Leefbaar Zeewolde presenteert leefbaarheidsonderzoek senioren

Donderdag 23 februari a.s. om 14.30 uur in Open Haven.

In opdracht van onze fractie hebben studenten van de Hogeschool Windesheim in de periode van november 2005 tot januari 2006 een leefbaarheidsonderzoek onder de seniorenbevolking van Zeewolde uitgevoerd. Doel van het onderzoek was de knelpunten voor deze groep inwoners te inventariseren en het ouderenbeleid van de gemeente te evalueren. Ondervraagden hebben al een aantal voorzetjes gegeven voor concrete beleidsaanbevelingen die de leefbaarheid voor de senioren zouden kunnen verbeteren.

Groei in aantallen senioren
Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat senioren in de toekomst een groot deel van de Zeewolder bevolking zullen uitmaken. De huidige 15% op de totale bevolking zal groeien naar 19% in 2015 tot ongeveer 26% in 2025.

Omdat veel senioren niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en hun leven vaak een plezierige invulling willen geven, vormen zij een aparte groep in de samenleving. Naarmate de ouderdom vordert gaat dit echter ook vaak gepaard met een grotere afhankelijkheid. De vraag is of Zeewolde aan beide facetten van deze nieuwe levensfase, aanbod voor invulling van vrije tijd en de zorg, tegemoet kan komen.

Uit een discussiemiddag werden een aantal voor senioren belangrijke thema’s vastgesteld: zorg en gezondheid, welzijn, wonen, veiligheid en mobiliteit. Aanvullend werd een uitgebreide enquete gehouden. Het onderzoek heeft tot interessante resultaten geleid die een nuttige bijdrage kunnen vormen voor het toekomstige ouderenbeleid in onze gemeente.

Openbare bijeenkomst
Voor een presentatie van de resultaten organiseren wij in samenwerking met de Hogeschool Windesheim op donderdag 23 februari a.s. om 14.30 uur een openbare bijeenkomst in Open Haven.

Bij de presentatie is een panel aanwezig met vertegenwoordigers van de politie/3VO, Icare, Coloriet en Woonpalet, organisatie welke gerelateerd zijn aan de thema’s veiligheid, wonen, zorg en welzijn.

Na de presentatie zal het panel kort op een aantal stellingen reageren, waarna in een discussie de resultaten met het publiek besproken kunnen worden.

Om 14.00 uur gaat de zaal open en staat er een kopje koffie klaar.

Agenda

14.00 – 14.30 uur, Ontvangst (Open Haven, Kerkplein 1, Zeewolde)

14.30 – 14.35 uur, Opening (Ben Sonneveld, projectleider Leefbaarheids- en Seniorenmonitor.)

14.35 – 14.50 uur, Presentatie resultaten Seniorenmonitor (Frank Sturrus, docent Hogeschool Windesheim)

14.50 – 15.05 uur, Korte stellingen aan panelleden + korte reactie (Gespreksleider: Winnie Prins)

15.05 – 15.15 uur, Pauze

15.15 – 16.00 uur, Interactie met zaal en panelleden (Gespreksleider: Winnie Prins)

16.00 uur, Afsluiting (Ben Sonneveld)

typisch leefbaar 2006