Matige Algemene Beschouwingen

Omdat ik de politiek nu vanaf de zijlijn volg, ging ik vol goede moed naar de raadsvergadering op 30 oktober waar de Algemene Beschouwingen op de agenda stonden. Een nieuwe coalitie en een nieuw college. Dan verwacht je ook nieuw elan. Niets is minder waar. Ik kan geen nieuwe ambities in de Begroting vinden waar de Algemene Beschouwingen vooral over gaan. Dit college heeft ook nog maar 15 maanden te gaan tot de volgende verkiezingen dus zoveel nieuws is er ook niet meer te bereiken. Het is ook grappig om te horen dat de coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie aan hun eigen college vragen nu eens eindelijk de “handen uit de mouwen te steken”. Ik denk ook dat ze dat graag willen, maar dan moet de raad wel eens besluiten gaan nemen. De vertraagde besluitvorming rond de MFA staat nog helder op het netvlies. Het zal minstens tot de zomer van 2010 duren voordat de kinderen in een permanent gebouw zitten en ik voorspel u dat die datum niet haalbaar zal blijken. Ook is er nog steeds geen besluit over een Woningbouwprogramma genomen door deze drie partijen. Dit is een zeer belangrijk beleidsdocument met veel impact. Ze willen dus dat het college aan het werk gaat, maar ze geven het college geen gereedschap.

Het nadeel van ‘aan de zijlijn zitten’ is dat je op stoelen moet zitten waar je de spreekwoordelijke “houten kont” van krijgt. Niet alleen daarmee jaag je het publiek de zaal uit, maar ook met de wijze waarop de partijen hun soms ellenlange betogen hielden. Er was vaak geen touw aan vast te knopen en veel politici vervallen in herhalingen en het opsommen van hun eigen oude stokpaardjes. Vooral de heer Van Ginkel (VVD) en de heer Verschure (CDA) hielden een betoog dat de mensen niet kon boeien. Er was zelfs ergernis op de publieke tribune en bij diverse raadsleden over de tijd die zij in beslag namen. Wonderlijk dat zoveel politici zich toch maar afvragen hoe het komt dat de mensen steeds verder af komen te staan van de politiek. Ik adviseer die politici eens in de spiegel te kijken!

Sinterklaas

De heer Klop (PvdA) probeert altijd wel met een kwinkslag mensen wakker te schudden. Amusant, maar hij lijkt soms meer op een predikant dan op een politiek leider. Erg populistisch en bovendien niet altijd consequent. Onlangs verweet hij Leefbaar Zeewolde nog voor Sinterklaas te willen spelen toen onze partij het overschot op de jaarrekening 2007 anders wilde besteden dan het college. Nu heeft hij zelf een motie ingediend om alle lage inkomens van Zeewolde 50 Euro te geven in december. Een sympathiek gebaar, wat overigens niet nieuw is in Zeewolde en waar niemand tegen zal zijn, maar wie speelt hier nu voor Sinterklaas? Ik heb het al eerder gezegd: politici moeten wel geloofwaardig blijven en met dit gedrag toon je aan dat niet te zijn.

Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra hield een kort en zakelijk betoog. Terugkijken hebben we genoeg gedaan, dus het vizier is nu naar voren gericht. In deze raad is niet veel voor elkaar te krijgen want de stemverhouding zal meestal 9 tegen 8 zijn. De verkiezingen van maart 2010 zal nieuwe verhoudingen geven en daar kijk ik nu al naar uit.

Wankele Begroting

Leefbaar Zeewolde heeft een waarschuwing afgegeven over een aantal grote risico’s die in de Begroting schuilen. De vergadering werd om 22.30 uur geschorst omdat duidelijk was dat het anders tot diep in de nacht zou duren voordat het tot een afronding zou komen. Er liggen maar liefst 16 moties op tafel en het college heeft tijd nodig om die te bekijken en van commentaar te voorzien. Daarna moet over die beantwoording weer gesproken worden met elkaar in tweede termijn, dus dat kost nog veel tijd. De vergadering gaat nu op 10 november a.s. verder. Ik wacht met veel belangstelling op de antwoorden van het college op met name de vragen die Rein Zijlstra heeft gesteld.

Daarnaast heeft het college van Leefbaar Zeewolde, maar ook van de eigen coalitiepartijen, hier en daar een stevig verwijt gekregen. In mijn ogen ook terecht. De ChristenUnie-wethouder wil de voorrangsregeling tussen auto’s en fietsers veranderen, en de CDA-wethouder ziet wel iets in een uitbreiding van Zeewolde naar 45.000 inwoners! Deze wethouders spreken voor hun beurt. Eerst moet de raad kaders stellen en dan mogen wethouders aan het werk gaan en niet andersom. Ik vind het niet getuigen van respect voor de gemeenteraad dat zij deze uitspraken hebben gedaan. In Den Haag zie je ook wel eens dat ministers proefballonnen oplaten om te zien wat voor reacties dat geeft. Ik vind dat getuigen van een bepaalde arrogantie. Ik hoop niet dat ze dat bedoelen met de nieuwe bestuurscultuur die ze willen invoeren. Het vervolg is dus op maandagavond 10 november. Ik probeer daar weer bij te zijn en zal u op de hoogte stellen van mijn bevindingen via dit weblog.

<Michiel Schouten>