MFA pas over 2 jaar klaar

Deze week heeft het college van B&W een besluit genomen rondom de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Op de nieuwspagina van deze website kunt u het persbericht lezen dat de fractie heeft verstuurd. Het college zal in september met een raadsvoorstel komen zodat de politiek in de raadsvergadering van 25 september dan eindelijk een besluit zal nemen. Dat lijkt mooi echter, de raad heeft in februari 2006 al een besluit genomen dat er een MFA in de Polderwijk moest komen. Als u dit weblog regelmatig volgt weet u dat ex-wethouder Thijs van Daalen (ChristenUnie) dat besluit nooit heeft uitgevoerd met alle gevolgen van dien. Na zijn aftreden heb ik samen met collega Helma Lodders dit dossier opgepakt en de raad een aantal varianten voorgelegd. Een van de meest kansrijke varianten was die waarbij het Openbaar Onderwijs (OB) direct zou starten met de bouw van 12 lokalen waar de andere scholen (katholiek, protestant christelijk en gereformeerd) direct in konden participeren. Gefaseerd zou dit complex uiteindelijk uitgebouwd kunnen worden tot een volledige MFA; een belangrijke voorziening in de Polderwijk waar alle  politieke partijen achter stonden. De nieuwe coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) hebben deze variant de afgelopen maanden steeds afgewezen. Men wilde niet dat het OB het voortouw zou nemen in deze ontwikkeling. Het laat zich raden wat daar achter steekt! Leefbaar Zeewolde en de VVD hebben zelfs moties ingediend om de zaak nog verder te bespoedigen omdat het bestuur van het OB de toezegging aan de raad had gedaan dat de andere scholen op een volwaardige manier konden meedoen. Toch hebben deze drie partijen steeds tegengestemd en gezorgd voor extra vertraging en kosten.

Tot mijn grote verbazing komt het nieuwe college nu met precies dezelfde variant op de proppen en opeens zijn de drie partijen het hier wel mee eens. Het OB zal als bouwheer optreden en de andere scholen zullen direct aanhaken. Het OB heeft door zijn omvang namelijk de bouwrechten die de andere scholen (nog) niet hebben.

Mijn conclusie is dat, ten koste van de kinderen in de Polderwijk, de drie coalitiepartijen een smerig politiek spelletje hebben gespeeld. Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn uit de coalitie gewipt en nu ze zelf de touwtjes in handen hebben komen ze met dezelfde MFA-variant die zes maanden geleden ook al op tafel lag, maar die ze toen hebben afgewezen. Ik vind dat een grote schande want het betekent dat de kinderen nu nog 2 jaar in de noodlokalen moeten zitten. Dat was niet nodig geweest als enerzijds ex-wethouder Van Daalen gewoon het raadsbesluit van februari 2006 had uitgevoerd en anderzijds als het CDA, PvdA/GL en CU veel eerder met deze variant hadden ingestemd. Ook bijzonder is het dat het huidige college dwars tegen de eerder ingenomen standpunten van de drie partijen nu ander besluit hebben genomen. Op zich is dat een compliment waard want het betekent dat ze hun oren gelukkig niet laten hangen naar raadsleden die het algemeen belang zo nu en dan uit het oog verliezen. De gemeente gaat zelf ook investeren in de MFA en het is nog niet bekend waar die extra kosten van betaald zullen worden. Ik wacht de discussies hierover in september met spanning af.

<Michiel Schouten>