Ramkoers?

Crisis en Zeewolde

Ruim 3 weken geleden vroeg ik mij op dit weblog al af wanneer dit kabinet nu eens concrete maatregelen gaat nemen om de economische crisis te lijf te gaan. Tot op de dag van vandaag zijn die nog steeds niet genomen. De dames en heren maken liever ruzie met elkaar en partijpolitieke heilige huisjes zijn kennelijk belangrijker dan het algemeen belang van Nederland. Op 12 januari schreef ik hier al dat pijnlijke maatregelen niet kunnen uitblijven en een kabinetscrisis ligt op de loer. Dat is dus ook bijna gebeurd en dat is tekenend voor deze mensen. Ze denken alleen maar aan de verkiezingen in 2011 en dan willen ze natuurlijk mooi weer spelen. Met name de PvdA wil de problemen voor zich uitschuiven en de rekening kan dan betaald worden door volgende generaties. Dat is niet nieuw bij deze partij, waarbij ik maar even de jaren zeventig in herinnering roep met Joop den Uyl. Deze Haagse kliek toont geen daadkracht en geen leiderschap. Het is een grote schande en Nederland is het lachertje van Europa geworden.

Het huidige college in Zeewolde is een afspiegeling van het kabinet (CDA, PvdA/GL, ChristenUnie) en heeft net als Balkenende en consorten de kop in het zand gestoken. Het is akelig stil vanuit het gemeentehuis terwijl een kind kan bedenken dat ook Zeewolde te maken heeft met financiële tegenvallers. De bouwstromen staan op een laag pitje en dat betekent tegenvallers in de bouwleges wat een grote inkomstenbron is voor Zeewolde. De begroting is gebaseerd op een bepaald aantal woningen en inwoners en die worden niet gehaald. Dat betekent dat er minder geld uit Den Haag zal komen dan waarmee men begroot heeft en dat betekent dus forse gaten in de begroting. Op 26 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen een speciale vergadering te beleggen om hierover te spreken. De reactie van CDA wethouder Huizinga was zeer slap en hij had eigenlijk geen trek in een dergelijke bijeenkomst. Ook de heer Klop van de PvdA en Verschure van het CDA voelde daar weinig voor. Zij denken dat het wel zal meevallen en vonden het nu niet nodig om maatregelen te nemen. Hun gedrag sluit naadloos aan met hun Haagse companen. Gelukkig was Gerben Dijksterhuis van de ChristenUnie dit keer wel wakker en steunde de motie. Eindelijk laat hij iets van zich horen. Op financieel gebied is hij de laatste jaren altijd positief kritisch geweest en ik heb als wethouder op dat gebied goed met hem kunnen samenwerken. Omdat ook de VVD de motie van Leefbaar Zeewolde steunde, zal het college nu toch met de billen bloot moeten. Ik ben benieuwd waar ze mee komen!

Ramkoers?

In diezelfde raadsvergadering beschuldigde CDA wethouder Huizinga Leefbaar Zeewolde en de VVD ervan dat ze een ramkoers hadden gevolgd ten aanzien van het proces rondom de uitbreiding van Almere die deels op het grondgebied van Zeewolde zou kunnen plaatsvinden. Je ziet opnieuw dat deze wethouder, die van buiten Zeewolde komt en dus geen enkele binding met ons dorp heeft, geen enkel historische besef heeft. Er is absoluut geen sprake geweest van een ramkoers. Helma Lodders en ik hebben de unanieme opvatting van de gehele gemeenteraad altijd met verve voor het voetlicht gebracht in alle gesprekken met Almere en de Provincie. Misschien vonden zij dat niet leuk, maar wij voldeden aan de opdracht van de gemeenteraad. Huizinga schoffeerde de hele raad en het vorige college met zijn uitspraak en het is onbegrijpelijk dat de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie zich muisstil hielden. Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Rein Zijlstra vroeg direct een schorsing aan en eiste dat de wethouder zijn woorden zou terugnemen. Dat verzoek werd gesteund door de VVD. Na de schorsing maakte Huizinga zijn excuses, maar zijn motivatie deugde van geen kant. Het is natuurlijk een blamage dat je als wethouder je excuus moet maken. Het komt je geloofwaardigheid niet ten goede. Ik vond het ook opmerkelijk dat de burgemeester zelf niet ingreep. Ook hij maakte deel uit van het vorige college, net als de gemeentesecretaris, en ook hij werd dus impliciet beschuldigd door zijn huidige wethouder. Ik had verwacht dat de burgemeester deze wethouder publiekelijk zou aanspreken op zijn gedrag, maar helaas heeft hij dat niet gedaan. Ik verwijt hem dat ten zeerste en hij weet dat inmiddels!

<Michiel Schouten>