Motie MFA uitvoeren ja of nee?

Motie MFA uitvoeren ja of nee?

Met deze vraag sloot ik mijn weblog vorige week af en ik beloofde u daar vandaag antwoord op te geven. Het college heeft afgelopen dinsdag uitgebreid stil gestaan bij de ingediende motie op 27 maart j.l. door het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Wij hebben besloten de raad op korte termijn te informeren over de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden die deze motie vraagt. Ik heb in de raadsvergadering al aangegeven dat er een paar onmogelijke dingen worden gevraagd. Dat is overigens ook ongeacht wie er als wethouder zit. Het blijkt dat sommige mensen verhalen de wereld in helpen als zou ik persoonlijk tegen een MFA zijn. Complete onzin! Daar is niets van waar en dat geldt ook voor onze partij. Het moet natuurlijk wel passen binnen de voorwaarden en wettelijke regels die door de gemeenteraad en het ministerie zijn gemaakt en daar wringt hem voornamelijk de schoen. De financiële consequenties komen daar nog eens extra bovenop. Deze week heb ik al een paar gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de reactie die het college naar de raad zal sturen. Opnieuw heb ik een aantal zaken waargenomen waar ik als lid van het college niet eerder van af wist. Ook dat zullen wij melden aan de gemeenteraad.

Uw ‘afval’ kunt u gratis terugkrijgen

Samen met de verwerker van het GFT-afval zullen wij binnenkort gratis compost ter beschikking stellen aan de inwoners van Zeewolde. Een leuke actie die aantoont dat het absoluut de moeite waard is het afval goed te (blijven) scheiden. U kunt uw eigen afval dus weer terugkrijgen, maar dan verwerkt tot goede compost. De lente zit in de lucht en uw tuin kan hiermee op orde worden gebracht. In de Zeewolde Actueel kunt u zeer binnenkort lezen wanneer deze actie begint en waar de compost is af te halen. Let wel op – u dient zelf de handen uit de mouwen te steken!

Meer mogelijkheden bij wegbrengen Grof Afval

Sinds kort hoeft u niet meer eerst een bon op het gemeentehuis te kopen voor het wegbrengen van uw grof afval. Een hoop gedoe met soms irritaties als gevolg. U kunt nu met uw pinpas betalen op het milieupark op het Trekkersveld. Contant betalen kan niet! Deze maatregel is een uitvloeisel van het collegeakkoord. Daarin hebben we afgesproken dat we aantal experimenten inzetten om tot een gebruiksvriendelijkere afvalinzameling te komen. Binnenkort gaat ook een pilot van start met een verruiming van de openingstijden voor het wegbrengen van grof afval. Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt in het verkiezingsprogramma voor dit soort zaken en het geeft een tevreden gevoel als je het dan ook daadwerkelijk kunt realiseren. Ik hoop dat u hier gemak van zult hebben en het positief zult waarderen.

<Michiel Schouten>