De MFA, onderscheidingen en de voorjaarsnota

Opnieuw geen besluit over MFA

Mijn vrees die ik hier vorige week uitsprak is uitgekomen. Gisteravond is er opnieuw geen besluit in de raadsvergadering genomen rondom de MFA (Multi Functionele Accommodatie). De drie indieners van de veelbesproken motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) spraken met één woordvoerder, de fractievoorzitter van de PvdA/GL de heer Jan Klop. Een bijzondere situatie, maar wel zo efficiënt. De drie partijen zijn in mijn ogen 180 graden gedraaid voor wat betreft de bouw van een MFA. Tot op heden had ik de indruk dat zij direct wilde starten met de bouw van een complete MFA, maar nu nemen ze genoegen met alleen de eerste fase. Al vanaf juli vorig jaar bleek dat een complete MFA niet zou passen binnen de financiële voorwaarden die raad zelf heeft gesteld en ook de datum van oplevering zou niet gehaald worden. Mijn voorkeur was en is om gefaseerd te bouwen om uiteindelijk te komen tot een gebouw met alle gewenste functies. In financiële zin heb je dan meer tijd om te komen tot degelijke oplossingen en je hebt voldoende tijd om betrouwbare partners te vinden die mee willen investeren in de MFA-voorziening voor de Polderwijk. Ik ben dus blij met de beweging die nu gemaakt is.

De motie is dus van tafel en de drie partijen hebben het college nu gevraagd om met de besturen van het onderwijs te gaan praten of zij bereid zijn hun huisvestingsrechten over te dragen aan de gemeente. Als zij dat willen kunnen wij als gemeente zelf de regie in handen nemen en het gebouw ontwikkelen. Of dat gaat lukken zullen we de komende weken zien. Helaas hebben de drie partijen geen antwoord gegeven op de vraag van Leefbaar Zeewolde en de VVD wat ze willen als de schoolbesturen de rechten niet wensen over te dragen en zelf willen bouwen. Die kans is namelijk aanwezig. Dat betekent dat volgende maand het debat een vervolg krijgt en er opnieuw vertraging is. Helemaal wrang is het natuurlijk dat er in februari 2006 al een besluit door de gemeenteraad was genomen voor de bouw van een 12-klassige school die later zou worden uitgebouwd tot een MFA. Op verzoek van de in december opgestapte wethouder Van Daalen heeft de gemeenteraad dat besluit in 2007 teruggedraaid. Ik heb de indruk dat aardig wat raadsleden daar nu veel spijt van hebben.

Peter Koelewijn Ridder in de orde van Oranje Nassau

Vanochtend was het in de Verbeelding groot feest voor 5 Zeewoldenaren waaronder ons raadslid Peter Koelewijn. Zij werden door de burgemeester toegesproken en in het bijzijn van familie, vrienden en andere genodigden gedecoreerd. Het is altijd indrukwekkend te horen wat al deze mensen hebben gedaan en nog steeds doen voor de samenleving. Eerst in hun vorige woonplaatsen en nu in Zeewolde. Petje af en nogmaals van harte gefeliciteerd.

Voorjaarsprogrammanota geeft donkere wolken te zien

Een belangrijk document in de jaarlijkse budgetcycles is de Voorjaarsprogrammanota (VJN). Dit is de start op weg naar de nieuwe begroting 2009-2012. De financiële positie voor 2009 ziet er nog wel gezond uit, maar voor de jaren daarna zijn de vooruitzichten wat minder goed. Bij ongewijzigd beleid gaan we opnieuw de rode cijfers in. Bij de vaststelling eind vorig jaar van de begroting 2008-2011, bleek al dat het financiële vooruitzicht vanaf 2010 heel magertjes was en dat het belangrijk is om scherp op te blijven letten. Tussen dat moment en nu zijn er een aantal ontwikkelingen op ons afgekomen die forse consequenties hebben voor ons huishoudboekje. De grootste boosdoener is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen gaan met 6% omhoog en die kosten zijn niet gedekt. Daarnaast zullen we minder geld uit Den Haag krijgen uit een bepaalde reserve en ook zullen de ITC-lasten van onze  gemeente na 2010 fors toenemen. Om een goede (digitale) dienstverlening naar de inwoners en bedrijven te garanderen, zullen we flink moeten investeren. Bovendien krijgen we met veel nieuwe wet- en regelgeving uit Den Haag te maken die de gemeentes moeten gaan uitvoeren. Dat kost heel veel geld en we krijgen geen compensatie van dit Kabinet.

Wat mij tot slot ook zorgen baart is dat de drie oppositiepartijen niet willen dat de VJN in de maand mei wordt behandeld in de raad. Ik vind dat vreemd, want cijfers zijn cijfers en die liegen niet. Ik heb met steun van het college mijn verantwoordelijkheid genomen en de VJN toch aangeboden aan de raadsleden. Als een meerderheid die niet wil behandelen is dat hun verantwoordelijkheid.