Theun Schaaf

Raadslid – Ruimte en wonen, Onderwijs en welzijn

Wie ben ik?
Mijn naam is Theun Schaaf. Samen met mijn vrouw Wendela wonen wij al meer dan 25 jaar met heel veel plezier aan het Eekhoornbos en genieten van de rust en natuur om ons heen. Het dorpse karakter spreekt ons bijzonder aan en dat wil ik graag voor Zeewolde behouden. Ik werk in Utrecht bij Rijkswaterstaat als Verkeersmanager voor Midden-Nederland waaronder ook de Flevopolder valt.

Mijn visie op Zeewolde
Een dorp waar de inwoners centraal staan. Een dorp waarin het voor een ieder plezierig en veilig wonen is. Voor met name de ouderen, de zieken en de gehandicapten is het noodzakelijk dat de levenskwaliteit zo veel als mogelijk goed blijft. De landelijke partijen breken de laatste jaren op dat punt erg veel af, weet ik uit eigen ervaring. Er is minder geld beschikbaar voor ouderenzorg terwijl er door de keuze van de huidige regeringspartijen jaarlijks 1,4 miljard richting buitenlandse beleggers gaat. Een enorme hoeveelheid geld die we in ons eigen land goed kunnen gebruiken. Mantelzorgers hebben het zwaar en hadden hiermee wat financiële ondersteuning kunnen krijgen.
Na de decentralisatie van de zorg zijn we als gemeente verantwoordelijk geworden voor de zorg. Hiervoor moeten we keuzes maken en ik vind dat we dit al goed doen. Als raadslid voor Leefbaar Zeewolde wil ik graag hiervoor de juiste keuzes blijven maken.

Verbondenheid
Mijn verbondenheid met Zeewolde richt zich op mijn eigen vakgebied. Een betere en veiliger leefomgeving en een goede bereikbaarheid van het centrum en de woonwijken.

Wat doe ik binnen de politiek?
Vanaf de oprichting in 1995 ben ik actief betrokken bij Leefbaar Zeewolde. Ik ben nu 20 jaar lid van de commissie Ruimte & Wonen en zit met tussenpozen nu 14 jaar in de gemeenteraad. Ik ben in de politiek gestapt omdat ik heb ervaren dat als je zaken echt wilt veranderen, je niet aan de zijlijn kan blijven staan. Ik heb mij in de raad vooral geconcentreerd op de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de bestemmingsplannen en heb daarbij ook te maken met het vraagstuk van de permanente bewoning op de recreatieparken. Hierover is afgesproken en in veruit de meeste gevallen ook notarieel in de koopcontracten vastgelegd, dat er niet permanent gewoond mag worden. Het verontrust mij dat hierover op dit moment politieke beïnvloeding plaats vindt, alleen maar voor het persoonlijk geldelijke voordeel. Onze mooie bossen zijn een natuurlijke afscheiding rondom ons dorp. Andere politieke partijen willen graag bouwen in ons bos. Ik ben van mening dat we dat niet moeten doen en daar wil ik me de komende raadsperiode opnieuw voor blijven inzetten.