Busje komt niet zo; dus … betaalt hij een boete aan de passagier!

Het drama met de busverbinding in de afgelopen weken is het dieptepunt van een lange reeks incidenten die de problemen van het openbaar vervoer in ons dorp blootlegt. De kern van het probleem is tweeërlei. Ten eerste onttrekt de provincie, die het openbaar vervoer in ons dorp regelt, zich volledig aan zijn verantwoordelijkheden. Terwijl ook het college, als klant van de provincie, weinig doortastend reageert op de incidenten om gemaakte prestatieafspraken met de provincie na te laten komen. Op de tweede plaats is er geen goed mechanisme dat de busmaatschappij Connexxion straft voor slecht gedrag. Connexxion lijkt geen boodschap te hebben aan de kritiek en trekt zijn eigen spoor met winstbejag als eerste doel en publieke service ergens onderaan bungelend.

Deze openbaar-vervoersproblematiek is niet van vandaag of gisteren, maar vormt een structureel probleem in ons dorp en verdient dan ook een structurele aanpak. Om de service van de busdiensten te verbeteren stelt Leefbaar Zeewolde voor om een boetesysteem in te voeren waarbij passagiers gecompenseerd worden als de bus a) te laat (aan)komt, b) vol zit en doorrijdt of c) te vroeg vertrekt. Het systeem werkt simpel. Zodra de bus niet op de aangegeven tijd, met een marge van ca. 5 min. plaats biedt aan de passagiers of de passagiers niet op tijd naar bestemming brengt, dan krijgt de passagier het geld van de rit terug. Uiteraard moet er over de controle van zo’n boetesysteem worden nagedacht, maar dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de busmaatschappij zelf. Bovendien moeten claims van abonnementenhouders eenvoudig te controleren zijn. Dat kan met moderne hulpmiddelen als mobiele telefoons, GPS-registratie van buslocaties en online meldingen van passagiers. De NS heeft wat dat betreft wel zijn verantwoordelijkheid genomen en een degelijk boetesysteem ontworpen wat tot goede resultaten heeft geleid. De treinen rijden nu vaker op tijd.

Het openbaar vervoer moet zijn naam weer waardig worden. Na de euforie van de vrije markt in de afgelopen decennia was ook voor busmaatschappijen het adagio dat er winst moest worden gemaakt. Het doel om de publieke taak te dienen werd tot bijzaak gedegradeerd. Fout dus. Het openbaar vervoer wordt door ons allen betaald om juist diegene te helpen die gebrek aan mobiliteit niet zelf kan compenseren.

Leefbaar Zeewolde zal er ook naar streven om de routes van vaste lijnen structureel te verbeteren en onbegrijpelijke routewijzigingen in het weekend die weer afwijken van doordeweekse te vermijden. Bovendien wil je ook niet dat je je laatste schoollessen of studiecolleges in Amsterdam of Almere moet missen omdat er na 18.29 uur geen bus meer vanuit Almere naar Zeewolde vertrekt. Ook dit gegeven stemt droevig. Overigens rijdt er in het weekeinde helemaal geen bus naar Almere vanuit ons dorp wat natuurlijk ook een schandaal is. Verder weet ik uit eigen ervaring dat de vaak geroemde regiotaxi door de lange wachttijden ook geen prettig alternatief vormt.

Ten slotte stelde een van de buspassagiers die mij aanschreef, voor om te overwegen een andere busmaatschappij te benaderen. Een meer dan goede suggestie die we ook zeker zullen voorstellen aan de provincie en het huidige college. Het wachten op de bus heeft nu lang genoeg geduurd!

Ben Sonneveld

Raadslid Leefbaar Zeewolde