MFA: Wethouder Schouten geeft feiten wel degelijk juist weer

Gerben Dijksterhuis, fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) zegt in een interview in de Actueel van 8 april jl., dat wethouder Schouten een ‘rookgordijn’ optrekt rondom de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Daarnaast uit hij verschillende beschuldigingen aan het adres van Schouten. Bestuur, fractie en collegeleden van Leefbaar Zeewolde zijn bijzonder teleurgesteld over deze frontale aanval op onze wethouder Michiel Schouten.

Wij vinden het buitengewoon ongepast dat de heer Dijksterhuis dergelijke beschuldigingen plaatst en de waarheid daarbij geweld aan doet.

De beschuldigingen versus de feiten

Wethouder Schouten trekt een rookgordijn op
Nee, wethouder Schouten is juist zeer transparant in het presenteren van de feiten en financiële onderbouwingen.

Wethouder Schouten doet de motie van het CDA, PvdA/GL en CU af door te zeggen dat er geen geld voor is.
Nee, wethouder Schouten zegt dat er geen extra geld is om de motie uit te voeren en als de gemeenteraad dat wel wil ze zelf moeten aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. De reeds gereserveerde gelden zijn onvoldoende om de motie uit te voeren.

Wethouder Schouten wil geen verantwoordelijkheid nemen voor een maatschappelijke ontwikkeling in de Polderwijk.
Nee, wethouder Schouten c.q. het college neemt de volle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de MFA, dit in tegenstelling tot de ChristenUnie wethouder Van Daalen die voor een debat over de MFA zijn ontslag indiende met nu grote vertragingen tot gevolg.

Wethouder Schouten lijkt geen MFA te willen en blijft op de rem staan
Nee, wethouder Schouten wil wel degelijk een MFA maar wel binnen de financiële kaders die de gemeenteraad eerder heeft gesteld.

Geen informeel overleg

Tevens suggereert de heer Dijksterhuis dat in een informeel overleg een week eerder de wethouder Schouten suggesties zijn gedaan hoe hij over extra geld kan beschikken. Er is absoluut geen informeel overleg geweest over dit onderwerp. Leefbaar Zeewolde vraagt zich hardop af waarom de heer Dijksterhuis willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Wil hij wethouder Schouten bewust beschadigen of zit er iets anders achter?

Leefbaar Zeewolde betreurt het dat er op deze wijze omgegaan wordt met dit onderwerp. Het debat hoort plaats te vinden in de raadzaal en niet via de krant. Het is ex-wethouder Van Daalen die primair verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Leefbaar Zeewolde heeft hem op belangrijke momenten gesteund door het oude raadsbesluit van februari 2006 in te trekken en een Leefbaar Zeewolde motie later ook nog in te trekken omdat er meer tijd nodig was voor het ontwerp. Wat zou het mooi zijn als de ChristenUnie op dit moment wethouder Schouten zou steunen om de ernstig vertraagde ontwikkeling zo spoedig mogelijk, in wat voor vorm dan ook, te realiseren.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078