Het informatieproces en overschot jaarrekening 2007

Informatieproces begint gênante vertoning te worden

Bijna 5 maanden geleden is het alweer dat, nog voordat er een debat over de uitvoering van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) had plaatsgevonden, ChristenUnie-wethouder Thijs van Daalen opstapte. Al 5 maanden lang wachten de basisscholen in Zeewolde op een besluit van de gemeenteraad. De drie kleine partijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) durven maar geen besluit te nemen. Ze vallen nu zelfs terug op een besluit dat de gemeenteraad al in februari 2006 heeft genomen. Als dat besluit gewoon door de heer Van Daalen was uitgevoerd, had er nu al een definitieve school in de Polderwijk gestaan die uitgebouwd zou worden tot een MFA.

Al 5 maanden lang is er nu een informatieproces aan de gang waar niemand van op de hoogte wordt gehouden. Alle besprekingen gebeuren achter gesloten deuren. Als de 3 kleine partijen dat bedoelen met hun beoogde ‘transparantie’ en ‘met het gezicht naar de burger staan’, staat ons nog wat te wachten! Ik vind het zo langzamerhand een gênante vertoning worden. Ik dacht dat die 3 partijen het altijd zo met elkaar eens waren dus ik vraag mij af wat er werkelijk aan de hand is. Die vraag zou de media ook eens moeten stellen. In een open democratie heeft iedereen er recht op te weten wat er aan de hand is. Ook de informateur, de heer Johan de Groot (oud-burgemeester van Harderwijk) komt nergens mee naar buiten. Ik vind dat een kwalijke zaak en niet in het belang van Zeewolde. Overal waar ik als wethouder kom wordt mij de vraag gesteld wanneer en of er nog eens een ander college komt. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Je merkt wel dat Zeewolde zo langzamerhand het lachertje van de provincie is.

Deel overschot Jaarrekening 2007 terug naar inwoners

Wat wel in het belang van Zeewolde is, is het feit dat na een positieve saldo over 2006, ook het jaar 2007 is afgesloten met een overschot. Nadat alle plussen en minnen met elkaar zijn verrekend blijkt dat er een batig saldo is van € 1,2 miljoen. Het zijn allemaal incidentele mee- en tegenvallers dus die tellen (helaas) niet mee in volgende jaren. Wat wel heel belangrijk is om te constateren, is het feit dat de structurele inkomsten en uitgaven overeenkomen met de Begroting 2007. Dat is voor u en de gemeenteraad het bewijs dat er een betrouwbaar en kwalitatief goed financieel beleid wordt gevoerd. Als wethouder financiën ben ik dan ook buitengewoon tevreden met deze jaarrekening.

Ook de accountant is bijzonder tevreden. Zij hebben een verklaring voor zowel de betrouwbaarheid als ook de rechtmatigheid afgegeven.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de € 1,2 miljoen als volgt te verdelen:

€ 250.000 te reserveren voor de festiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van Zeewolde in 2009.

€ 350.000 te storten in de voorziening groot onderhoud openbare gebouwen. Daarmee is ook dat beheersplan op orde en zit er voldoende geld in om tijdig groot onderhoud te plegen.

€ 470.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat deze op het gewenste niveau blijft en waarmee éénmalige investeringen met een maatschappelijk nut kunnen worden betaald.

€ 150.000 terug te geven aan de inwoners van Zeewolde omdat er een overschot is ontstaan op de inkomsten Afvalstoffenheffing.

De Afvalstoffenheffing moet kostenneutraal zijn. Het tarief wat wij allemaal betalen moet de kosten van inzameling en verwerking dekken. Als we om wat voor reden dan ook daar geld aan overhouden, moet dat terug naar de inwoners is mijn opvatting. Dat gaan we nu dus doen! Elk huishouden krijgt op de aanslag in 2009 een éénmalige korting zodat de aanslag lager zal uitvallen.