Kinderdisco, nota Reserves en Voorzieningen en Woningbouw programma

Kinderdisco mag verder.

In een rommelige raadsvergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 21 februari unaniem een motie aangenomen waarmee de kinderdisco door mag gaan op de huidige locatie in een bedrijfspand op het Planetenveld. Het bestemmingsplan voor dat pand, waar de succesvolle kinderdisco al maandenlang wordt gehouden, moet worden gewijzigd om dat mogelijk te maken. Er is de afgelopen maanden veel over gezegd en geschreven dus dat ga ik hier niet herhalen. Het is goed dat de gemeenteraad nu eindelijk een keus heeft gemaakt. Of het de juiste keus is zal blijken. Het pand krijgt nu een horecabestemming en dat betekent dat er ook allerlei andere activiteiten in gehouden kunnen worden die tot nu toe niet waren toegestaan. Het college vindt dat ongewenst en de gemeenteraad tot nu toe ook. In het huidige bestemmingsplan, dat eerder door de raad is vastgesteld, is geen horeca toegestaan. Niemand weet of er ook daadwerkelijk andere activiteiten georganiseerd gaan worden, maar de mogelijkheid is er straks wel. Omwonenden en andere bedrijven hebben ook rechten en kunnen bezwaar en beroep indienen als zij het niet eens zijn met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Afhankelijk van de hele procedure zal blijken of het bestemmingsplan uiteindelijk definitief gewijzigd zal worden.

Nieuwe nota Reserves & Voorzieningen vastgesteld.

Op 20 december zou deze nota al zijn vastgesteld maar door het aftreden van wethouder van Daalen heeft de gemeenteraad toen de agenda niet afgewerkt. De nota is nu wel door de gemeenteraad aangenomen en daarmee is weer een belangrijke stap gezet in het financiële beleid van dit college. Het weerstandsvermogen is nu goed op peil gebracht en er is voldoende geld gereserveerd voor allerlei belangrijke zaken voor de korte, maar ook lange termijn. In goede tijden moet je de moed hebben om geld te reserveren voor het geval er weer eens mindere tijden aanbreken. Je ziet in mindere tijden teveel politici dan maar de belastingkraan opendraaien. U weet, ik heb een hekel aan boventrendmatige belastingverhogingen. Als je dat kunt voorkomen moet je dat doen door nu geld te reserveren.

Geen nieuw woningbouwprogramma.

Tot mijn spijt heeft de gemeenteraad opnieuw geen besluit over het nieuwe woningbouwprogramma genomen. Ook dit agendapunt is op 20 december niet in behandeling genomen terwijl er in de raadscommissie begin december wel een overgrote meerderheid voor was. Bij aanvang van de vergadering donderdag j.l. werd dit punt op verzoek van de PvdA/Groen Links fractie van de agenda gehaald. VVD en Leefbaar Zeewolde wilde het wel behandelen. Ik vind het echt jammer en ook heel vreemd, want Zeewolde kan formeel op dit moment niet verder met nieuwe ontwikkelingen na 2009. Voor dit en volgend jaar staat er genoeg op stapel, maar nieuwbouwontwikkelingen kosten veel voorbereidingstijd. Wat ik vooral jammer vond is dat er niet eerst een inhoudelijk debat  gehouden is in de raad. Als je het niet met elkaar eens bent moet je elkaar zien te overtuigen van je standpunten op basis van goede argumenten. Daarna kan er een besluit worden genomen. Er ligt een prachtig woningbouwprogramma wat ook prima uitvoerbaar is. Ik was die discussie met de gemeenteraad graag aangegaan. Wat mij betreft heeft dat niets te maken met de huidige bestuurlijke situatie. Bovendien is een woningbouwprogramma nodig voor een solide Voorjaarsnota en de nieuwe Begroting. Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeenteraad kiest voor een Begroting die op luchtkastelen is gebaseerd. Ik kies daar niet voor en ik zal het college nadere voorstellen presenteren.

<Michiel Schouten>