Leefbaar Zeewolde teleurgesteld

Na bijna vier maanden is er een mogelijke doorbraak in het informatieproces. De uitkomst is dat de huidige collegepartijen Leefbaar Zeewolde en de VVD buitenspel worden gezet. Leefbaar Zeewolde is bijzonder teleurgesteld in het informatieproces omdat het absoluut niet voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten.

  1. Een zo breed mogelijke coalitie die kan steunen op een grote meerderheid in de raad.
  2. Rekening houden met de continuïteit van het bestuur.
  3. Rekening houden met de stabiliteit van het bestuur.
  4. Rekening houden met de wenselijkheid (is de verkiezingsuitslag van maart 2006).
  5. Rekening met de kansrijkheid.

Dat Leefbaar Zeewolde als grootste partij, en de VVD als tweede partij, buitenspel worden gezet, doet geen recht aan de democratie. De drie kleine partijen gaan nu samen kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Een coalitie die slechts 1 stem in de gemeenteraad meer heeft dan Leefbaar Zeewolde en de VVD. Een wel zeer nipte meerderheid die ze bovendien hebben te danken aan hun zogenaamde restzetels.

Tot op heden heeft Leefbaar Zeewolde nog niet gehoord waarom de drie kleine partijen niet met Leefbaar Zeewolde willen samenwerken. Leefbaar Zeewolde heeft aangegeven wel met alle andere partijen te willen samenwerken. Wat wij niet willen is dat de heer Thijs van Daalen terugkeert als wethouder. Door zijn onverwachte aftreden, voordat er een debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) heeft hij het college in de steek gelaten. De woorden die hij heeft gebruikt bij zijn motivatie waarom hij is afgetreden hebben ons diep geraakt. Er is een beeld geschetst over de andere collegeleden die niet juist is.

Leefbaar Zeewolde vraagt zich af wat het CDA en PvdA/GL zien in een samenwerking met de ChristenUnie. Deze partij is eind 2004 uit de coalitie gestapt omdat hun wethouder via een motie van wantrouwen moest opstappen. Nu stapt een volgende ChristenUnie wethouder uit eigen beweging op en opnieuw stapt ook de fractie uit de coalitie. De ChristenUnie heeft daarmee blijk gegeven geen solide en betrouwbare collegepartij te zijn.

Leefbaar Zeewolde wacht met spanning de verdere ontwikkelingen af. Voor het algemeen belang zou het beter zijn dat Leefbaar Zeewolde samen met de VVD en CDA of PvdA/GL, of zelfs beiden, een nieuwe coalitie vormt. Een dergelijke combinatie voldoet wel aan de opdracht die de informateur heeft meegekregen.

Een andere optie in het algemeen belang van ons dorp, is dat Leefbaar Zeewolde en de VVD met gedoogsteun van de raad doorgaan met de  succesvolle uitvoering van het coalitieprogramma. Een derde, onafhankelijke wethouder, kan het collegeteam weer volledig maken. Door de huidige patstelling en het uitstellen van besluiten door de gemeenteraad komen een aantal dossiers niet goed tot hun recht.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra

fractievoorzitter

Tel. 06-54321078