Vragen over onrustige jaarwisseling

De onderstaande vragen zijn door de fractie gesteld aan het college:

Geacht College,

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft kennisgenomen van een aantal gebeurtenissen rond de jaarwisseling en spreekt haar zorgen hierover uit.

Op 30 en 31 december hebben winkeliers moeten vaststellen dat er geen politie in het winkelcentrum te bekennen was, terwijl jongeren rondhingen en vuurwerk gooiden naar het passerende publiek. Een persoon meldde ons dat de politie hierover gebeld werd en dat deze reageerde dat er geen capaciteit was in om te gaan op de klacht van deze winkelende burger.

Tijdens de jaarwisseling is er forse schade aangericht: ruiten sneuvelden, bushokjes en vuilnisbakken moesten het ontgelden. In de Flevopost van 5 januari werd een ondernemer geciteerd, die aangaf dat hij zich gedurende de jaarwisseling niet beschermd voelde. In diezelfde Flevopost werd melding gemaakt dat het aan de pers beschikbaar gestelde politierapport sprak over een rustige jaarwisseling. Ooggetuigen verklaarden drie agenten te hebben zien rennen achter jongeren aan. Het tafereel had veel weg van een kat en muisspel, daar de agenten de jongeren niet konden bereiken, omdat zij zich steeds verspreidden en weer anderen de politie uitdaagden.

Deze korte situatieschets brengt ons tot de volgende vragen:

  • Om welke reden was er op 30 en 31 december geen ‘blauw’ op straat?
  • Was er op 30 en 31 december voldoende capaciteit bij de politie, om naast calamiteiten, de burger van dienst te zijn?
  • Is het College met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat rond de feestdagen en drukke winkeldagen ‘blauw’ zichtbaar op straat, in dit geval in het winkelcentrum, moet zijn?
  • Is het waar dat ten tijde van de jaarwisseling drie agenten dienst hadden in Zeewolde? Indien dit het geval was, is het College dan eens met de fractie van Leefbaar Zeewolde dat er dan sprake is geweest van een onderbezetting?
  • Wat is de inzet geweest van het, door de gemeente gesubsidieerde, jongerenwerk? En kwam die inzet overeen met uw verwachtingen?
  • Welke maatregelen gaat het College nemen om de gebeurtenissen van de afgelopen jaarwisseling te voorkomen?
  • Om welke reden zegt het politierapport dat de jaarwisseling rustig is verlopen, terwijl iedere Zeewoldenaar op 01 januari kon zien welke schade er was aangericht?

Uw antwoord afwachtend,
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

R.Zijlstra,
Fractievoorzitter.