Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Persbericht: LZ ondersteunt benoeming onafhankelijke informateur
   (04-02-2008)

Leefbaar Zeewolde kan zich prima vinden in de aanbeveling van adviesbureau Consort om het informatieproces door een volledig onafhankelijke informateur voort te zetten. Dat betekent dat Ben Sonneveld zijn taak op dit moment zal neerleggen.

Het rapport 'Zeewolde: toekomst zonder verleden?' van adviesbureau Consort constateert onder andere dat de meningsverschillen tussen de fracties meer zijn terug te voeren op beelden over elkaar, dan op feitelijkheden. De feitelijke meningsverschillen zijn zeker overbrugbaar. Leefbaar Zeewolde deelt deze constatering en dat geeft voldoende vertrouwen dat een volledig onafhankelijke informateur het informatieproces succesvol kan voortzetten. Dat betekent dat hij of zij goed kijkt naar de wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), de kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), de stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en de continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). Voorwaarde is dat een nieuwe informateur voor alle partijen acceptabel is. Leefbaar Zeewolde zal een of meer kandidaten voorstellen.

Leefbaar Zeewolde vertrouwt er op dat op deze wijze snel inzichtelijk is te maken welke partij bestuursverantwoordelijkheid wil nemen zodat de coalitie door kan gaan met de uitvoering van het breed gedragen en succesvol gebleken coalitieprogramma.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Geen verschil tussen missionair en demissionair college
   (03-02-2008)

Geen verschil tussen missionair en demissionair college.

Juridisch gezien is er geen verschil tussen een missionair en demissionair college. Ik erger mij zo af en toe aan sommige media en personen die net doen alsof er geen besluiten meer worden genomen, of mogen worden genomen door het huidige college. Niets is minder waar. Elke dinsdag worden er in het college tal van besluiten genomen en wij gaan ook door met het maken van voorstellen richting de gemeenteraad. Natuurlijk gaan wij voorzichtig om met dossiers die politiek gevoelig kunnen liggen. Dat is ook zo afgesproken met de fractievoorzitters. Dat neemt niet weg dat het college gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt daar waar het moet. Het zou anders zijn indien het college door de raad zou zijn weggestuurd, maar dat is in Zeewolde helemaal niet het geval. Als een wethouder zelfstandig opstapt blijft de winkel gewoon open.

Ik betreur het in hoge mate dat men probeert een sfeer te kweken die afbreuk doet aan de prestaties van het college en de raad. Dit komt ook het proces rondom de informatie en formatie niet ten goede. Ik begrijp ook wel dat de krant vol moet of een TV-programma gevuld moet worden, maar ook de media hebben een verantwoordelijkheid en zij moeten beseffen wat de mogelijke consequenties kunnen zijn indien zij bepaalde zaken voor het verkeerde voetlicht brengen. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: heb geduld, Zeewolde wordt prima bestuurd en op enig moment zal er weer sprake zijn van een volledig college. Laten we vooral vooruit kijken en niet achteruit!

Start Parkkwartier-Zuid

Onlangs heb ik met een grote bulldozer de start van het bouwrijp maken symbolisch vormgegeven door een grote berg met zand weg te schuiven. Een leuke ervaring waar de firma Bemog, de ontwikkelaar die Parkkwartier-Zuid gaat realiseren, een klein feestje omheen had georganiseerd. Samen met het grondbedrijf, de makelaars, wooncorporatie en andere genodigden hebben we een glaasje champagne gedronken op weer een nieuwe mijlpaal in ons dorp. Het wordt een prachtige wijk in een speelse en groene omgeving. Een uniek stukje Zeewolde zoals we nu nog niet kennen. Ik hoop dat veel mensen ook daar het dorpse karakter van Zeewolde gaan ervaren in een prettige en vooral leefbare omgeving.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Groei van Almere op Zeewolder grondgebied en Philip op Jumping Amsterdam.
   (27-01-2008)

Dinsdag hebben we het college van B&W van Almere op bezoek gehad. De Almeerse burgemeester Annemarie Jorritsma bracht een grote taart mee want haar man was jarig. We hebben indringend gesproken over de schaalsprong van Almere. Het Rijk heeft gevraagd of Almere tot 2040 nog eens 60.000 extra woningen wil bouwen. Theoretisch zou dat allemaal binnen de gemeentegrenzen van Almere kunnen. Een en ander hangt echter af wat de mogelijkheden aan de westkant (Pampus) van de stad zijn. De Almeerse gemeenteraad wil het liefst die kant op met de uitbreiding omdat Almere meer gericht is op Amsterdam dan op de rest van Flevoland. Afhankelijk van die studies (o.a. buitendijks bouwen) is het dus nog maar de vraag of het binnen de Almeerse gemeentegrenzen kan. Er wordt daarom ook nadrukkelijk gekeken naar Zeewolder grondgebied. Dat zou betekenen dat er voorbij de A27 ontwikkelingen staan te gebeuren. Wij noemen dat Zeewolde West en de buren noemen het Almere Oost. Samen met de Almeerse wethouder van Ruimtelijke Ordening Adri Duijvensteijn zit ik samen met de provincie Flevoland en Utrecht, maar ook met het Waterschap en een aantal ministeries in een speciale stuurgroep om over deze plannen na te denken en diverse varianten te maken.

Van tijd tot tijd informeren wij onze gemeenteraad over deze plannen. Persoonlijk denk ik niet dat het allemaal zo’n vaart zal lopen. Ik zet grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van deze aantallen. Nederland zal vergrijzen en het is nog maar zeer de vraag of dit grote aantal woningen in deze regio noodzakelijk is. Toch moet je nadenken over de toekomst en dat doen we nu. Omdat over Zeewolder grondgebied wordt gesproken zitten wij direct aan tafel. Zeewolde is de gebiedsautoriteit en dus een belangrijke partner.

Donderdag was een bijzondere dag voor onze zoon Philip (16). Via een aantal selectiewedstrijden de afgelopen maanden had hij zich gekwalificeerd met zijn paard IG Pimmerdor voor Jumping Amsterdam. Een geweldige ervaring voor hem natuurlijk. Op je 16e jaar debuteren op een groot internationaal evenement is hartstikke mooi. De 25 beste springruiters die zich via die selectiewedstrijden hadden gekwalificeerd mochten in de RAI te Amsterdam de finale rijden op de eerste dag van Jumping Amsterdam. Radio Flevoland was erbij en heeft een leuk verslag gemaakt. Helaas viel er een balk op hindernis 8 zodat hij niet naar de barrage ging. Toch heeft Philip en wij enorm genoten van de prachtige entourage en hij heeft er weer een mooie ervaring bij. Hij is vastberaden om volgend jaar terug te komen en ik hoop van harte dat hem dat lukt.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Kinderdisco mag voorlopig doorgaan en Basisscholen tonen begrip
   (18-01-2008)

Deze week hebben we in het college, op verzoek van de gemeenteraad, nog eens over het veelbesproken onderwerp Kinderdisco gesproken. Om deze leuke activiteit permanent mogelijk te maken op de locatie waar het nu georganiseerd wordt, moet een bestemmingsplanwijziging worden gemaakt. De gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken dat ze dat niet willen. Het college onderschrijft dat ook. Het zou namelijk betekenen dat er dan ook allerlei andere activiteiten kunnen plaatsvinden die niet op een bedrijfsterrein thuis horen.

Ik heb de initiatiefnemers van de Kinderdisco aangeboden dat ze door kunnen gaan tot 1 september van dit jaar. Dat betekent dat ze in die tussentijd kunnen zoeken naar een geschikte locatie in de omgeving waar de Kinderdisco wel volgens het bestemmingsplan permanent kan worden georganiseerd. Ik hoop van harte dat ze daarin zullen slagen.

Donderdagavond hebben collega Helma Lodders en ik met de besturen en directeuren van de basisscholen gesproken. Doel was om te inventariseren wat de lokalenbehoefte is voor het nieuwe schooljaar 2008/2009. Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om tijdig in huisvesting te voorzien. Met de opbrengst van de avond kunnen wij nu aan de slag om dat te realiseren. Ook een aantal klachten over de tijdelijke lokalen en het speelplein zijn over tafel gegaan. Ook daarop zullen we actie ondernemen. Sommige scholen hebben aangegeven dat ze te maken hebben met een wijziging van beleid dat van het ministerie komt. Dat betekent dat ze minder financiële draagkracht zullen krijgen dan waar men in eerste instantie van uitgegaan is. Ook dat is belangrijke informatie om nu te weten.

De scholen waren natuurlijk heel nieuwsgierig over de voortgang van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk. Daar wilden wij niet over spreken en dat hebben we dus ook niet inhoudelijk gedaan. Het is een politiek gevoelig onderwerp en in deze demissionaire periode moet je daar secuur mee omgaan. De scholen waren wel teleurgesteld over het feit dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is. Wij hebben slechts kunnen antwoorden dat door het opstappen van ex-collega Thijs van Daalen voorafgaand aan het debat, de gemeenteraad het onderwerp niet heeft willen behandelen. Persoonlijk vind ik dat nog steeds bijzonder jammer. De scholen weten nu nog niet waar ze aan toe zijn en dat geeft frustraties. Ik concludeer voor mijzelf na het aanhoren van een aantal op- en aanmerkingen, dat ook de scholen niet volledig op de hoogte zijn van een aantal zaken. Na onze korte uitleg over het feit dat wij nu niet inhoudelijk wilden reageren toonden ze wel begrip voor de situatie, maar leuk vinden ze het zeker niet. Ik deel hun zorg en hoop dat we op korte termijn duidelijkheid kunnen geven. Omdat Helma en ik wel zo transparant mogelijk willen zijn over dit dossier, zullen wij nu zo spoedig mogelijk de gemeenteraad op de hoogte brengen van wat wij deze avond hebben besproken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Persbericht: voortgang coalitie- en collegevorming
   (11-01-2008)

Gisterenavond zijn de vijf raadspartijen van Zeewolde op uitnodiging van informateur Ben Sonneveld bijeengeweest om over de coalitie- en collegevorming te spreken. Het doel van de avond was om gezamenlijk de kansen van coalitievorming te bespreken en de mogelijkheid te onderzoeken om een breed gedragen coalitie samen te stellen. De besprekingen hadden een constructief karakter waar in gezamenlijkheid is besloten is dat de informateur een verdere inventarisatie zal maken om te komen tot een kansrijke coalitie. Waar dat dienstig is, zal van externe ondersteuning gebruikt worden gemaakt.

Informateur Ben Sonneveld deed tijdens de bijeenkomst verslag van de formatiebesprekingen tot nu toe. Uit deze toelichting bleek dat hij zich in de coalitievorming laat leiden door vier criteria: wenselijkheid, kansrijkheid, stabiliteit en continuïteit. Wenselijk in relatie tot een afspiegeling van de verkiezingsuitslag, kansrijk daar waar het gaat om programmatische overeenkomsten, stabiliteit met betrekking tot de samenwerking in het beoogde college en de fracties en, ten slotte, continuïteit om het tot nu toe succesvolle en breed gedragen collegebeleid voort te zetten. Deze criteria afwegende en na een eerste ronde van verkennende besprekingen met alle fracties werd besloten om in een brede samenstelling de gesprekken te vervolgen.

Sonneveld geeft verder aan dat alle partijen zich bewust zijn van de ernst van de situatie en dat een snelle coalitievorming en een operationeel college van het grootste belang zijn voor Zeewolde. Uiteraard wordt hier een evenwicht tussen tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming in acht genomen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Coalitievorming en nieuwjaarsrecepties
   (11-01-2008)

Zoals vorige week al gemeld staat deze periode van het jaar in het teken van veel handen schudden. Afgelopen vrijdag ben ik als goede buurman naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere geweest en dinsdagavond naar de bedrijfskring in The Harbour. Daar is de heer Wan Tung van Asian Paradise als ondernemer van het jaar gekozen. Een zeer verdiende winnaar waar veel ondernemers een voorbeeld aan kunnen nemen.

In Almere kreeg ik veel positieve geluiden te horen over ons Nieuwjaarsfeest. Men was zelfs een beetje jaloers over hoe wij de zaken hebben aangepakt. Net als tijdens de jaarwisseling 2006/2007 was er ook dit jaar een geweldige sfeer in een uitverkocht huis. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, zijn er nagenoeg geen vervelende incidenten in het dorp gebeurd. Dat er op het eind problemen waren met de garderobe is heel jammer en een goede les om dit de volgende keer nog beter te organiseren.

Op dit soort bijeenkomsten gaat het natuurlijk al snel over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Donderdagavond is er een bijeenkomst geweest waar onze informateur Ben Sonneveld alle partijen voor had uitgenodigd. Hij gaf eerst de stand van zaken weer. Hij laat zich leiden door vier criteria: wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). De avond is goed verlopen en de partijen willen zich inzetten om een breed gedragen coalitie samen te stellen. Ben gaat nu verder met zijn inventarisatie om te komen tot een zo optimaal mogelijke coalitie waarbij hij opdracht gaat geven aan een externe bestuursadviseur hem daarbij te helpen. Partijen zijn zich ervan bewust dat er een evenwicht moet zijn tussen de tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming. Ik kan mij hier prima in vinden.

Op het gemeentehuis is iedereen weer hard aan het werk en de adviezen druppelen alweer binnen die afgehandeld moeten worden voor de commissie- en raadsvergadering in februari. Het huidige college gaat dus in volle vaart door omdat wij absoluut geen vertraging willen. De inwoners van Zeewolde hebben daar geen belang bij en ook maatschappelijke instellingen, verenigingen, private partijen e.d. willen verder met hun initiatieven. Na het aftreden van Thijs van Daalen heb ik er dus wat extra werk bij en ook daarin liggen weer nieuwe uitdagingen om die tot een goed eindresultaat te brengen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Terugblikken op december 2007
   (02-01-2008)

Terugkijkend is december een behoorlijk roerige maand geweest. Stevige discussies met de raadsleden in de verschillende commissies over belangrijke onderwerpen. Een nieuw Woningbouwprogramma, een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen en voor het eerst een Kadernota Evenementenbeleid. Op 20 december 2007 zou besluitvorming plaatsvinden tijdens de raadsvergadering. Bij aanvang van deze vergadering geeft collega wethouder Thijs van Daalen echter aan dat hij per direct opstapt als wethouder. De agenda wordt helaas niet verder afgewerkt zodat besluiten uitblijven. De fractie van de ChristenUnie trekt zich bovendien terug uit de coalitie zodat het college demissionair is.

De wijze waarop Thijs van Daalen zijn besluit toelicht en de woorden die hij daarbij gebruikt heeft in verwijtende zin naar zijn collega wethouders vind ik ongepast. Enerzijds herken ik de kritiek niet, en anderzijds had ik deze stevige woorden niet verwacht van iemand die samen met zijn partij zo graag het normen- en waardendebat wil voeren.

Ook zijn besluit om af te treden voorafgaand aan een belangrijk debat over de te ontwikkelen Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk vind ik niet juist. Je moet eerst het debat met de Gemeenteraad aangaan. Als je vervolgens met de uitkomst een principieel probleem met je zelf hebt kun je altijd nog aftreden. Dit betekent opnieuw vertraging met deze ontwikkeling en dat vind ik uiterst jammer.

Op dit moment zijn de informatiebesprekingen in volle gang en ik hoop van harte dat onze informateur Ben Sonneveld er snel in zal slagen een nieuwe coalitie te smeden.

Eind december ben ik er samen met mijn gezin een weekje tussenuit gegaan. Lekker naar een zonnige bestemming om wat uit te rusten en nieuwe energie op te doen voor het nieuwe jaar. Begin januari staat altijd in het teken van vele handjes schudden.

De receptie van de gemeente in de Verbeelding was gezellig. Mannes Schopping was weer scherp in zijn conference die goed werd gewaardeerd door het publiek. Veel leuke mensen ontmoet en veel complimentjes gekregen over hetgeen we het afgelopen jaar hebben bereikt. Dat is leuk om te horen en geeft een extra impuls aan mijn motivatie om vooral door te gaan op de ingeslagen weg.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...