Nieuw college met Leefbaar Zeewolde

Nadat het vertrouwen in wethouder Ernst Cramer van de ChristenUnie op 25 oktober 2004 is opgezegd, is Leefbaar Zeewolde gevraagd toe te treden tot een nieuw te vormen college. De informateurs Martin Etman en Michiel Schouten hebben samen met de VVD en het CDA in precies één maand tijd een nieuw college samengesteld en een nieuw collegeprogramma voor de periode december 2004 tot maart 2006.

Na een intensieve periode waarin diverse gesprekken zijn gehouden met de VVD en het CDA, bleek de informatieronde voldoende aanknopingspunten te bieden om de onderhandelingen te beginnen. Na weer een ronde van diepgaande besprekingen met VVD, CDA, maar ook met wethouders, burgemeester en ambtelijke staf, heeft Leefbaar Zeewolde besloten het wethouderschap te aanvaarden. Wij zijn er van overtuigd dat er in deze korte tijd niet alleen voldoende invulling kan worden gegeven aan onze partijdoelstellingen, maar ook dat het onze verantwoordelijkheid is om het dorp binnen afzienbare tijd weer financieel gezond te maken.

Twee (deeltijd) wethouders
Een noviteit is dat wij voor deze periode twee deeltijd-wethouders voordragen: onze fractievoorzitter Michiel Schouten, en steunfractie- en commissielid Winnie Prins. Michiel zal o.a. de portefeuille financiën gaat beheren en Winnie o.a. de portefeuille sociale zaken. Michiel’s kennis van financiën geeft ons de kans om de financiële positie van ons dorp weer te verbeteren. Winnie, momenteel werkzaam als stafambtenaar bij de gemeente Apeldoorn, kan haar bestuurskundige kennis aanwenden om onze gemeente door de ingrijpende veranderingen op het gebied van sociale zaken te loodsen.