LZ tegen belastingverhoging om tekorten te dekken

Door Michiel Schouten, fractievoorzitter.

Met belangstelling heb ik vorige week op de voorpagina van de Zeewolde Aktueel gelezen hoe de wethouder van financiën Ernst Cramer (ChristenUnie), tegen de gemeentelijke tekorten aankijkt. Hij neemt het Leefbaar Zeewolde kennelijk kwalijk dat wij mordicus tegen belastingverhogingen zijn.

Ja, Leefbaar Zeewolde is tegen belastingverhogingen die het inflatiepercentage te boven gaan. Dat staat in ons programma, daar hebben de inwoners ons mede op gekozen en daar wijken we dus niet van af. Onder de verantwoordelijkheid van Ernst Cramer en de andere collegeleden (VVD, CDA en CU) zijn enorme tekorten ontstaan.

Hij geeft de schuld wel heel gemakkelijk aan Den Haag, maar hij vergeet er bij te vertellen dat dit vooral komt doordat het college met verkeerde (te hoge) inwoners- en woningaantallen heeft gerekend.

Dat zijn belangrijke factoren in de Haagse berekeningen. Dit college is maar niet in staat om de beloofde aantallen woningen te realiseren. Ook heeft dit college niet ingegrepen toen bleek dat de budgetten flink werden overschreden. Actie bleef uit en de wethouder wist het allemaal niet meer.

Ook is onder verantwoordelijkheid van dit college het aantal ambtenaren enorm toegenomen. Zeewolde heeft ongeveer 12 full-time medewerkers meer dan vergelijkbare gemeenten. Het is dus wat Leefbaar Zeewolde betreft logisch dat daar flink op bezuinigd kan worden. Wij vinden dat het hele begrotingstekort binnenshuis moet worden opgelost. Het is wel erg goedkoop om de inwoners de rekening te presenteren in de vorm van belastingverhogingen.

Daar gaat Leefbaar Zeewolde niet mee akkoord. Wij zullen deze week met aanvullende voorstellen komen waarmee wij meehelpen het begrotingstekort op te lossen. Ik ben benieuwd of de andere partijen de moed hebben ons daarin te steunen.