De motie MFA, de informatie en speeltoestellen in de Polderwijk

Motie MFA is in deze vorm niet uit te voeren.

Zoals ik al in de raadsvergadering van 27 maart j.l. vertelde aan de indieners van de motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) over de Multi Functionele Accommodatie (MFA), is de motie zoals die er nu ligt niet uit te voeren. Niet door dit college en ook niet door een eventueel ander college. Ik heb de gemeenteraad beloofd nader onderzoek te doen en dat heb ik gedaan. Vandaag gaat een brief naar alle raadsleden de deur uit waarin het college reageert op de motie. Donderdag 24 april a.s. zal dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering staan. Natuurlijk geven wij ook een aantal mogelijkheden aan die misschien wel kansrijk kunnen zijn. Veel zal afhangen van de bereidwilligheid van de diverse schoolbesturen. Ik hoop van harte dat de indieners van de motie nu eindelijk eens inzien dat het oorspronkelijke plan niet uit te voeren is en zeker niet binnen de financiële randvoorwaarden die de raad zelf heeft gesteld. Het zou goed zijn als de MFA uit de politieke sfeer wordt gehaald en dat alle partijen eens naar het algemeen belang kijken en niet naar persoonlijke ambities. Ik vrees echter dat de drie kleine partijen weer geen besluit zullen nemen met nieuwe vertragingen tot gevolg.

Informatie tot op heden mislukt

Het is de oud burgemeester van Harderwijk Johan de Groot niet gelukt te voldoen aan zijn informatieopdracht en dat vind ik erg jammer. Bij de nieuwsberichten op deze site kunt u daar meer over lezen. Als de 3 kleine partijen elkaar weten te vinden ontstaat er een coalitie met slechts 9 stemmen tegenover 8 van de oppositie (Leefbaar Zeewolde en de VVD). Dit is bijzonder wankel en niet goed voor de stabiliteit en continuïteit van het bestuur in Zeewolde. De twee grootste partijen worden dan gedwongen in de oppositie. Dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag van maart 2006. Ik zou er als wethouder bovendien van gruwen als je met zo’n kleine meerderheid moet werken. Ook voor de burgemeester en ambtelijke organisatie zal het heel moeilijk worden. Op dit moment zitten we in een beslissende fase van twee grote ontwikkelingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van Zeewolde. De verdere besluitvorming rondom het OostvaardersWold (de ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold) en de ontwikkelingen rondom de Schaalsprong van Almere waar heel nadrukkelijk gekeken wordt naar grootschalige bouwplannen op ons grondgebied. Het heeft Helma Lodders en ondergetekende veel energie en moeite gekost om de belangen van Zeewolde in beide projecten goed te behartigen. Voordat eventuele nieuwe Zeewolder wethouders zich hebben ingewerkt, zijn er al onomkeerbare besluiten genomen met ingrijpende veranderingen voor Zeewolde en onze inwoners. Een nieuwe coalitie is daar dan verantwoordelijk voor.

Speelvoorzieningen bij noodlokalen Polderwijk klaar

Op 15 februari j.l. heb ik u op deze weblog al geïnformeerd over dit onderwerp. Samen met onze ambtenaar en de leerkrachten hebben we een keus gemaakt om het kale schoolplein in te richten. Deze wens bestond al lange tijd maar om een of andere reden is daar nooit wat aan gedaan. Toen ik samen met Helma Lodders de onderwijsportefeuille heb overgenomen nadat de heer Van Daalen als wethouder was opgestapt, heeft de school mij hierop attent gemaakt en ik ben er direct mee aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn. Er is enige weken geleden al een prachtig verhard voetbalveldje aangelegd waar kinderen ook buiten schooltijd lekker kunnen spelen. Kort daarna zijn 2 zandbakken gerealiseerd en onlangs is er een fantastisch mooi gecombineerd speeltoestel met een veilige ondergrond geplaatst. Ik hoop dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven.