Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Zeewolde in meerderheid voor uitstel Lelystad Airport
   (18-12-2017)

De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond jl. via een motie in meerderheid voor uitstel van de vakantie vluchten vanaf Lelystad Airport gestemd. De raad wil wachten totdat de hernieuwde indeling van het luchtruim voor vliegverkeer is gerealiseerd en inspraak hebben in de nieuw te plannen vliegroutes. 

Een motie van Leefbaar Zeewolde en ondersteund door de ChristenUnie werd mede ingediend door BurgerBelang en PvdA/GroenLinks. Ook Zeewolde Liberaal en D’66 stemden in. Leefbaar Zeewolde strijdt al jaren tegen de te verwachte geluidsoverlast en luchtvervuiling die de uitbreiding van Lelystad Airport met zich mee brengt. Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, Ben Sonneveld, “We zijn erg blij met de steun die we voor deze motie hebben gekregen. De raad zegt nu: Wacht met vluchten van Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden en geef ons inspraak in de nieuw te plannen routes”.

De motie is een belangrijk signaal naar de Tweede Kamer die nog voor de kerst bijeen zal komen om over Lelystad Airport te vergaderen. Daarin wordt een motie van de SP behandeld waarin om uitstel wordt gevraagd totdat de herindeling van het luchtruim in 2023 is gerealiseerd. Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde), indiener van de motie, “We hopen dat ook de buurgemeentes in Flevoland deze motie zullen volgen en om uitstel zullen vragen. Samen met het protest uit de provincies Gelderland en Overijssel staan we sterk”.  De huidige routes die op een hoogte van 600 meter langs het dorp zullen scheren vindt Leefbaar Zeewolde onacceptabel. Sonneveld, “We gaan door totdat we een planning van routes hebben die er voor zorgt dat Zeewolde er geen last meer van heeft”.

klik HIER om de motie te lezen.

 

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                                                     www.leefbaarzeewolde.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018
   (01-12-2017)

Met gepaste trots heeft Leefbaar Zeewolde wethouder financiën Rein Zijlstra de tweede editie Infographic Begroting 2018 onlangs online gebracht. Opnieuw een sluitende begroting en mooi inzichtelijk gemaakt zodat iedereen in een oogopslag zich kan informeren over de huidige financiën van Zeewolde.

Tijdens de raadsvergadering op 2 november kreeg wethouder Zijlstra van de gemeenteraad unaniem complimenten voor het gevoerde financiële beleid in de afgelopen 8 jaar en de programma begroting voor 2018. Deze complimenten deelde de wethouder direct met zijn ambtenaren en voerde daarbij aan dat het een gezamenlijke inspanning is om dit tot stand te brengen. Daarbij gaf hij wel aan de raad mee om op te letten en alert te zijn op de veranderingen die in de komende jaren gaan plaats vinden. Zoals het wegvallen van de precario belasting en de mogelijke milieu risico’s als de wegen in het buitengebied aangepakt moeten worden. Ook de financiële risico's in het sociaal domein, o.a. de jeugdzorg zijn reden om alert te blijven.
Hij besloot zijn betoog met: “U kunt deze programma begroting 2018 zien als de concept jaarrekening 2018. Dan weet u alvast waar uw opvolgers mee aan de slag kunnen”.

Klik HIER voor de Infographic 2018

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Tweede "Raad in uw Straat" vond plaats in de Polderwijk
   (25-10-2017)

Maandagavond, 23 oktober vond in de basisschool “de Panta Rhei” de tweede Raad in uw Straat plaats. Inwoners van de Polderwijk waren per brief uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over hun wijk.

De opzet van deze avond verschilde enigszins van de eerste Raad in uw Straat in de wijk Horsterveld. In 5 groepen werd met bewoners en raadsleden gesproken over Verbondenheid, Leefbaarheid  en Veiligheid. Deze gesprekken leverden goede zorgpunten en informatie op die direct invloed hebben op het wonen en leven in de Polderwijk. 

Deze punten werden in het tweede gedeelte van de avond met alle aanwezigen gedeeld. De gemeenteraad heeft de punten meegenomen en zullen door de raadswerkgroep verder bekeken en uitgewerkt worden.
Lees hier De Raad in uw Straat naar aanleiding van een motie van Leefbaar Zeewolde

Ziet u in uw wijk of omgeving iets wat kapot of beschadigd is, of waarvan u meent dat er een onveilige situatie aanwezig is, gebruik dan de BuitenBeter APP.    www.buitenbeter.nl

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde stelt vragen over de MER berekening geluidscontouren vliegroutes langs Zeewolde
   (20-10-2017)

Lees HIER de reactie van het college van B&W.

 De Lokale partij reageert met de vragen aan het college B&W op de onthullingen dat er fouten zijn gemaakt bij het geluidsonderzoek in de Milieu Effecten Rapportage van Lelystad Airport. Staatsecretaris Dijksma heeft onlangs aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanlevering van gegevens. Verder gaf de staatssecretaris ook aan dat gebruik is gemaakt van het geluidsniveau van stationair draaiende motoren in plaats van het hogere geluidsniveau als er horizontaal wordt gevlogen. En precies langs het routetraject langs Zeewolde is er voor aankomend en vertrekkend vliegverkeer alleen een horizontaal vliegpad voorzien.

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde “We maken ons ernstige zorgen over de te verwachten geluidsoverlast voor ons dorp en de provincie Flevoland”. In Gelderland en Overijssel wordt al rekening gehouden met ernstige geluidsoverlast, terwijl vliegtuigen daar op  1800 meter overvliegen maar boven Flevoland mogen ze niet boven de 600 meter uitstijgen. “Uitstellen en opnieuw berekenen’’ is de eerste reactie van Sonneveld. Met het uitstel kunnen we wachten op het gereorganiseerde luchtruim waardoor betere aan en uitvliegroutes kunnen worden gevolgd. Met de nieuwe berekeningen kunnen we beter inschatten welke vliegroutes gekozen moeten worden voor het minste geluidsoverlast. Aan en uitvliegroutes boven het Markermeer en Oostvaardersplassen moeten volgens Leefbaar Zeewolde een optie blijven.

Voor meer informatie,

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu
   (15-10-2017)

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu


Vijf fracties, van de gemeenteraad van Zeewolde hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu. De brief verzoekt om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Lelystad Airport tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023. De brief stelt dat er de afgelopen tijd veel en terechte aandacht is geweest over de geplande aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over de provincies Gelderland en Overijssel. Het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland is echter nog schrijnender. Door gevaar voor interferentie met het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegtuigen van en naar Lelystad Airport op een hoogte van 600 meter over het Flevolands grondgebied vliegen.


De brief is een initiatief van Leefbaar Zeewolde, en wordt door de fracties ChristenUnie, CDA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang, mede ondertekend. Naast het uitstel vragen de fracties ook om de beperkingen voor Lelystad Airport op te heffen waardoor vliegtuigen direct naar kruishoogte kunnen stijgen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de Continuous Descent Approach waardoor aankomende vliegtuigen minder geluidoverlast veroorzaken. Ten slotte wordt voorgesteld om de vliegroute over de Oostvaardersplassen-Markermeer weer te bekijken, aangezien het merendeel van de problemen in Flevoland, Overijssel en Gelderland hiervoor een oplossing zou kunnen bieden.

Klik hier voor de brief

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Rectificatie aanhef in voorbeeldbrief zienswijze Strand Horst
   (14-10-2017)

In de voorbeeldbrief Zienswijze Strand Horst van onze website is helaas een fout geslopen. De aanhef moet zijn: Leden gemeenteraad  Ermelo (niet College B&W).
De fout is inmiddels hersteld en de brief met de goede aanhef is weer beschikbaar. Heeft u een zienswijze per post verstuurd aan het college van B&W (dus onveranderd overgenomen van onze website, voor zaterdag 14 oktober 15:00 uur), download de voorbeeldbrief voor zienswijze hier opnieuw en stuurt u hem alstublieft nogmaals in.
Onze oprechte excuses voor deze fout.

Daarbij zal Leefbaar Zeewolde op maandag 16 oktober contact opnemen met Ermelo met het verzoek om de zienswijze met verkeerde aanhef toch naar de gemeenteraad te sturen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Ontwikkelingen Strand Horst doorn in het oog van Leefbaar Zeewolde
   (05-10-2017)

Voorbeeldbrief voor zienswijze ontwikkelingen Strand Horst.

 

Leefbaar Zeewolde blijft zich ernstige zorgen maken over de grootschalige bouwplannen op het strand Horst, gelegen aan de overkant van het Nuldernauw, een 700 meter van ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept inwoners van Zeewolde op om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst waarmee men uitdrukking kan geven aan de zorgen en het ongenoegen omtrent de plannen. 

Het voornaamste bezwaar is het voornemen om op Strand Horst twee grote hotels en een grote evenementenhal te gaan bouwen met bijbehorende congreszalen, wellness, bowling, sport en indoorfuncties. Zowel het hotel als evenementenhal hebben ieder een specifieke hoogte-aanduiding waarbij gekozen mag worden of 1 gebouw een hoogte van minimaal 40 tot maximaal 60 meter mag hebben of meerdere gebouwen maximaal 38 meter hoog mogen zijn.

De geplande bouw van het hotel en evenementenhal brengen een grove inbreuk op de gewenste uitstraling van de Veluwerandmeren. De ontwikkelingen zijn ook in tegenspraak met de eerder door Ermelo ondertekende visies waarin juist gestreefd wordt naar een samenhang van de inrichting van de Randmeren die natuurwaarden moet versterken en outdoor recreatie moet bevorderen. Gevreesd wordt dat de enorme bouwmassa de horizon zal vervuilen en de grote evenementenhal gericht op popconcerten, beurzen, congressen en (indoor) sportevenementen voor extra geluidsoverlast gaat zorgen.

Het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en de daarbij behorende stukken liggen tot 19 oktober 2017, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Ermelo. De stukken kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Maakt u zich ook zorgen om de omgevingsuitstraling en geluidsoverlast, dan kunt u hier een voorbeeldbrief voor zienswijze Strand Horst downloaden.

Het indienen van de zienswijze is mogelijk tot en met donderdag 19 oktober 2017.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...