Val wethouder redt stukje natuur aan de dijk

Uit het Veluws Dagblad de Stentor

4 NOVEMBER 2004 – ZEEWOLDE – Het gronddepot langs de Gelderseweg in Zeewolde wordt niet bebouwd. Leefbaar Zeewolde, de grootste fractie in de gemeenteraad, heeft in een wijzigingsvoorstel op het bestemmingsplan voor de nieuw te bouwen Polderwijk een meerderheid in de raad achter dat besluit gekregen, na jaren van strijd.

Het voormalige gronddepot werd al in de jaren tachtig aan zijn lot overgelaten. Sindsdien ontwikkelde zich er een deels bijzondere natuur. Het betreft dan met name op een gedeelte langs de polderdijk, waar zand werd gedeponeerd en waar onder de dijk doorsijpelend water van schone kwaliteit enkele plasjes deed ontstaan.

Verderop werden bergen geruimde grond, soms met puin erdoorheen, achtergelaten en is de begroeiing veel ruiger. Bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk in het gebied rondom het depot kwam veel discussie los over de bestemming van het depot.

WEERSTAND

Het college besloot uiteindelijk de randen van het depot te willen bebouwen, ondanks luidruchtige weerstand in de bevolking. Ook in de politieke arena kruisten voor- en tegenstanders van bouwen in het gronddepot telkens opnieuw de degens. Leefbaar Zeewolde nam het behoud van het gebied op in het verkiezingsprogramma, maar kreeg er geen meerderheid voor in de raad. Alleen de PvdA was het vanaf het begin eens met Leefbaar. De coalitieparatijen CDA, VVD en ChristenUnie steunden de eigen wethouders.

Vorige week trad wethouder E. Cramer van de ChristenUnie af. Daarmee voelde de ChristenUnie zich niet langer moreel verplicht om het standpunt van het college te steunen. Leefbaar Zeewolde maakte gebruik van die situatie. Het college moest zich bezinnen op een maatregel, die gevolgen van de nieuw te bouwen wijk voor watervogels op het Wolderwijd zou kunnen verzachten.

Tijdens het ter inzage liggen van het bestemmingsplan heeft Natuurmonumenten gemeente Zeewolde er op gewezen, dat er vanwege de Vogelrichtlijn een Europees verbod zou kunnen uitgaan tegen de ontwikkeling van de Polderwijk. Het college dacht enkele strekdammen in het water te kunnen leggen om de vogels beschutting te bieden. Voor Leefbaar Zeewolde is dat ‘een gedrochtelijke oplossing met twijfelachtig effect’. De partij diende een tegenvoorstel in om de bebouwing van het depot te schrappen. Aan de steun van PvdA en ChristenUnie had Leefbaar Zeewolde nu genoeg om dat voorstel erdoor te slepen.

Daarnaast roept de raad met dezelfde meerderheid het college op om bij de provincie gedaan te krijgen, dat de route Zeewolderdijk-Knardijk verboden wordt voor vrachtverkeer. Ook dat zou een voor de vogels gunstige maatregel kunnen zijn, waardoor ‘Europa’ af zal zien van een verbod op de Polderwijk in het kader van de Vogelrichtlijn. Zo is althans de redenering van Leefbaar Zeewolde achter deze besluiten.