Cramer (ChristenUnie) afgetreden; Leefbaar Zeewolde accepteert informatieopdracht

Maandagavond 25 oktober j.l. is in de raadsvergadering duidelijk geworden dat de ChristenUnie zich definitief terugtrekt uit de huidige coalitie VVD-CDA-ChristenUnie. De gemeenteraad heeft bovendien in meerderheid het vertrouwen in wethouder E.A. Cramer van de ChristenUnie opgezegd.

Er is door diverse partijen uitgesproken dat, gezien de situatie waarin de gemeente Zeewolde thans verkeert, het niet wenselijk is dat de VVD en het CDA als minderheidscoalitie blijft functioneren.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft begrip voor dit standpunt en heeft het initiatief genomen om twee informateurs te benoemen die de mogelijkheden gaan onderzoeken om tot een nieuwe coalitie te komen.

De informateurs zullen zich richten op een samenwerking tussen Leefbaar Zeewolde, VVD en het CDA. De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft Martin Etman en Michiel Schouten bereid gevonden deze taak uit te voeren. Laatstgenoemde zal tevens woordvoerder zijn namens de informateurs.