Starterswoningen in 2007 al mogelijk

In de raadsvergadering van deze maand heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend om zo spoedig mogelijk starterswoningen mogelijk te maken.

In de huidige verkiezingsretoriek hebben alle partijen plotseling hun mond vol van het feit dat er starterswoningen moeten komen. Leefbaar Zeewolde betreurt het dat partijen daar nu opeens mee komen. In 2003 is het woningbouwprogramma vastgesteld. Drie jaar geleden hadden de politieke partijen het dus al kunnen regelen, maar dat wilden ze toen niet. Men heeft massaal gekozen om slechts 3% van de woningen in Polderwijk te bouwen voor jongeren. Leefbaar Zeewolde vond dat toen al veel te weinig en heeft daarmee ook niet ingestemd.

Nu zeggen andere partijen dus plotseling wel dat er meer starterswoningen moeten komen en Leefbaar Zeewolde heeft een motie ingediend om zo spoedig mogelijk deze vorm van betaalbaar wonen mogelijk te maken. In 2007 kunnen de eerste jongerenwoningen al een feit zijn, maar daar is wel politieke moed voor nodig. Leefbaar Zeewolde is benieuwd of de andere partijen nu eindelijk de daad bij het woord voegen en de schouders eronder zetten. Zoniet, dan kunnen we opnieuw constateren dat andere partijen alleen maar mooie praatjes verkopen zo vlak voor de verkiezingen en dat is niet in het belang van onze inwoners.

Voor nadere inlichtingen:
Rein Zijlstra,
fractievoorzitter.
Tel. 036-5224697 of 06-54321078