Terugblik op het eerste plogging event voor een Zeewolde zonder zwerfafval…

Zaterdag 28 september jl. zijn ongeveer 45 mensen op pad gegaan om zwerfafval van de straten en uit de wijken op te rapen. Al ploggend, dus joggend en met een hurkbeweging (squad), werden de kleine en soms grote stukjes zwerfvuil opgeraapt en verzameld in de aangeboden gerecyclede zakken van Nederland Schoon. Op een kaart konden de Zeewolder ploggers aangeven welke route ze hadden gevolgd. Er werden in 3 uur zo’n 50 zakken verzameld die werden afgevoerd naar de milieustraat.
Hieronder een foto impressie van het event.