De historie van Leefbaar Zeewolde

Het was rond de zomer van 1995 toen voor het eerst berichten naar buiten kwamen dat het toenmalige college van B&W, onder leiding van burgemeester Geke Faber, met plannen kwam om Zeewolde enorm te laten groeien naar 35.000 inwoners of meer. De oorspronkelijke opzet was tot die tijd om Zeewolde te ontwikkelen tot een kleinschalig dorp met een omvang van 12.000 tot 15.000 inwoners.

Tijdens een informatieavond voor inwoners bleek al snel dat veel inwoners bewust in Zeewolde zijn komen wonen vanwege de rust, ruimte, groene omgeving en het veilige dorpse karakter; die enorme doorgroei wilde men helemaal niet! De traditionele landelijke politieke partijen gingen echter gewoon door met het ontwikkelen van de groeiplannen en presenteerden vijf modellen waarin zelfs grote delen van de omliggende bossen moesten verdwijnen voor woningbouw.

De hoogste tijd voor een actiegroep!

In het najaar van 1995 is Leefbaar Zeewolde opgericht om een vuist tegen de groeiplannen te maken. Vele honderden inwoners werden sympathisant. Helaas hielp  actievoeren niet genoeg en er was geen andere keus dan de actiegroep om te zetten in een politieke partij, om op die manier directe invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Eind 1997 was de politieke partij Leefbaar Zeewolde een feit en kon dus meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998.
Die werden met grote overmacht gewonnen. Leefbaar Zeewolde kwam met 5 raadsleden in de gemeenteraad en leverde een wethouder in het nieuwe college. Ook alle volgende verkiezingen werden gewonnen en Leefbaar Zeewolde is daardoor de grootste écht onafhankelijke partij in ons dorp.

Klik op de knop ‘1995 naar NU’ of ‘NU naar 1995’ om de tijdlijn te bekijken.

De tijdlijn wordt regelmatig vernieuwd. Kom nog eens terug! 

Leefbaar Zeewolde staat voor de belangen van de inwoners van Zeewolde. We zijn dé echte lokale partij en hebben geen enkele binding met andere Leefbaar partijen en landelijke partijen.