Leefbaar Zeewolde steunt StEM: Houd Zeewolde Vliegtuigvrij

Nu de rechter in oktober 2007 eerder gevoerde procedures voor de uitbreiding van Vliegveld Lelystad ongeldig heeft verklaard is er voor Zeewolde weer het gevaar dat we te maken krijgen met een vliegroute over of vlakbij ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept daarom de bevolking op om massaal te reageren door een zienswijze in te dienen op de startnotitie Lelystad Airport. De startnotitie (verkrijgbaar bij www.inspraakvenw.nl)geeft aan wat de voorgenomen uitbreidingsactiviteiten zijn van Lelystad Airport en welke alternatieven er in de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) moeten worden onderzocht. En daar zit hem nu net de kneep, want er ontbreekt essentiële informatie over de aanvliegroutes waardoor er in feite geen fatsoenlijke MER kan plaatsvinden. Sterker de routes van de aanvliegroutes zijn nog in de ontwerpfase zoals blijkt uit een recente email correspondentie tussen StEM en de Luchtverkeersleiding Nederland. Op de website van StEM (www.stemzeewolde.nl) wordt dit verder prima uitgelegd en toegelicht. U kunt een inspraak digitaal insturen naar www.inspraakvenw.nl. Voorbeelden van een zienswijze vindt u op www.stemzeewolde.nl of op deze pagina. De zienswijze kan nog tot 16 juli worden opgestuurd.

Wel vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of het nieuwe college van CDA, ChristenUnie en PvdA/GL, met twee leden van ver buiten ons dorp en een als novice in de politiek, wel alert genoeg reageert op deze ontwikkelingen. Tijdens de inspraakavond die onlangs gehouden werd was geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Leefbaar Zeewolde vraagt zich af waarom niet? Het vorige college wist met een felle toon in verschillende brieven duidelijk te maken dat men niet gediend was van de onzorgvuldige plannen van Lelystad Airport. Bovendien werden de krachten in het dorp gebundeld en werd er massaal gereageerd. Dit college heeft tot nu toe geen enkele reactie gegeven en lijkt gelaten de plannen op zich af te laten komen. En dat is niet goed voor ons dorp.