Leefbaar Zeewolde adopteert laatste rotonde

De grootste politieke partij in ons dorp, Leefbaar Zeewolde, heeft de laatst overgebleven rotonde geadopteerd om ook deze een fleurig aanzien te geven.

Vorig jaar heeft Leefbaar Zeewolde de motie van harte gesteund die tot doel had om alle rotondes in ons dorp op te fleuren zoals je dat in steeds meer steden en dorpen ziet gebeuren. De gemeenteraad heeft het toenmalige college gevraagd bedrijven te zoeken die de rotondes willen adopteren zodat de kosten voor de gemeenschap beperkt blijven. Dat betekent dat bedrijven het eenmalig inrichten en structureel onderhouden voor hun rekening nemen. Als tegenprestatie mogen die bedrijven dan bescheiden reclamebordjes plaatsen. Het is voormalig Leefbaar Zeewolde wethouder Michiel Schouten gelukt om voor alle rotondes bedrijven te interesseren een rotonde te adopteren. Helaas is er daarna een bedrijf afgehaakt waardoor de rotonde Horsterweg/Spiekweg weer vrij kwam.

Verrassing

Leefbaar Zeewolde neemt als enige echte lokale partij haar verantwoordelijkheid en heeft deze rotonde nu zelf geadopteerd. De manier waarop de partij de rotonde gaat inrichten blijft nog even een verrassing. Duidelijk is natuurlijk wel dat de partij dat op een bijzondere manier gaat aanpakken.

Fractie- en bestuursleden van Leefbaar Zeewolde staan al met hark en schep in de aanslag.