die niet binnen de begroting gedekt zijn. Als wethouder financiën is het mijn plicht de gemeenteraad te wijzen op die risico’s. De gemeenteraad moet nu aangeven wat we dan niet meer gaan doen voor onze inwoners om vervolgens dat geld dan te besteden aan de MFA. Ook dat hebben de 3 genoemde partijen niet gedaan. Zij schuiven hun verantwoordelijkheid af op het college van B&W en in die houding ben ik bijzonder teleurgesteld.

Motie uitvoeren ja of nee?

Het college zal zich, zoals dat zo mooi heet, beraden of de aangenomen motie zal worden uitgevoerd. Binnen een maand moet het college terug naar de raad met een aantal antwoorden en/of oplossingen. Ik ga daar eerst maar eens rustig over nadenken. Volgende week kunt u hier het antwoord op deze vraag lezen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 'Bevolkingsdaling vraagt om maatregelen'
   (25-02-2008)

Bron: ANP, gepubliceerd op zaterdag 09 februari 2008 in ND

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse gemeenten moeten hun bouwplannen drastisch bijstellen. Ze zijn gebaseerd op groei, terwijl de bevolkingsdaling in sommige streken en provincies al is begonnen. Dat zegt Leo Klinkers van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB).

,,Nieuwe technische snufjes zoals onbemande kassa's waarbij boodschappen door de klant zelf door het scanapparaat gehaald kunnen worden, moeten er voor zorgen dat in kleine dorpen de voorzieningen op peil blijven'', aldus de bestuurskundig adviseur. ,,Dat kan voor supermarkten op het platteland de redding betekenen.'' Hij noemt het de uitdaging van de komende tien jaar.

Volgens Klinkers moet Nederland koste wat het kost zien te voorkomen dat er lege spookdorpen ontstaan, zoals in Frankrijk en Spanje.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Kinderdisco, nota Reserves en Voorzieningen en Woningbouw programma
   (25-02-2008)

Kinderdisco mag verder.

In een rommelige raadsvergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 21 februari unaniem een motie aangenomen waarmee de kinderdisco door mag gaan op de huidige locatie in een bedrijfspand op het Planetenveld. Het bestemmingsplan voor dat pand, waar de succesvolle kinderdisco al maandenlang wordt gehouden, moet worden gewijzigd om dat mogelijk te maken. Er is de afgelopen maanden veel over gezegd en geschreven dus dat ga ik hier niet herhalen. Het is goed dat de gemeenteraad nu eindelijk een keus heeft gemaakt. Of het de juiste keus is zal blijken. Het pand krijgt nu een horecabestemming en dat betekent dat er ook allerlei andere activiteiten in gehouden kunnen worden die tot nu toe niet waren toegestaan. Het college vindt dat ongewenst en de gemeenteraad tot nu toe ook. In het huidige bestemmingsplan, dat eerder door de raad is vastgesteld, is geen horeca toegestaan. Niemand weet of er ook daadwerkelijk andere activiteiten georganiseerd gaan worden, maar de mogelijkheid is er straks wel. Omwonenden en andere bedrijven hebben ook rechten en kunnen bezwaar en beroep indienen als zij het niet eens zijn met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Afhankelijk van de hele procedure zal blijken of het bestemmingsplan uiteindelijk definitief gewijzigd zal worden.   

Nieuwe nota Reserves & Voorzieningen vastgesteld.

Op 20 december zou deze nota al zijn vastgesteld maar door het aftreden van wethouder van Daalen heeft de gemeenteraad toen de agenda niet afgewerkt. De nota is nu wel door de gemeenteraad aangenomen en daarmee is weer een belangrijke stap gezet in het financiële beleid van dit college. Het weerstandsvermogen is nu goed op peil gebracht en er is voldoende geld gereserveerd voor allerlei belangrijke zaken voor de korte, maar ook lange termijn. In goede tijden moet je de moed hebben om geld te reserveren voor het geval er weer eens mindere tijden aanbreken. Je ziet in mindere tijden teveel politici dan maar de belastingkraan opendraaien. U weet, ik heb een hekel aan boventrendmatige belastingverhogingen. Als je dat kunt voorkomen moet je dat doen door nu geld te reserveren.

Geen nieuw woningbouwprogramma.

Tot mijn spijt heeft de gemeenteraad opnieuw geen besluit over het nieuwe woningbouwprogramma genomen. Ook dit agendapunt is op 20 december niet in behandeling genomen terwijl er in de raadscommissie begin december wel een overgrote meerderheid voor was. Bij aanvang van de vergadering donderdag j.l. werd dit punt op verzoek van de PvdA/Groen Links fractie van de agenda gehaald. VVD en Leefbaar Zeewolde wilde het wel behandelen. Ik vind het echt jammer en ook heel vreemd, want Zeewolde kan formeel op dit moment niet verder met nieuwe ontwikkelingen na 2009. Voor dit en volgend jaar staat er genoeg op stapel, maar nieuwbouwontwikkelingen kosten veel voorbereidingstijd. Wat ik vooral jammer vond is dat er niet eerst een inhoudelijk debat  gehouden is in de raad. Als je het niet met elkaar eens bent moet je elkaar zien te overtuigen van je standpunten op basis van goede argumenten. Daarna kan er een besluit worden genomen. Er ligt een prachtig woningbouwprogramma wat ook prima uitvoerbaar is. Ik was die discussie met de gemeenteraad graag aangegaan. Wat mij betreft heeft dat niets te maken met de huidige bestuurlijke situatie. Bovendien is een woningbouwprogramma nodig voor een solide Voorjaarsnota en de nieuwe Begroting. Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeenteraad kiest voor een Begroting die op luchtkastelen is gebaseerd. Ik kies daar niet voor en ik zal het college nadere voorstellen presenteren.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Schoppen Troef en Speelvoorzieningen
   (15-02-2008)

Schoppen Troef – Jij hoort erbij!

In de Zeewolde Actueel van dinsdag 12 februari schrijft Mannes Schoppink in zijn wekelijkse column Schoppen Troef over het oriënterend onderzoek naar de bestuurlijke situatie in Zeewolde. De titel van de column is: Jij hoort erbij! Aan het eind richt de auteur zijn pijlen op mij. In mijn weblog van 3 februari schrijf ik, in het kader van de berichtgeving in de media over bestuurlijk Zeewolde, dat ons dorp prima wordt bestuurd en er zal op enig moment weer een volledig college zijn. Hij interpreteert dat als “Gaat u maar rustig slapen, alles komt goed” en schrijft het ook zo op. Vervolgens legt hij een link naar Hendrik Colijn, een vooroorlogse staatsman die deze woorden sprak eind jaren dertig van de 20e eeuw ten tijde van de grote crisis. De vergelijking met deze staatsman is weliswaar vleiend, maar niet op z’n plaats. De grote crisis waar Nederland toen in verkeerde, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk niet te vergelijken met de bestuurlijke situatie in Zeewolde. Ook mijn uitspraak dat de taken van ex-wethouder Van Daalen gewoon zijn overgenomen door de andere collegeleden worden, zo lijkt het, mij niet in dank afgenomen. De auteur vraagt zich af of de idealen van de heer Van Daalen ook zijn overgenomen. Dat hoeft niet want ik, en met mij de mensen van Leefbaar Zeewolde, hebben veel van deze idealen zelf al. Leefbaar Zeewolde is een zeer sociale partij met een groot hart voor de mensen in onze samenleving die het wat minder breed hebben dan anderen. Ik zou zeggen: verdiep je eens echt in de mensen van Leefbaar Zeewolde en lees het partijprogramma er nog eens op na. Een van de constateringen in bovengenoemd rapport gaat juist over de beeldvorming over elkaar in relatie tot de inhoudelijke overeenkomsten. Als de media die constatering deelt, dan doe ik een beroep op de media om ook op gepaste wijze over de materie te berichten. Ook de media hoort erbij!  

Speelvoorzieningen voor basisschool Polderwijk

In de gesprekken die ik onlangs met de diverse schoolbesturen heb gehad over de onderwijsvoorzieningen in de Polderwijk, kwam naar voren dat men toch wel erg graag wat speeltoestellen wilde hebben. Zeker nu het er op lijkt dat ze wat langer in de tijdelijke huisvesting zitten dan aanvankelijk de bedoeling was, vind ik het belangrijk om daar snel wat aan te doen. Met de betreffende ambtenaar en een vertegenwoordiger van de fabrikant zijn we afgelopen maandag op bezoek geweest in de school. Ik wil namelijk van de leerkrachten zelf horen wat ze graag willen hebben. De boodschap was duidelijk. Een zandbak, een gecombineerd speeltoestel voor de kleintjes en een trapveldje voor de bovenbouwleerlingen. We hebben direct actie ondernomen en alledrie de wensen gaan we invullen zodat de kinderen die daar nu al op school zitten straks lekker buiten kunnen spelen!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Naam informateur Zeewolde bekend
   (14-02-2008)

Persbericht Gemeente Zeewolde:

De heer J.G. de Groot, oud burgemeester van Harderwijk, is op een raadsbreed ondersteund verzoek van het presidium bereid gevonden de rol van informateur op zich te nemen. Hij zal de mogelijkheden gaan onderzoeken om een breed gedragen college te kunnen vormen.

De heer De Groot (lid van het CDA) is na zijn burgemeesterschap van Harderwijk eerder in een Flevolandse gemeente actief geweest. Van oktober 2005 tot juli 2006 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Urk.

De gemeenteraadsfracties zijn in deze periode met elkaar in gesprek over goede bestuurlijke verhoudingen. Mede in verband met de agenda's van verschillende betrokkenen zal de heer De Groot vanaf week 11 als informateur aan de slag gaan.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Persbericht van de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad Zeewolde
   (11-02-2008)

Tijdens de informatieperiode heeft de gemeenteraad in januari opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau om een analyse te maken van de bestuurlijke verhoudingen in ons dorp. De bevindingen, gepubliceerd in het rapport ‘Zeewolde: toekomst zonder verleden?’, waren voor sommige media aanleiding om een bijzonder negatief beeld neer te zetten over de huidige politieke situatie in Zeewolde en (dis)kwalificaties toe te kennen als zou het functioneren van het openbaar bestuur in geding zijn.

Wij willen als fractievoorzitters van alle politieke partijen de problemen in de huidige politieke verhoudingen niet bagatelliseren, daarvoor zijn de analyse en conclusies van het rapport duidelijk. Echter, in gezamenlijkheid is nu besloten om tot een duurzame oplossing van de problemen te komen. Dit vereist inderdaad dat partijen zich kwetsbaar opstellen maar duidt ook op een constructieve houding die het mogelijk maakt om de problemen bespreekbaar te maken. Bovendien, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zullen lopende zaken in zowel commissie- en raadsvergaderingen doorgang vinden waardoor openbaar bestuurlijke taken naar behoren zullen worden uitgevoerd. Eveneens zijn de voorbereidingen aan de gang om verder invulling te geven aan het informatieproces. Dat sommige media ons een andere werkelijkheid voorspiegelen en van de huidige politieke situatie in ons dorp een karikatuur maken is jammer; want voor zowel de toekomst als het verleden is niemand gebaat bij het creëren van een ander heden.

Wilt u meer weten dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde)
Henny van Ginkel (VVD)
Piet Verschure (CDA)
Jan Klop (PvdA/GroenLinks)
Gerben Dijksterhuis (ChristenUnie)

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Praat mee over de plannen voor het Woldstrand
   (04-02-2008)

De gemeente Zeewolde organiseert op 13 februari a.s. een discussie over de herinrichting van het Woldstrand.

Locatie: The Harbour, inloop vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie : klik hier.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...