Opnieuw geen besluit MFA

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat er opnieuw geen besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk is genomen. De scholen weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Nadat Thijs van Daalen als wethouder onderwijs op 20 december opstapte, heeft de raad toen geen besluit genomen. Ik ben nu samen met Helma Lodders waarnemend portefeuillehouder onderwijs. Zij doet onderwijsinhoudelijke zaken en ik de realisatie van de MFA. Het college heeft de afgelopen 3 maanden intensief gewerkt aan oplossingen en die aan de gemeenteraad op 27 maart voorgelegd. Door een motie van het CDA, ChristenUnie en Pvda/GL is er niet voor een oplossing gekozen, maar voor nieuwe vertraging. Ik betreur dat enorm en de consequenties zullen vanzelf zichtbaar worden.

Nieuwe omstandigheden

Het Openbaar Onderwijs is groot genoeg om in aanmerking te komen voor een volledig zelfstandige school in de Polderwijk. Zij willen bij wijze van spreke morgen beginnen met bouwen. Zij hebben ook duidelijk aangegeven dat de andere scholen (Katholiek, Protestant Christelijk en Gereformeerd), die (nog) niet groot genoeg zijn voor een zelfstandige vestiging, van harte welkom zijn om mee te participeren in hun plannen. Het bestuur van het Openbaar Onderwijs wil ook graag een Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang realiseren. Allemaal functies die passen binnen het concept van een MFA. Helaas zeggen de 3 genoemde partijen: nee! Zij willen dat de gemeente zelf een MFA gaat bouwen. Ik begrijp hier niets van. Enerzijds heeft het Openbaar Onderwijs zelf al alle rechten om te gaan bouwen en dat kunnen wij niet tegenhouden. Anderzijds is het onze taak niet om bouwheer te zijn en alle financiële risico’s te dragen. Er dreigen jaarlijkse tekorten van vele tonnen die niet binnen de begroting gedekt zijn. Als wethouder financiën is het mijn plicht de gemeenteraad te wijzen op die risico’s. De gemeenteraad moet nu aangeven wat we dan niet meer gaan doen voor onze inwoners om vervolgens dat geld dan te besteden aan de MFA. Ook dat hebben de 3 genoemde partijen niet gedaan. Zij schuiven hun verantwoordelijkheid af op het college van B&W en in die houding ben ik bijzonder teleurgesteld.

Motie uitvoeren ja of nee?

Het college zal zich, zoals dat zo mooi heet, beraden of de aangenomen motie zal worden uitgevoerd. Binnen een maand moet het college terug naar de raad met een aantal antwoorden en/of oplossingen. Ik ga daar eerst maar eens rustig over nadenken. Volgende week kunt u hier het antwoord op deze vraag lezen.