Leefbaar Zeewolde eist excuses vanwege MFA

Leefbaar Zeewolde eist dat de nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hun excuses aanbieden aan de kinderen, ouders en leerkrachten nu ze opeens kiezen voor een MFA-variant die al zes maanden geleden door het vorige college (Leefbaar Zeewolde / VVD) was voorgesteld maar steeds werd gesaboteerd.

Hele raad achter MFA

Al in februari 2006 heeft de hele gemeenteraad een besluit genomen en het geld beschikbaar gesteld om in de Polderwijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te bouwen. Voormalig CU-wethouder Van Daalen heeft dat besluit nooit uitgevoerd en wilde zijn eigen plan er door drukken. Een plan dat de gemeente vele miljoenen extra zou kosten. Nog voordat hierover in de raad zou worden gesproken stapte Van Daalen in december 2007 plotseling op met een collegecrisis als gevolg. De wethouders van Leefbaar Zeewolde (Schouten) en de VVD (Lodders) hebben toen een aantal varianten bedacht waardoor er alsnog zo snel mogelijk gestart kon worden met de bouw van de MFA. De fracties van beide partijen hebben hier zelfs moties voor ingediend. Vanaf januari tot en met juni van dit jaar hebben het CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie deze plannen tegengewerkt met ernstige vertragingen als gevolg. Hierdoor moeten de schoolkinderen nog twee jaar langer in de noodlokalen zitten.

Huidige variant niet nieuw

De nu door het nieuwe college gepresenteerde variant is als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Deze variant, waarbij het bestuur van het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer gaat optreden, was in januari van dit jaar al bedacht. Het Openbaar Basisonderwijs heeft namelijk bouwrechten die de andere scholen niet hebben en vermoedelijk ook niet zullen krijgen.

Met name de christelijke partijen in de gemeenteraad hebben de afgelopen maanden een zeer bedenkelijke rol gespeeld. Ter bescherming van de positie van het christelijk basisonderwijs hebben zij over de rug van de kinderen in de Polderwijk  een politiek machtsspel gespeeld en het vorige college buitenspel gezet. Leefbaar Zeewolde vindt dit een schandalige zaak die nergens op lijkt.

CU-wethouder valt eigen partij af

Een andere opmerkelijk constatering is dat de nieuwe ChristenUnie-wethouder de politieke visie van zijn partij volledig negeert. Opmerkelijk en tegelijkertijd moedig. De CU-fractie wilde namelijk niet dat het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer zou optreden en dat gaat nu toch gebeuren. Als de fractie van de CU deze wethouder eerder naar voren had geschoven ter vervanging van de afgetreden wethouder Van Daalen, dan had de vorige coalitie (Leefbaar Zeewolde, VVD en CU) gewoon door kunnen besturen zonder alle nu opgelopen vertragingen en extra kosten die voor rekening zijn voor de Zeewolder gemeenschap. De nieuwe coalitie is volledig verantwoordelijk voor al deze vertragingen, extra kosten en frustraties bij het onderwijs.