14. Seniorenbeleid

 

Inleiding

Senioren betekenen veel voor de Zeewolder samenleving. Een zeer grote groep staat nog volop in het dagelijks leven en is actief in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hun ervaring is van grote waarde. De verwachting is dat het aantal senioren in Zeewolde over tien jaar is verdubbeld; dat heeft gevolgen voor de zorgvraag maar geeft daarnaast de mogelijkheden om meer senioren een actieve rol in de samenleving te laten spelen.

De gemeente heeft vooral een taak op het vlak van passende huisvesting en een regiefunctie op het aanbod van zorginstellingen.

Door de nieuwe wetgeving speelt de gemeente een veel grotere rol in het welbevinden en de verzorging van de senioren, het bieden van activiteiten, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid.

Knelpunten

Senioren die in toenemende mate hulpbehoevend en minder mobiel worden, dreigen soms in een maatschappelijk isolement terecht te komen.
De huidige generatie senioren is niet gewend om te vragen en probeert zoveel mogelijk zelf oplossingen te zoeken. Dat is aan de ene kant lovenswaardig maar het maakt het soms lastig om de noden en behoeften van deze ouderen te kennen.
Ouderen ervaren soms ernstige eenzaamheid.

Standpunten

‘Mobiliseer de capaciteiten en talenten van senioren’

  • Leefbaar Zeewolde wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van de actieve senioren beter te benutten voor de Zeewolder gemeenschap. Leefbaar Zeewolde wil dit beleid uitvoeren in samenspraak met deze doelgroepen en ouderenorganisaties.
  • Beweging stimuleren voor senioren door middel van voorlichting en faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen onderling. De buurtsportcoaches hebben een cruciale rol hierin.

‘Leefbaarheid voor ouderen: passende woningen en voorzieningen!’

  • Op het punt van huisvesting ligt er een gemeentelijke taak om te zorgen voor voldoende seniorenwoningen.
  • Leefbaar Zeewolde wil onderzoeken of lokaal gemengde woonvormen voor senioren en jongeren een bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie in ons dorp.
  • Senioren hebben vaak behoefte om dicht bij winkel- en gezondheidsvoorzieningen te wonen.
  • Het concept van zorghofjes is interessant. Er zou onderzocht moeten worden of hiervoor plaats is in Zeewolde.
  • Leefbaar Zeewolde ondersteunt de initiatieven van de gemeente om een woon- zorg-zone voor senioren te realiseren in het centrum van Zeewolde. Met de realisatie van een woon- zorg-zone gaat een diep gekoesterde wens van de Zeewolder senioren in vervulling
  • Goede voorzieningen in het openbaar vervoer, ruime parkeerplaatsen en een toegankelijke ingerichte openbare ruimte bevorderen de mobiliteit van de (toekomstige) senior.
  • Een zinvolle invulling van de dag en de activering van een sociaal netwerk kan een positieve rol spelen bij de bestrijding van eenzaamheid.