LZ zet de toon tijdens de besluitvorming over bezuinigingen en ombuigingen

Leefbaar Zeewolde heeft duidelijk de toon gezet tijdens de raadsvergadering van 19 mei j.l., waarin de besluitvorming rondom de ombuigingen en bezuinigingen op de agenda stond alsmede de Voorjaarsnota 2004.

Vooraf heeft Leefbaar Zeewolde al laten weten dat er absoluut niet te praten viel over boventrendmatige belastingverhogingen. Geen enkele partij durfde het hier dan ook nog over te hebben. Voor 2005 zal de inflatiecorrectie slechts 1,25% bedragen.

Leefbaar Zeewolde heeft tegen de volgende maatregelen gestemd: afschaffen boomplantdag, versobering beheer strand, versobering bewegwijzering, afbouw logopedie en onderwijsbegeleiding en afbouw subsidie peuterspeelzalen. Door een meerderheid in de raad wordt er dus niet op deze vijf posten bezuinigd. Dat betekende natuurlijk wel dat het financiële gat nog groter werd. Leefbaar Zeewolde heeft via een 3-tal amendementen, die een meerderheid in de raad kregen, een totale dekking van € 500.000 kunnen bewerkstelligen. Tevens heeft Leefbaar Zeewolde via een motie een raadsbesluit uit december 2003 teruggedraaid. De bezuiniging op subsidie op dorpsevenementen voor 2005 gaat door deze aangenomen motie niet door. Het geld hiervoor komt op initiatief van Leefbaar Zeewolde nu uit de begrotingspost nieuw beleid.

Het is zeer opmerkelijk te constateren dat de collegepartijen CDA en ChristenUnie wel extra gaten schieten in de begroting, maar met geen enkele financiële dekking kwamen. Leefbaar Zeewolde verwijt deze partijen een gebrek aan verantwoordelijkheid en bestuurlijke kwaliteit. Het gebrek aan daadkracht van deze partijen is niet goed voor Zeewolde. Ook de VVD heeft slechts één motie ingediend die een dekking geeft van ongeveer € 150.000 in de vorm van een extra reductie op het ambtenarenapparaat. Leefbaar Zeewolde heeft deze motie gesteund omdat een eigen motie voor een nog verdergaande reductie het niet haalde.

De lasten voor de inwoners van Zeewolde worden dus niet extra verzwaard en dat was voor Leefbaar Zeewolde een belangrijk uitgangspunt. We zijn er nog niet want de begroting is nog steeds niet sluitend. De gemeenteraad zal dus later dit jaar met meer maatregelen moeten komen.