Burgemeester Dijkstra over Leefbaar Zeewolde in het NRC

In de NRC van gisteren (24 februari) was het thema nummer geheel aan Burgemeesters gewijd. In één van de vele artikelen werd Ype Dijkstra, burgemeester uit Zeewolde geciteerd.

‘Burgemeester Ype Zijlstra (PVDA) van Zeewolde: “Leefbaar Zeewolde zit nu voor de tweede keer in het college, met twee wethouders. Het is een gewortelde, deskundige partij.”

Plezierige en waarderende woorden van onze Burgemeester. We zijn uiteraard heel blij met deze uiting van erkenning.

Opmerking van de site-redactie:

De invloed van Leefbaar Zeewolde lijkt zelfs tot in de burelen van het NRC te zijn doorgedrongen, gezien de verschrijving in de naam van de Burgemeester. Men is duidelijk in de war, onze Rein Zijlstra is nog steeds geen Burgemeester. In het artikel had de naam Ype Zijlstra natuurlijk Ype Dijkstra moeten zijn. De ene Fries is per slot van rekening de andere niet!