Informatieproces mislukt

Informatieproces mislukt

Donderdagavond 22 mei heeft de informateur (de heer Johan de Groot, oud burgemeester van Harderwijk), de delegaties van de 5 politieke partijen verslag gedaan van de lange periode die hij nodig heeft gehad om een nieuw college te vormen. Op de nieuwspagina van deze website kunt u de tekst lezen die ik namens Leefbaar Zeewolde heb uitgesproken.

Ik vind dat de informatie volledig is mislukt omdat er geen enkele serieuze poging door hem is ondernomen om Leefbaar Zeewolde binnenboord te houden. Wij zijn door de kiezers in 1998, 2002 en in 2006 tot grootste partij gemaakt. In een echte democratie mag je die niet passeren. Ik heb hem stevige verwijten gemaakt over een aantal grote missers die hij heeft gemaakt en gevraagd waarom hij zijn opdracht niet heeft teruggegeven toen hij merkte dat hij niet meer aan de uitgangspunten van zijn opdracht kon voldoen. Hij heeft dat wel overwogen zo vertelde hij, maar uiteindelijk niet gedaan met als resultaat dat Zeewolde wordt opgescheept met een coalitie die een zeer krappe meerderheid heeft van slechts een zetel. Bovendien presenteert men kandidaat-wethouders van buiten de raad. Twee wethouders komen niet eens uit Zeewolde en een derde heeft totaal geen ervaring in de gemeentelijke politiek. Deze mensen gaan het zeer moeilijk krijgen.

Geen antwoord op vragen

Tot mijn grote verbazing geven de fractievoorzitters van het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) domweg geen antwoord op een aantal simpele vragen die gesteld zijn. De heer Dijksterhuis van de CU heeft helemaal zijn mond niet opengedaan. Waarom is er geen vertrouwen in Leefbaar Zeewolde? Waarom moeten Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar gehaald worden van deze drie partijen? Waarom hebben ze opeens geen vertrouwen meer in ex-wethouder Thijs van Daalen? Waarom hebben ze 5 maanden de tijd nodig gehad om met deze coalitie te komen? Ik hoop van harte dat we op deze vragen binnenkort wel antwoord krijgen.

Voortzetting coalitieprogramma

Wat ook verbazingwekkend is, is het feit dat men het huidige coalitieprogramma gewoon gaan voortzetten. Op zich ben ik daar blij mee, maar de constatering is natuurlijk dat daar geen nieuw college voor nodig is! Ik vind het een zwaktebod dat men kennelijk niet in staat is om een nieuw programma met elkaar te schrijven. Wat hebben ze de afgelopen 5 maanden dan wel gedaan? De 3 partijen beperken zich tot het aanbrengen van een aantal “accenten”. Die accenten gaan veel geld kosten. Op de vraag hoeveel het gaat kosten heb ik ook nog geen antwoord gekregen, dus daar moeten we nog even op wachten. Deze 3 partijen zijn een afspiegeling van de huidige regering. Ik hoef niemand te vertellen hoe Nederland denkt over het functioneren van dit Kabinet. Beloftes worden teruggedraaid en de lasten van de inwoners gaan fors omhoog. Ik ben benieuwd wat ons in Zeewolde te wachten staat.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij thans afgerond en wij zullen de raad over de uitkomsten informeren tijdens de raadsvergadering van 29 mei a.s.