Geen verschil tussen missionair en demissionair college

Geen verschil tussen missionair en demissionair college.

Juridisch gezien is er geen verschil tussen een missionair en demissionair college. Ik erger mij zo af en toe aan sommige media en personen die net doen alsof er geen besluiten meer worden genomen, of mogen worden genomen door het huidige college. Niets is minder waar. Elke dinsdag worden er in het college tal van besluiten genomen en wij gaan ook door met het maken van voorstellen richting de gemeenteraad. Natuurlijk gaan wij voorzichtig om met dossiers die politiek gevoelig kunnen liggen. Dat is ook zo afgesproken met de fractievoorzitters. Dat neemt niet weg dat het college gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt daar waar het moet. Het zou anders zijn indien het college door de raad zou zijn weggestuurd, maar dat is in Zeewolde helemaal niet het geval. Als een wethouder zelfstandig opstapt blijft de winkel gewoon open.

Ik betreur het in hoge mate dat men probeert een sfeer te kweken die afbreuk doet aan de prestaties van het college en de raad. Dit komt ook het proces rondom de informatie en formatie niet ten goede. Ik begrijp ook wel dat de krant vol moet of een TV-programma gevuld moet worden, maar ook de media hebben een verantwoordelijkheid en zij moeten beseffen wat de mogelijke consequenties kunnen zijn indien zij bepaalde zaken voor het verkeerde voetlicht brengen. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: heb geduld, Zeewolde wordt prima bestuurd en op enig moment zal er weer sprake zijn van een volledig college. Laten we vooral vooruit kijken en niet achteruit!

Start Parkkwartier-Zuid

Onlangs heb ik met een grote bulldozer de start van het bouwrijp maken symbolisch vormgegeven door een grote berg met zand weg te schuiven. Een leuke ervaring waar de firma Bemog, de ontwikkelaar die Parkkwartier-Zuid gaat realiseren, een klein feestje omheen had georganiseerd. Samen met het grondbedrijf, de makelaars, wooncorporatie en andere genodigden hebben we een glaasje champagne gedronken op weer een nieuwe mijlpaal in ons dorp. Het wordt een prachtige wijk in een speelse en groene omgeving. Een uniek stukje Zeewolde zoals we nu nog niet kennen. Ik hoop dat veel mensen ook daar het dorpse karakter van Zeewolde gaan ervaren in een prettige en vooral leefbare omgeving.

<Michiel Schouten>