Coalitiepartijen, arrogant provinciebestuur en vliegroutes over Zeewolde

Zware onvoldoende voor coalitiepartijen

De politiek is met zomerreces en in de landelijke media wordt teruggekeken op de resultaten van het huidige kabinet. Zoals u weet hebben wij sinds begin juni in Zeewolde helaas een afspiegeling van dit kabinet. De Nederlandse bevolking geeft Balkenende IV een zware onvoldoende voor het gevoerde beleid. Een meerderheid van zijn eigen partij (CDA) hoopt zelfs dat het kabinet zal vallen. Dat geldt overigens ook voor het grootste gedeelte van de PvdA kiezers. Dat kan ook niet anders. Nederland wordt overspoeld met nieuwe belastingsoorten en belangrijke beloftes worden ingetrokken. Ik heb het dan vooral over de Kinderopvang. Een van de belangrijkste verkiezingsitems van de PvdA die ze nu weer voor het grootste gedeelte intrekken. Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek. Ook de vakantiebelasting, verpakkingsbelasting, accijnsverhoging enz.enz. zijn veel mensen een doorn in het oog. Ik vind het pure diefstal want er is geen enkele relatie met de zogenaamde verbetering van het milieu. Nederland wil roomser zijn dan de Paus en ik vind dat de landelijke beleidsbepalers een grote klont boter op hun hoofd hebben. Als je in de landen om ons heen kijkt dan moet Nederland weer zonodig het braafste jongetje van de klas zijn. Ook de verregaande betutteling van dit kabinet is ergerlijk. Dat komt vooral door de deelname van de ChristenUnie die alleen maar nodig is voor een Kamermeerderheid. Het is weer een ouderwets regentenkabinet. Niet luisteren naar de bevolking, maar ons wel vertellen hoe we moeten leven. De Nederlanders moeten de volgende keer dat ze mogen stemmen al deze zaken niet vergeten. Ik hoop dat de oppositie dat voldoende voor het voetlicht zal brengen.

In Zeewolde mogen we in maart 2010 weer stemmen. De huidige coalitie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) heeft geen echte meerderheid in Zeewolde gekregen van de kiezers, maar door de zetelverdeling net een zetel meer dan Leefbaar Zeewolde en de VVD samen. Laten we niet hopen dat deze drie partijen er net zo’n puinhoop van zullen maken als hun moederpartijen thans doen vanuit Den Haag.

Provincie piepelt college van Zeewolde

Binnen een maand is het nieuwe Zeewolder college nu al twee keer door de provincie gepiepeld! Eerst door de uitspraken van gedeputeerde Anne Bliek (VVD) over de aanstaande grenscorrectie tussen Almere en Zeewolde, en eind vorige week opnieuw doordat de provincie een voorbereidingsbesluit heeft genomen over het gebied dat straks de natuurzone Oostvaarderswold moet gaan worden. Zonder enige afstemming en/of voorafgaande informatievoorziening aan het Zeewolder college is dit besloten. Een grote schande! De provincie heeft volgens de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) sinds 1 juli deze bevoegdheid. Dat ze daar direct gebruik –lees misbruik- van maakt, zegt genoeg over de arrogante houding van het provinciale bestuur ten opzicht van Zeewolde.

Waar zijn onze nieuwe wethouders? Waarom laten ze zo over zich heen lopen? De boeren in dat gebied kunnen nu helemaal niets meer. Elke uitbreiding van hun bedrijf moet voorgelegd worden aan de provincie. Aangezien de provincie alle gronden moet overnemen staan ze natuurlijk geen uitbreidingen meer toe want daar moet voor betaald worden. Agrarische ondernemers wordt het ondernemen belet en dat is een grote bedreiging voor hun toekomst. Het betekent ook dat de fracties van landelijke partijen in onze gemeenteraad (CDA, PvdA, GroenLinks, VVD en CU) geen enkele invloed hebben op hun fracties in Lelystad. Dat is zeer betreurenswaardig want zij zitten er voor de belangen van onze inwoners. Ik ben heel benieuwd hoe het college van Zeewolde dit besluit gaan aanvechten.

Vliegroutes over Zeewolde

Als ik de kranten goed lees, was er tijdens de formele inspraakavond onlangs geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Hoe kan dat? Dit is een zeer beladen onderwerp en als je op formele momenten je stem niet laat horen, dan zet je de Zeewoldenaren in de kou. Gelukkig onderneemt de actiegroep STEM nu veel en ik roep iedereen op tijdig te reageren. Neem het heft in eigen hand, want het huidige college lijkt u te vergeten.

<Michiel Schouten>