Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde stelt vragen over de MER berekening geluidscontouren vliegroutes langs Zeewolde
   (20-10-2017)

Lees HIER de reactie van het college van B&W.

 De Lokale partij reageert met de vragen aan het college B&W op de onthullingen dat er fouten zijn gemaakt bij het geluidsonderzoek in de Milieu Effecten Rapportage van Lelystad Airport. Staatsecretaris Dijksma heeft onlangs aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanlevering van gegevens. Verder gaf de staatssecretaris ook aan dat gebruik is gemaakt van het geluidsniveau van stationair draaiende motoren in plaats van het hogere geluidsniveau als er horizontaal wordt gevlogen. En precies langs het routetraject langs Zeewolde is er voor aankomend en vertrekkend vliegverkeer alleen een horizontaal vliegpad voorzien.

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde “We maken ons ernstige zorgen over de te verwachten geluidsoverlast voor ons dorp en de provincie Flevoland”. In Gelderland en Overijssel wordt al rekening gehouden met ernstige geluidsoverlast, terwijl vliegtuigen daar op  1800 meter overvliegen maar boven Flevoland mogen ze niet boven de 600 meter uitstijgen. “Uitstellen en opnieuw berekenen’’ is de eerste reactie van Sonneveld. Met het uitstel kunnen we wachten op het gereorganiseerde luchtruim waardoor betere aan en uitvliegroutes kunnen worden gevolgd. Met de nieuwe berekeningen kunnen we beter inschatten welke vliegroutes gekozen moeten worden voor het minste geluidsoverlast. Aan en uitvliegroutes boven het Markermeer en Oostvaardersplassen moeten volgens Leefbaar Zeewolde een optie blijven.

Voor meer informatie,

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu
   (15-10-2017)

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu


Vijf fracties, van de gemeenteraad van Zeewolde hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu. De brief verzoekt om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Lelystad Airport tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023. De brief stelt dat er de afgelopen tijd veel en terechte aandacht is geweest over de geplande aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over de provincies Gelderland en Overijssel. Het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland is echter nog schrijnender. Door gevaar voor interferentie met het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegtuigen van en naar Lelystad Airport op een hoogte van 600 meter over het Flevolands grondgebied vliegen.


De brief is een initiatief van Leefbaar Zeewolde, en wordt door de fracties ChristenUnie, CDA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang, mede ondertekend. Naast het uitstel vragen de fracties ook om de beperkingen voor Lelystad Airport op te heffen waardoor vliegtuigen direct naar kruishoogte kunnen stijgen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de Continuous Descent Approach waardoor aankomende vliegtuigen minder geluidoverlast veroorzaken. Ten slotte wordt voorgesteld om de vliegroute over de Oostvaardersplassen-Markermeer weer te bekijken, aangezien het merendeel van de problemen in Flevoland, Overijssel en Gelderland hiervoor een oplossing zou kunnen bieden.

Klik hier voor de brief

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Rectificatie aanhef in voorbeeldbrief zienswijze Strand Horst
   (14-10-2017)

In de voorbeeldbrief Zienswijze Strand Horst van onze website is helaas een fout geslopen. De aanhef moet zijn: Leden gemeenteraad  Ermelo (niet College B&W).
De fout is inmiddels hersteld en de brief met de goede aanhef is weer beschikbaar. Heeft u een zienswijze per post verstuurd aan het college van B&W (dus onveranderd overgenomen van onze website, voor zaterdag 14 oktober 15:00 uur), download de voorbeeldbrief voor zienswijze hier opnieuw en stuurt u hem alstublieft nogmaals in.
Onze oprechte excuses voor deze fout.

Daarbij zal Leefbaar Zeewolde op maandag 16 oktober contact opnemen met Ermelo met het verzoek om de zienswijze met verkeerde aanhef toch naar de gemeenteraad te sturen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Ontwikkelingen Strand Horst doorn in het oog van Leefbaar Zeewolde
   (05-10-2017)

Voorbeeldbrief voor zienswijze ontwikkelingen Strand Horst.

 

Leefbaar Zeewolde blijft zich ernstige zorgen maken over de grootschalige bouwplannen op het strand Horst, gelegen aan de overkant van het Nuldernauw, een 700 meter van ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept inwoners van Zeewolde op om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst waarmee men uitdrukking kan geven aan de zorgen en het ongenoegen omtrent de plannen. 

Het voornaamste bezwaar is het voornemen om op Strand Horst twee grote hotels en een grote evenementenhal te gaan bouwen met bijbehorende congreszalen, wellness, bowling, sport en indoorfuncties. Zowel het hotel als evenementenhal hebben ieder een specifieke hoogte-aanduiding waarbij gekozen mag worden of 1 gebouw een hoogte van minimaal 40 tot maximaal 60 meter mag hebben of meerdere gebouwen maximaal 38 meter hoog mogen zijn.

De geplande bouw van het hotel en evenementenhal brengen een grove inbreuk op de gewenste uitstraling van de Veluwerandmeren. De ontwikkelingen zijn ook in tegenspraak met de eerder door Ermelo ondertekende visies waarin juist gestreefd wordt naar een samenhang van de inrichting van de Randmeren die natuurwaarden moet versterken en outdoor recreatie moet bevorderen. Gevreesd wordt dat de enorme bouwmassa de horizon zal vervuilen en de grote evenementenhal gericht op popconcerten, beurzen, congressen en (indoor) sportevenementen voor extra geluidsoverlast gaat zorgen.

Het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en de daarbij behorende stukken liggen tot 19 oktober 2017, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Ermelo. De stukken kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Maakt u zich ook zorgen om de omgevingsuitstraling en geluidsoverlast, dan kunt u hier een voorbeeldbrief voor zienswijze Strand Horst downloaden.

Het indienen van de zienswijze is mogelijk tot en met donderdag 19 oktober 2017.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Vliegroutes Lelystad Airport (2)
   (21-09-2017)

(Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Waarom waren provincie Overijssel en Gelderland bezig met Lelystad Airport Vliegroutes?
De bestaande vliegroutes boven provincie Overijssel komen lager te liggen omdat Lelystad Airport dichterbij dan Schiphol ligt en daardoor de vliegtuigen met bestemming Lelystad Airport lager moeten gaan vliegen. Overijssel vindt dit onwenselijk vanwege het geluidsoverlast voor inwoners en onderliggende natuurgebieden.
De beoogde vliegroutes over provincie Gelderland gaan op lagere hoogte over de Veluwe en direct over vliegveld Teuge. Voor de Veluwe vindt Gelderland de toename van vliegtuiggeluid onwenselijk en voor vliegveld Teuge is het niet meer mogelijk om op grotere hoogte parachute sprongen te kunnen uitvoeren terwijl dit haar belangrijkste activiteit is. Belangengroeperingen en de provincie Overijssel en Gelderland hebben een second opinion gevraagd met als resultaat een alternatieve route B++. De staatsecretaris heeft hierop gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er nu?
Voor Zeewolde verandert er voorlopig nog niets. De B+ variant blijft bij ons dorp zoals het is.
De oostelijke kant van de TMA ( Terminal Manouvring Area) Schiphol / Lelystad Airport komt hoger te liggen waardoor het mogelijk is om hogere vliegroutes te krijgen boven het ‘oude land’. Dit komt tegemoet aan de wens van provincie Overijssel en gedeeltelijk van provincie Gelderland. Helaas voor Gelderland blijft de route over vliegveld Teuge gehandhaafd, waardoor de parachutisten activiteit van het vliegveld verplaatst zal moeten worden.

Is dit voor altijd?
Nee. Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie.
De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar. Vanaf 2023 wordt het luchtruim van Nederland gewijzigd om beter aan te sluiten in de Single European Sky en verdere ontwikkeling in FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwlettend blijven volgen en opnieuw de discussie aangaan als daar aanleiding voor is.

Verdere bedreigingen
Per 1 april 2019 zal er ‘Leisure vliegverkeer’ (vakantievluchten) vanaf Schiphol worden verplaatst naar Lelystad Airport. Het vliegveld is daarvoor opengesteld van 06:00 uur tot 23:00 uur. Van 23:00 – 24:00 uur is het vliegveld ook nog open maar alleen als het vliegtuig bijvoorbeeld meer tegenwind heeft gehad of er onverwachte vertraging is geweest op het vliegveld van vertrek.
Openingstijden en welk soort vliegverkeer vanaf Lelystad Airport plaatsvindt is een politiek besluit. De vliegmaatschappijen kunnen druk gaan uitoefenen om de openingstijden te verruimen. Daarmee zijn dan verdere bestemmingen mogelijk of zijn er dan 2 of 3 vluchten op 1 dag met hetzelfde toestel mogelijk. Ook zakelijk en/of vrachtvluchten kunnen mogelijk worden. Met name vrachtvluchten vliegen ’s nachts. Overigens zal in de eerste tijd de openstelling van het vliegveld tot een aantal uren beperkt worden vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders.

Fijnstof en Ultrafijnstof
Erg onderbelicht maar minstens zo belangrijk is wat de gevolgen gaan zijn door de toename van fijnstof en ultrafijnstof. De toename van het vliegverkeer, maar ook van het autoverkeer van en naar het vliegveld zal deze uitstoot gaan verhogen. Leefbaarheid en gezondheid van de inwoners worden daardoor geraakt. Leefbaar Zeewolde en haar wethouder Winnie Prins ondernemen nu al stappen om dit inzichtelijk te krijgen. Aanvullend onderzoek over Ultrafijnstof rondom Schiphol is onlangs gestart.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport (1)
   (21-09-2017)

( Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Het Raadsvoorstel voor een geluidsmeting voor vliegtuig geluid wordt door Leefbaar Zeewolde van harte ondersteund. Leefbaar Zeewolde heeft eerder daartoe samen met de CU en het CDA op 25 juni 2015 een motie ingediend welke unaniem door de raad werd aangenomen. Via een memo van 10 mei 2016 wordt nu gekozen voor een Geluidsmeetsysteem van Sensornet .

Wat voor zin heeft een Geluidmeetsysteem?
Met een geluidmeetsysteem kan iedereen via internet volgen wat het geproduceerde geluid is ten opzichte van het meetpunt. In de MER (Milieu Effect Rapportage) werd uitvoerig bepaald hoe het geluid van vliegtuigen zal zijn, maar dat is met rekenmodellen. Deze geluidsmeting van Sensornet is actueel. Hiermee kan op basis van echte geluidsgegevens ook de discussie gevoerd worden als er meer dan voorzien geluidsoverlast bestaat. Elke gemeente kan zelf een geluidmeetsysteem inrichten. Deze systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat een goed totaal beeld ontstaat. Bij Dronten, Biddinghuizen en Lelystad is dit geluidmeetsysteem al geplaatst. Mogelijk dat de Noordoostpolder en omgeving Kampen/Zwolle nog volgen. Het geluidmeet systeem is niet bedoeld voor handhaving. Hiervoor heeft het vliegveld haar eigen meetpunt.

Waarom is er Lelystad Airport en waarom dat gedoe met vliegroutes?
De toenemende klachten over geluidshinder in Noord- en Zuid Holland van vliegtuigen met bestemming Schiphol, samen met de economisch gedreven wens van politiek Den Haag en Schiphol voor groei en de kortzichtige wens voor meer werkgelegenheid door gemeente Lelystad en onze provincie motiveren de keuze voor Lelystad Airport.
Leefbaar Zeewolde vindt het besluit om van vliegveld Lelystad het tweede vliegveld van Nederland te maken, een “besluit wat nooit genomen had mogen worden”. Het ontbreken aan regie en politieke moed op het Binnenhof van Den Haag heeft ervoor gezorgd dat we in deze complexe spagaat terecht zijn gekomen.  Exclusiviteit voor luchtruim Schiphol zorgt ervoor dat vliegroutes van en naar Lelystad Airport op lage hoogte en lange afstanden over onze polder moeten vliegen. De aansluiting met bestaande vliegroutes is zeer complex en had natuurlijk al eerder onderzocht moeten worden, nog voordat men besloot dat Lelystad Airport mocht groeien. Het selectiviteitbeleid, waarbij bepaald wordt wie naar Lelystad Airport moet verhuizen maakt dat er altijd voorrang voor  de belangen van Schiphol zullen zijn.

Wat doet Leefbaar Zeewolde hiertegen?
Al vanaf 16 januari 2006 uit Leefbaar Zeewolde haar zorg samen met de inwoners van Zeewolde. In meerdere pamfletten en zienswijzen heeft zij stelling genomen tegen de groei van Lelystad Airport. Milieu Effect Rapportages (MER) en aanwijzingsbesluit over vliegveld Lelystad zijn door toedoen van Leefbaar Zeewolde tot aan de Raad van State afgewezen. Op de laatste MER heeft Leefbaar Zeewolde een zienswijze ingediend die op onderdelen door meerdere gemeenten en belangengroeperingen zijn overgenomen. Helaas bleek dat de vele reacties op deze MER (956!) geen ander inzicht hebben gebracht. Leefbaar Zeewolde heeft na het groeibesluit ook pragmatische oplossingen aangedragen om de geluidsoverlast te verminderen. Bijvoorbeeld om Lelystad Airport samen met Schiphol in één luchtverkeersleiding onder te brengen. (agendapunt 6a) . Helaas was de reactie van Luchtverkeersleiding Nederland dat het Schipholverkeer geografisch gescheiden moet blijven van regionaal verkeer.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde was weer bij de Pinken
   (19-09-2017)

Leefbaar Zeewolde was net als voorgaande jaren weer met haar stand op de Zeewolde bij de Pinken zaterdag op 2 september jl. 
Een mooie zaterdag waarbij we veel van onze inwoners weer hebben ontmoet en gezelligheid, leuke en goede gesprekken met elkaar hebben gedeeld. Ballonnenclown Dylan toonde zijn kunsten en maakte veel kinderen blij . Ook was er de kijkdoos waarbij kinderen knutselwerken konden maken en in die in de Kijkdoos konden plaatsen.
Inwoners konden een mini enquête invullen. Dit leverde 59 ingevulde kaartjes op met 160 goede opmerkingen. Opmerkingen waren er o.a. over het winkelcentrum, veiligheid, omgeving, wonen, openbaar vervoer, Lelystad Airport.
Maar er waren ook mooie complimenten voor ons dorp. Onder andere de rust en natuur, samenhorigheid en dorpse uitstraling worden door onze inwoners gewaardeerd. 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...