Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant
   (05-02-2018)

Ben Sonneveld, fractievoorzitter: "Ik ben bijzonder blij om de uitkomsten van onze laatste Leefbaarheidsmonitor aan u te presenteren. Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd. De laatste keer was in 2013. Wij onderzoeken hiermee uw mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in ons dorp. Zo vragen wij u wat u vindt van veiligheid, onderwijs, sport, recreatie, gezondheidszorg, winkelvoorzieningen, de gemeente, de leef- en woonomgeving, verkeer en andere actuele en duurzame onderwerpen. Als échte lokale partij brengen wij u natuurlijk graag op de hoogte van de resultaten.
Wij wensen u daarbij veel leesplezier".

Klik op onderstaande afbeelding of klik HIER voor de Leefbaarheidskrant in pdf.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?
   (25-01-2018)

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst,700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. Vanwege de massieve bouwmassa’s die de wijde omgeving zullen gaan domineren hebben veel mensen een zienswijze ingeleverd om hierover hun ongenoegen te laten blijken. Leefbaar Zeewolde is in oktober hiervoor een campagne gestart en mensen konden een voorbeeldbrief downloaden en opsturen.

Gemeente Ermelo heeft ingezien dat deze grootschalige plannen niet zomaar uit gevoerd kunnen worden, maar dat eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) hiervoor gemaakt moet worden.
Voorlopig heeft dit alle plannen nu 9 maanden opgeschort.

Lees HIER en  HIER en HIER de nieuwsartikelen van ‘De Stentor’.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins opnieuw lijsttrekker voor Leefbaar Zeewolde
   (11-01-2018)

In de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde is Winnie Prins opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de partij.

Winnie zit namens de partij in het college van B&W en wil daar met steun van de kiezers graag mee door gaan.
Onze andere wethouder Rein Zijlstra is lijstduwer en staat op de laatste plaats. Na 12 jaar in de raad te hebben gezeten waarvan 6 jaar als fractievoorzitter en sinds 2010 als wethouder in het college, is het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen en te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Rob Tulleken staat niet meer op de kandidatenlijst. Na 8 jaar raadslidmaatschap heeft Rob besloten zich te richten op zijn gezin en dagelijks werk in de IT-sector.
Nieuwkomers op een verkiesbare plaats zijn Els van Es en Jeroen van der Wals. Beiden lopen al een tijdje achter de schermen mee en het is mooi dat Leefbaar Zeewolde er weer in is geslaagd om een goed team met een aantal nieuwe gezichten te presenteren.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde pleit voor reële toekomst van sportcomplex “Het Baken”.
   (21-12-2017)

Sportcomplex het Baken is toe aan een grote renovatie. Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro. Alternatieve plannen kosten ca. 16 miljoen euro en hebben geen aantoonbare voordelen, maar dreigen met een bedrag van ca. € 400.000 per jaar de gemeente financieel uit het lood te slaan en de lasten voor de burger te verhogen. Leefbaar Zeewolde kiest voor vernieuwing en uitbreiding van het zwembad en renovatie van de sporthal op de huidige locatie waarmee Zeewolde binnen zijn begroting blijft. 

Leefbaar Zeewolde voert met zijn keuze een consistente lijn door die recht doet aan de mening van de bevolking. Uitbreiding van het zwembad is een veel gehoorde wens van sporters, vrijetijd zwemmers en scholen (leszwemmen). De sporthal wordt in een plus variant gerenoveerd waarbij de toegankelijkheid en veiligheid wordt verbeterd. Leefbaar Zeewolde wil met deze keuze een einde maken aan de nu al bijna een jaar durende onzekerheid over de toekomst van het sportcomplex. 

Een korte terugblik: 23 februari (2017) presenteerde het college een soortgelijk voorstel waar Leefbaar Zeewolde en VVD voor stemden. De overige partijen stemden tegen en namen een motie aan om door externe partijen een behoefteonderzoek te laten uitvoeren en wensen mee te nemen in een advies over nieuwbouw of renovatie en locatie voor het sportcomplex. De onderzoeken werden gedaan in opdracht van een Raadswerkgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd waren. De eerste ongeveer 100.000 euro en volgens Leefbaar Zeewolde onnodige kosten waren gemaakt!
Alternatieven die uit deze onderzoeken naar voren kwamen zijn alle minstens twee keer zo duur als het collegevoorstel. De variant die Leefbaar Zeewolde en het college voorstaan, kost 8 miljoen euro. De optimale variant volgens het onderzoek, een nieuw sportcomplex aan het Kluunpad, kost 16 miljoen euro. Dit laatste alternatief zou de Zeewolder burger een bedrag van minimaal 40 euro per persoon per jaar kosten, zonder dat precies duidelijk is wat de meerwaarde van dit nieuwe sportcomplex is!

De plannen van het college voor het sportcomplex, wat ook de voorkeur van Leefbaar Zeewolde heeft, kunnen worden gerealiseerd binnen de begroting. Afgelopen donderdag 14 december was Leefbaar Zeewolde hierover duidelijk en samen met Zeewolde Liberaal werd het college voorstel gesteund. Helaas wezen de andere partijen het voorstel af. Een aantal partijen vroegen om nieuwbouw aan het Kluunpad, overigens zonder daarvoor een motie in te dienen. Andere partijen vroegen via een motie om een (op)nieuw onderzoek naar de kosten voor het ”college-plan” en het alternatief van nieuwbouw aan het Kluunpad. Blijkbaar leeft het idee bij sommigen om met nieuwe doorrekenmethodes het gat van 8 miljoen te dichten. Een weinig realistische veronderstelling. 

De motie voor het nieuwe onderzoek werd in meerderheid aangenomen, ondanks de waarschuwing van de portefeuillehouder dat de kosten van dit onderzoek behoorlijk zullen gaan  oplopen. De wethouder gaf ook aan dat uitstel bijzonder kostbaar is. Een voorzichtige schatting leert dat door de aantrekkende economie (bouw)kosten 3 tot 5 % per jaar hoger worden. Doorgerekend worden de kosten voor het collegevoorstel zo’n 700 euro per dag extra en voor het nieuwbouwplan loopt dit op tot 1500 euro per dag. Voor een nieuw besluit over bijvoorbeeld een jaar kost dit project waarschijnlijk respectievelijk € 250.000  of  € 545.000  meer! Kosten die uiteindelijk betaald worden uit gemeenschapsgeld. Leefbaar Zeewolde is het uiteraard niet eens met deze motie. Leefbaar Zeewolde wees dit voorstel af en is van mening dat een nieuw onderzoek en verder uitstel verspilling van gemeenschapsgeld is.

 

Lees HIER ook het andere artikel van 28 februari 2017 over Sportcomplex Het Baken.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Zeewolde in meerderheid voor uitstel Lelystad Airport
   (18-12-2017)

De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond jl. via een motie in meerderheid voor uitstel van de vakantie vluchten vanaf Lelystad Airport gestemd. De raad wil wachten totdat de hernieuwde indeling van het luchtruim voor vliegverkeer is gerealiseerd en inspraak hebben in de nieuw te plannen vliegroutes. 

Een motie van Leefbaar Zeewolde en ondersteund door de ChristenUnie werd mede ingediend door BurgerBelang en PvdA/GroenLinks. Ook Zeewolde Liberaal en D’66 stemden in. Leefbaar Zeewolde strijdt al jaren tegen de te verwachte geluidsoverlast en luchtvervuiling die de uitbreiding van Lelystad Airport met zich mee brengt. Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, Ben Sonneveld, “We zijn erg blij met de steun die we voor deze motie hebben gekregen. De raad zegt nu: Wacht met vluchten van Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden en geef ons inspraak in de nieuw te plannen routes”.

De motie is een belangrijk signaal naar de Tweede Kamer die nog voor de kerst bijeen zal komen om over Lelystad Airport te vergaderen. Daarin wordt een motie van de SP behandeld waarin om uitstel wordt gevraagd totdat de herindeling van het luchtruim in 2023 is gerealiseerd. Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde), indiener van de motie, “We hopen dat ook de buurgemeentes in Flevoland deze motie zullen volgen en om uitstel zullen vragen. Samen met het protest uit de provincies Gelderland en Overijssel staan we sterk”.  De huidige routes die op een hoogte van 600 meter langs het dorp zullen scheren vindt Leefbaar Zeewolde onacceptabel. Sonneveld, “We gaan door totdat we een planning van routes hebben die er voor zorgt dat Zeewolde er geen last meer van heeft”.

klik HIER om de motie te lezen.

 

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                                                     www.leefbaarzeewolde.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018
   (01-12-2017)

Met gepaste trots heeft Leefbaar Zeewolde wethouder financiën Rein Zijlstra de tweede editie Infographic Begroting 2018 onlangs online gebracht. Opnieuw een sluitende begroting en mooi inzichtelijk gemaakt zodat iedereen in een oogopslag zich kan informeren over de huidige financiën van Zeewolde.

Tijdens de raadsvergadering op 2 november kreeg wethouder Zijlstra van de gemeenteraad unaniem complimenten voor het gevoerde financiële beleid in de afgelopen 8 jaar en de programma begroting voor 2018. Deze complimenten deelde de wethouder direct met zijn ambtenaren en voerde daarbij aan dat het een gezamenlijke inspanning is om dit tot stand te brengen. Daarbij gaf hij wel aan de raad mee om op te letten en alert te zijn op de veranderingen die in de komende jaren gaan plaats vinden. Zoals het wegvallen van de precario belasting en de mogelijke milieu risico’s als de wegen in het buitengebied aangepakt moeten worden. Ook de financiële risico's in het sociaal domein, o.a. de jeugdzorg zijn reden om alert te blijven.
Hij besloot zijn betoog met: “U kunt deze programma begroting 2018 zien als de concept jaarrekening 2018. Dan weet u alvast waar uw opvolgers mee aan de slag kunnen”.

Klik HIER voor de Infographic 2018

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Tweede "Raad in uw Straat" vond plaats in de Polderwijk
   (25-10-2017)

Maandagavond, 23 oktober vond in de basisschool “de Panta Rhei” de tweede Raad in uw Straat plaats. Inwoners van de Polderwijk waren per brief uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over hun wijk.

De opzet van deze avond verschilde enigszins van de eerste Raad in uw Straat in de wijk Horsterveld. In 5 groepen werd met bewoners en raadsleden gesproken over Verbondenheid, Leefbaarheid  en Veiligheid. Deze gesprekken leverden goede zorgpunten en informatie op die direct invloed hebben op het wonen en leven in de Polderwijk. 

Deze punten werden in het tweede gedeelte van de avond met alle aanwezigen gedeeld. De gemeenteraad heeft de punten meegenomen en zullen door de raadswerkgroep verder bekeken en uitgewerkt worden.
Lees hier De Raad in uw Straat naar aanleiding van een motie van Leefbaar Zeewolde

Ziet u in uw wijk of omgeving iets wat kapot of beschadigd is, of waarvan u meent dat er een onveilige situatie aanwezig is, gebruik dan de BuitenBeter APP.    www.buitenbeter.nl

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...