Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Vliegroutes Lelystad Airport (2)
   (21-09-2017)

(Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Waarom waren provincie Overijssel en Gelderland bezig met Lelystad Airport Vliegroutes?
De bestaande vliegroutes boven provincie Overijssel komen lager te liggen omdat Lelystad Airport dichterbij dan Schiphol ligt en daardoor de vliegtuigen met bestemming Lelystad Airport lager moeten gaan vliegen. Overijssel vindt dit onwenselijk vanwege het geluidsoverlast voor inwoners en onderliggende natuurgebieden.
De beoogde vliegroutes over provincie Gelderland gaan op lagere hoogte over de Veluwe en direct over vliegveld Teuge. Voor de Veluwe vindt Gelderland de toename van vliegtuiggeluid onwenselijk en voor vliegveld Teuge is het niet meer mogelijk om op grotere hoogte parachute sprongen te kunnen uitvoeren terwijl dit haar belangrijkste activiteit is. Belangengroeperingen en de provincie Overijssel en Gelderland hebben een second opinion gevraagd met als resultaat een alternatieve route B++. De staatsecretaris heeft hierop gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er nu?
Voor Zeewolde verandert er voorlopig nog niets. De B+ variant blijft bij ons dorp zoals het is.
De oostelijke kant van de TMA ( Terminal Manouvring Area) Schiphol / Lelystad Airport komt hoger te liggen waardoor het mogelijk is om hogere vliegroutes te krijgen boven het ‘oude land’. Dit komt tegemoet aan de wens van provincie Overijssel en gedeeltelijk van provincie Gelderland. Helaas voor Gelderland blijft de route over vliegveld Teuge gehandhaafd, waardoor de parachutisten activiteit van het vliegveld verplaatst zal moeten worden.

Is dit voor altijd?
Nee. Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie.
De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar. Vanaf 2023 wordt het luchtruim van Nederland gewijzigd om beter aan te sluiten in de Single European Sky en verdere ontwikkeling in FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwlettend blijven volgen en opnieuw de discussie aangaan als daar aanleiding voor is.

Verdere bedreigingen
Per 1 april 2019 zal er ‘Leisure vliegverkeer’ (vakantievluchten) vanaf Schiphol worden verplaatst naar Lelystad Airport. Het vliegveld is daarvoor opengesteld van 06:00 uur tot 23:00 uur. Van 23:00 – 24:00 uur is het vliegveld ook nog open maar alleen als het vliegtuig bijvoorbeeld meer tegenwind heeft gehad of er onverwachte vertraging is geweest op het vliegveld van vertrek.
Openingstijden en welk soort vliegverkeer vanaf Lelystad Airport plaatsvindt is een politiek besluit. De vliegmaatschappijen kunnen druk gaan uitoefenen om de openingstijden te verruimen. Daarmee zijn dan verdere bestemmingen mogelijk of zijn er dan 2 of 3 vluchten op 1 dag met hetzelfde toestel mogelijk. Ook zakelijk en/of vrachtvluchten kunnen mogelijk worden. Met name vrachtvluchten vliegen ’s nachts. Overigens zal in de eerste tijd de openstelling van het vliegveld tot een aantal uren beperkt worden vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders.

Fijnstof en Ultrafijnstof
Erg onderbelicht maar minstens zo belangrijk is wat de gevolgen gaan zijn door de toename van fijnstof en ultrafijnstof. De toename van het vliegverkeer, maar ook van het autoverkeer van en naar het vliegveld zal deze uitstoot gaan verhogen. Leefbaarheid en gezondheid van de inwoners worden daardoor geraakt. Leefbaar Zeewolde en haar wethouder Winnie Prins ondernemen nu al stappen om dit inzichtelijk te krijgen. Aanvullend onderzoek over Ultrafijnstof rondom Schiphol is onlangs gestart.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport (1)
   (21-09-2017)

( Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Het Raadsvoorstel voor een geluidsmeting voor vliegtuig geluid wordt door Leefbaar Zeewolde van harte ondersteund. Leefbaar Zeewolde heeft eerder daartoe samen met de CU en het CDA op 25 juni 2015 een motie ingediend welke unaniem door de raad werd aangenomen. Via een memo van 10 mei 2016 wordt nu gekozen voor een Geluidsmeetsysteem van Sensornet .

Wat voor zin heeft een Geluidmeetsysteem?
Met een geluidmeetsysteem kan iedereen via internet volgen wat het geproduceerde geluid is ten opzichte van het meetpunt. In de MER (Milieu Effect Rapportage) werd uitvoerig bepaald hoe het geluid van vliegtuigen zal zijn, maar dat is met rekenmodellen. Deze geluidsmeting van Sensornet is actueel. Hiermee kan op basis van echte geluidsgegevens ook de discussie gevoerd worden als er meer dan voorzien geluidsoverlast bestaat. Elke gemeente kan zelf een geluidmeetsysteem inrichten. Deze systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat een goed totaal beeld ontstaat. Bij Dronten, Biddinghuizen en Lelystad is dit geluidmeetsysteem al geplaatst. Mogelijk dat de Noordoostpolder en omgeving Kampen/Zwolle nog volgen. Het geluidmeet systeem is niet bedoeld voor handhaving. Hiervoor heeft het vliegveld haar eigen meetpunt.

Waarom is er Lelystad Airport en waarom dat gedoe met vliegroutes?
De toenemende klachten over geluidshinder in Noord- en Zuid Holland van vliegtuigen met bestemming Schiphol, samen met de economisch gedreven wens van politiek Den Haag en Schiphol voor groei en de kortzichtige wens voor meer werkgelegenheid door gemeente Lelystad en onze provincie motiveren de keuze voor Lelystad Airport.
Leefbaar Zeewolde vindt het besluit om van vliegveld Lelystad het tweede vliegveld van Nederland te maken, een “besluit wat nooit genomen had mogen worden”. Het ontbreken aan regie en politieke moed op het Binnenhof van Den Haag heeft ervoor gezorgd dat we in deze complexe spagaat terecht zijn gekomen.  Exclusiviteit voor luchtruim Schiphol zorgt ervoor dat vliegroutes van en naar Lelystad Airport op lage hoogte en lange afstanden over onze polder moeten vliegen. De aansluiting met bestaande vliegroutes is zeer complex en had natuurlijk al eerder onderzocht moeten worden, nog voordat men besloot dat Lelystad Airport mocht groeien. Het selectiviteitbeleid, waarbij bepaald wordt wie naar Lelystad Airport moet verhuizen maakt dat er altijd voorrang voor  de belangen van Schiphol zullen zijn.

Wat doet Leefbaar Zeewolde hiertegen?
Al vanaf 16 januari 2006 uit Leefbaar Zeewolde haar zorg samen met de inwoners van Zeewolde. In meerdere pamfletten en zienswijzen heeft zij stelling genomen tegen de groei van Lelystad Airport. Milieu Effect Rapportages (MER) en aanwijzingsbesluit over vliegveld Lelystad zijn door toedoen van Leefbaar Zeewolde tot aan de Raad van State afgewezen. Op de laatste MER heeft Leefbaar Zeewolde een zienswijze ingediend die op onderdelen door meerdere gemeenten en belangengroeperingen zijn overgenomen. Helaas bleek dat de vele reacties op deze MER (956!) geen ander inzicht hebben gebracht. Leefbaar Zeewolde heeft na het groeibesluit ook pragmatische oplossingen aangedragen om de geluidsoverlast te verminderen. Bijvoorbeeld om Lelystad Airport samen met Schiphol in één luchtverkeersleiding onder te brengen. (agendapunt 6a) . Helaas was de reactie van Luchtverkeersleiding Nederland dat het Schipholverkeer geografisch gescheiden moet blijven van regionaal verkeer.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde was weer bij de Pinken
   (19-09-2017)

Leefbaar Zeewolde was net als voorgaande jaren weer met haar stand op de Zeewolde bij de Pinken zaterdag op 2 september jl. 
Een mooie zaterdag waarbij we veel van onze inwoners weer hebben ontmoet en gezelligheid, leuke en goede gesprekken met elkaar hebben gedeeld. Ballonnenclown Dylan toonde zijn kunsten en maakte veel kinderen blij . Ook was er de kijkdoos waarbij kinderen knutselwerken konden maken en in die in de Kijkdoos konden plaatsen.
Inwoners konden een mini enquête invullen. Dit leverde 59 ingevulde kaartjes op met 160 goede opmerkingen. Opmerkingen waren er o.a. over het winkelcentrum, veiligheid, omgeving, wonen, openbaar vervoer, Lelystad Airport.
Maar er waren ook mooie complimenten voor ons dorp. Onder andere de rust en natuur, samenhorigheid en dorpse uitstraling worden door onze inwoners gewaardeerd. 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Ben Sonneveld spreekt bij raadscommissie Ermelo over Strand Horst
   (05-07-2017)

Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, Ben Sonneveld heeft op 20 juni jl. bij de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte van gemeente Ermelo ingesproken over de zorgen die Leefbaar Zeewolde heeft over de ontwikkelingen van Strand Horst; de bouw van een 40 meter hoog hotel, een grote evenementen hal en de geluidsoverlast van de A28.
Eerder (30 maart 2017) hebben we hierover op onze website bericht. Lees HIER .

Luister HIER naar zijn betoog en de reacties van de raadscommissie leden.
(vanaf tijd: 1:34:13 tot 1:47:16).

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zeewolde 2050
   (29-06-2017)

Zeewolde 2050

De ochtendmist drapeert gezapig over het looppad van de kunstbaan. Enkele hardlopers doemen op uit de witte sluiers en lopen pratend en lachend het bos in. De digitale kranten worden opengeslagen; rechts boven prijkt de datum; het is 28 juni 2050. Zeewolde wordt wakker en komt langzaam bij van het spontane dorpsfeest van gisterenavond dat volgde op de bekendmaking dat Zeewolde was verkozen tot het mooiste dorp van Nederland; het dorp waar men het prettigst woont.

Een vrouw loopt met een kleine jongen naar het Centrum. ‘Oma,waarom hangen alle vlaggen uit’. ‘Omdat we het mooiste dorp van Nederland zijn, jongen’. ‘Oh, wat leuk’. De vrouw glimlacht. Ze kon het juryrapport wel waarderen. Er werden eigenschappen van het dorp benoemd die ze duidelijk herkende. Zeewolde werd geprezen voor het actief ondersteunen van de karakteristieke kernwaarden; rust, ruimte en natuur. Ook verdiende het dorp de prijs omdat het een aangenaam woon- en leefmilieu had  gecreëerd door woningbouw van sociaal, midden en het duurdere segment op een prettige manier ineen te vlechten. Het waren punten waarvoor de vrouw 40 jaar geleden naar dit dorp was gekomen. Ze had ook altijd op Leefbaar Zeewolde gestemd, de lokale partij die de omvang van het dorp had gekoppeld aan zijn kernwaarden. Dezelfde partij die ook deze geroemde woon- en leefmilieus actief had ondersteund. De bevolking in de kern van het dorp had al een tiental jaren een stabiel dynamisch evenwicht bereikt van rond de 24-25 000 inwoners; sommigen verhuisden naar elders, anderen gingen naar de hemel, weer anderen kwamen naar Zeewolde of werden als nieuwgeborenen Zeewoldenaren ingeschreven. Veel Zeewoldenaren woonden tegenwoordig in het Oosterwold waar experimentele woon en leefvormen veel aftrek hadden gevonden.

De mist trekt langzaam op boven het Wolderwijd en maakt het Havenkwartier zichtbaar. Drie boten zijn aangemeerd aan de Rein Zijlstra kade. Het juryrapport was lyrisch over het karakteristieke havenbeeld met pittoreske gevels die bij voormalige Zuyderzee-vergezichten horen. De boten wachten tot de sluis hen een drietal meter lager zal afzetten waarna ze hun reis via de Blauwe Diamant zullen voortzetten. Schuin voor de haven ligt het Tulpeiland waarvan de afbeeldingen de gehele wereld over zijn gegaan toen in Zeewolde de wereldkampioenschappen zeilen in de Laser Radial klasse werden gehouden. Het Tulpeiland diende ook als inspiratie om een eiland voor de Noordzeekust te bouwen waar het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad naar toe waren verhuisd. Het zieltogende Lelystad Airport was na jarenlange subsidie-ondersteuning van provincie en omliggende gemeentes voorgoed gesloten. Oma herinnert zich nog wel de juichstemming in het dorp. Een man, hij had een kaal hoofd en net iets te grote kleren, liep met zijn armen in de lucht een ererondje. Ten noorden van het Havenkwartier wuiven de bomen van ‘Het laatste bos’, waarmee de naam van Zeewolde volledig wordt gemaakt en het dorp nu aan alle kanten door ‘Wold’ of ‘Zee’ is omgeven.

De vrouw is met haar kleinzoon bij het centrum aangekomen. Het is er een drukte van belang. Wat een verschil met vroeger, denkt ze. Toen was er een leegloop en wilde niemand meer naar het centrum komen. Leefbaar Zeewolde en andere partijen hadden toendertijd gepleit om weer ambachten naar het centrum te trekken waardoor er meer leven in de brouwerij zou ontstaan. Samen met ontwikkelaars was er een noodplan opgesteld waarmee het centrum kon worden gered. Nu zijn de timmerman, meubelmaker, en computerreparateur weer terug in het dorp en zorgen voor een levendig schouwspel en veel reuring. Het centrum is gered. Het Winnie Prins Plein is omgeven door horeca met terrassen. Een andere grote verbetering was het afbreken van het gemeentehuis waardoor de lang verwachte verbinding tussen Centrum en Aanloophaven gerealiseerd kon worden. Twee glazen pyramides sieren nu de locatie waar voorheen het stadhuis had gestaan. Het gemeentehuis heeft nu een front office voor het publiek in het  Centrum geplaatst. Een beperkte back office geeft ruimte voor vergaderingen als thuiswerkende ambtenaren bijeen moeten komen en dient verder als raadzaal met voldoende ruimte voor het publiek als de raad  een keer niet op locatie bijeenkomt.

De vrouw deed haar boodschappen en liep terug via het laantje tussen de Gouwzee en de Zuyderzeeweg dat naar de atletiek baan leidde. Sinds de ijsbaan was aangelegd was het elk jaar mogelijk geweest om te schaatsen. Een keer werd Zeewolde zelfs de eerste natuurijsbaan van Nederland. Ze is blij dat Leefbaar Zeewolde en medestanders toendertijd voet bij stuk hadden gehouden waardoor de atletiekbaan op de locatie van de ijsbaan was gekomen en goed bereikbaar was voor iedereen in het dorp. Zelf liep ze ook nog graag een rondje met haar vriendinnen. Leuk was ook dat de Nederlandse Kampioenschappen veldlopen in Zeewolde werden gehouden en dat de start en finish in Het Ontmoetingsbos, het voormalige G-gebied, plaatsvonden. De start was bovenaan de heuvel die de landschapsarchitect had ontworpen en die zo karakteristiek voor het Ontmoetingsbos was geworden. Het Ontmoetingsbos had een pannenkoekenhuis aan een bosvijver en vele duidelijk gemarkeerde paden openden het bos voor mountainbikers, ruiters en wandelaars. Het was de plek geworden waar vele Zeewoldenaren in de zomer naar toe kwamen voor de jaarlijkse picknick. Schuin tegenover het ontmoetingsbos lag het Horsterwold waar de inrichting van rafelige randen, zo’n twintig jaar geleden, de natuurwaarden van het bos versterkten en de harmonie tussen mens en natuur in het dorp bevestigen.

De vrouw en haar kleinzoon lopen terug naar haar woning. Wat ook in het rapport werd vermeld en wat ze zelf ook had ondervonden was dat de verzorging in Zeewolde buitengewoon goed geregeld was. Samen met haar man die zorg nodig had konden ze worden opgevangen in een aangepaste woning waar dagelijks ondersteuning werd aangeboden. Zo konden zij en haar man in Zeewolde blijven wonen en hoefden ze niet zoals voorheen naar een andere plek te verhuizen. Met de invoering van de decentralisatie destijds had Zeewolde als een van de eerste gemeenten het begrip participatiemaatschappij ontmanteld. Onderzoek in de gemeente wees duidelijk uit dat daar waar het mogelijk was er al lang zorg werd verleend door familie en vrienden en daar waar dat niet mogelijk was het probleem niet werd opgelost door een woord als participatiemaatschappij te verzinnen. Wethouder Prins had dat toendertijd ook duidelijk gemaakt aan de nationale overheden en verzekeraars, en het stelsel werd in Zeewolde zodanig aangepast dat iedereen passende zorg kon krijgen. Decentralisatie op maat. Zeewolde was ook een van de eerste gemeentes die de hofjes invoerde. Een woonvorm waarbij mensen op  elkaar letten. De zorghofjes waren nu overal in het dorp verspreid en stonden symbool voor de zorgzaamheid in het dorp.

De jury prees de gemeente ook om haar financieel/sociale beleid. De begroting was door een strakke discipline in de loop der jaren netjes op orde gebleven, en als er een gat dreigde dan werd eerst in de organisatie gekeken wat voor besparingen er nog mogelijk waren en of de aangeboden diensten kostendekkend waren. De bevolking van Zeewolde werd zo veel mogelijk ontzien en Zeewolde was voor de inwoners nog steeds de goedkoopste gemeente van Flevoland. Maar daar bleef het niet bij. Overschotten op de begroting werden niet alleen gebruikt om ‘leuke’ dingen te doen maar op voorspraak van wethouder Zijlstra werden de overschotten in de eerste plaats gebruikt om de zorg te garanderen die de gemeente moest leveren. Dit  financiële adagium had door de tijd heen goed gewerkt en was ook voor de jury een belangrijke reden de prijs toe te kennen.

De bereikbaarheid van het dorp was ook sterk verbeterd. Twee hyperlooprails zorgen ervoor dat Almere en Harderwijk binnen enkele minuten te bereiken zijn. De hyperlooprail naar Almere leidt ons langs biologische boerderijen en langs de windmolens die samen met zonnepanelen, aardwarmte en biogasvergistingen de gehele provincie van energie voorzien. De altijd schone lucht in Zeewolde was nog schoner geworden door het verbod op benzine en dieselmotoren en de komst van auto’s, vrachtwagens en bussen die elektrisch werden aangedreven; benzine stations waren vervangen door batterijen oplaadpalen waar sterktestroom de accu’s in korte tijd kunnen opladen. Verwarming en koken op aardgas was ook iets uit het verleden. Duurzaamheid is ook ingevuld door de riolen te laten aansluiten op filters die alle belangrijke en schaarse elementen recyclen waardoor voor alle grondstoffen het gebruik-afval systeem gesloten werd. Vanuit de hyperlooprail naar Harderwijk kan men de doorzichtige geluidsschermen langs de A28 zien die op initiatief van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde waren geplaatst en de geluidsoverlast in het dorp van de alsmaar drukker wordende A28 sterk hadden verminderd.

De vrouw en haar kleinzoon lopen langs het zwembad het Baken wat net weer samen met de sporthal een renovatie heeft ondergaan; het sportcomplex kan weer 30 jaar vooruit. De aanpassingen waren voldoende voor de Zeewolder bevolking en men had geen behoefte aan een nieuw en duur sportcomplex.

Ja, de lofuitingen in het jury rapport waren mooi maar de belangrijkste eigenschappen stonden er eigenlijk niet in. Dit is het dorp waar mensen elkaar nog  groeten als ze elkaar tegenkomen en waar men de rust natuur en ruimte wordt beleefd en beschermd. Dit is het dorp waar ze haar hele leven had doorgebracht, waar ze verder oud wilde worden en waar ze haar kinderen en kleinkinderen wil zien opgroeien.

Ze brengt haar kleinzoon naar het huis van haar dochter en loopt weer verder. De mist is opgetrokken en de tuinen in haar straat zien er aantrekkelijk uit. Een grote bruidsluier rust zwaar op het dak van een schuur. Het is 28 juni 2050.

 

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde 

 

Uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering 29 juni 2017

.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Nieuwe uitgave Typisch Leefbaar juni 2017 "Wat is er zoal bereikt"
   (14-06-2017)

Op dinsdag 13 juni ontvingen alle Zeewolder huishoudens (met uitzondering van de Nee-stickers) de Typisch Leefbaar juni 2017. In deze uitgave vertellen onder andere onze Leefbaar Zeewolde wethouders Winnie Prins en Rein Zijlstra wat er zoal in de huidige coalitie periode "Bouwen aan een zelfbewust en duurzaam Zeewolde" is bereikt. 

Klik op onderstaande afbeelding om de Typisch Leefbaar in .pdf te openen.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: In memoriam Peter Koelewijn, 31 maart 1937- 7 mei, 2017
   (11-05-2017)

Dankbaar voor al wat Peter voor ons dorp heeft mogen betekenen, nemen wij afscheid van een betrokken partijgenoot en vriend.

Peter was een betrokken Zeewoldenaar met een grote kennis van het politieke leven in ons dorp. Peter kende Zeewolde en Zeewolde kende Peter. Als ik al iets goeds heb gedaan voor Zeewolde in het algemeen en voor Leefbaar Zeewolde in het bijzonder dan is het wel om Peter te vragen of hij actief wilde zijn bij de partij. Peter stemde hier mee in en werd in 1998 bestuurslid van Leefbaar Zeewolde wat hij tot het laatste moment gebleven is. Hij stond altijd klaar om zich voor Zeewolde in te zetten. Peter was van 1998 tot 2004 lid van de gemeentelijke beroeps- en bezwaarcommissie, werd burgerraadslid van de commissie Onderwijs en Welzijn in 2002, van 2004 tot 2014 vervulde hij die functie als raadslid en tot zijn overlijden was hij burgerraadslid in dezelfde commissie. Peter was in commissie en raad niet alleen een politieke kracht voor onze partij maar als oud-inspecteur van onderwijs ook vraagbaak voor andere commissie- en raadsleden. Peter begeleide in die tijd ook de jeugdraad, waar hij veel plezier in had.

Met zijn lange bestuurlijke ervaring wist Peter de nodige politieke richting aan Zeewolde te geven en zocht daarvoor altijd harmonieuze oplossingen. Peter was een baken van rust en kon onverstoorbaar glimlachend zware politieke stormen doorstaan. Peter was de kalmte zelve maar was ook scherpzinnig in zijn politieke analyses en altijd bereid voor advies en overleg.

Peter was vaak met de toekomst van ons dorp bezig. Hij verwees dan naar andere polderdorpen die eenzelfde ontstaansgeschiedenis hadden als Zeewolde, maar een tien- twintigtal jaren ouder waren. Door politieke en demografische ontwikkelingen in deze dorpen te bestuderen konden we lessen leren waardoor we beter konden anticiperen op toekomstige problemen. Peter was ook medeorganisator van de Leefbaarheidsmonitor, de enquête, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, waarmee de Zeewolder bevolking periodiek geconsulteerd werd over de leefbaarheid in hun omgeving. De meest recente Leefbaarheidsmonitor heeft Peter in april nog nagekeken en suggesties voor verbetering gedaan. We hadden altijd veel plezier om naar Hogeschool Windesheim te gaan als de resultaten werden gepresenteerd door studenten die zich voor die gelegenheid netjes in het pak hadden gestoken.

Peter had ook een aanstekelijke humor waarbij zelfspot niet ontbrak. Bij partijbijeenkomsten wist hij altijd de juiste komische kwinkslagen te lanceren of met een van zijn laatste cryptogrammen de mensen te vermaken. Bij raadsvergaderingen ‘fluisterde’ hij nog wel eens zijn visie aan partijgenoten door wat soms voor iedereen aan de raadstafel en in de zaal hoorbaar was, wat hilarische situaties in de raadszaal opleverde. Peter kon dan met zijn typische markante uitdrukking vragend rondkijken of er iets gebeurd was.

Peter had een uitgebreide palmares van maatschappelijke activiteiten variërend van kroonlid van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam tot voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties van de St. Joriskerk te Amersfoort. Voor deze en talloze andere bestuurlijke functies werd hij in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Voor ons was Peter een onmisbare partijgenoot en vriend die we nu moeten missen. We zijn Peter intens dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor het dorp heeft gedaan.

We wensen de nabestaanden van Peter veel sterkte.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...