Vooruitblikken op de verkiezingen en de MFA

Over precies 3 maanden is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Gezien het feit dat er weer met het rode potloodje gestemd moet worden, zal het tellen van de stemmen wel erg lang duren.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat Leefbaar Zeewolde een goede uitslag haalt. Ik wordt nog steeds door mensen in het dorp aangesproken waarom het vorige college midden vorig jaar nou moest vertrekken. Ik vertel ze dat er smerige politieke spelletjes zijn gespeeld over de ruggen van de inwoners, maar dat ze op 3 maart a.s. opnieuw op Leefbaar Zeewolde kunnen stemmen. Heel veel mensen vertrouwen mij toe dat ook te zullen doen.

MFA en de grote broek

De moeizame voortgang van de MFA (Multi Functionele Accommodatie) in de Polderwijk was vooral de reden dat het vorige college moest aftreden van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Zij zouden het wel even anders doen. Er werden twee wethouders van buiten Zeewolde ingevlogen en de inwoners werden de mooiste verhalen voorgehouden. Vooral ChristenUnie wethouder Debreczeny heeft toen een hele grote broek aangetrokken. Hij zou dat varkentje wel eens even wassen. CDA fractievoorzitter Piet Verschure vertelde nog aan iedereen die het wilde horen dat in september 2008 de eerste paal de grond in ging. Het is nu eind 2009 en de conclusie is dat de realisatie van de MFA volledig is mislukt. Dat op zich is heel triest, want alle politieke partijen hadden zich vele jaren geleden uitgesproken dat er op tijd een permanente school moest komen in de Polderwijk. Een mooie belofte aan de toekomstige inwoners die ook haalbaar zou zijn.

In februari 2006 heeft de toenmalige gemeenteraad daar een besluit over genomen en geld beschikbaar gesteld. Eerst heeft voormalig ChristenUnie wethouder Van Daalen daar een eigen draai aan gegeven in de vorm van een onhaalbaar plan. Toen hij zag dat zijn ambitieuze plan niet kon rekenen op voldoende steun, trad hij plotseling af in december 2007. Zijn partijgenoot Debreczeny nam in juni 2008 het roer over en ook hij heeft er een redelijke puinhoop van gemaakt. De verschillende denominaties van het basisonderwijs kunnen niet meer door één deur. Zij hebben zich afgesplitst en gaan hun eigen weg. The Gym, die zou investeren in de sportzaal, is onlangs ook afgehaakt en daarmee ligt het hele project op z’n gat. We zijn nu bijna 4 jaar verder nadat de gemeenteraad een besluit had genomen en we zijn geen steek verder gekomen. De kinderen zitten in containerlokalen die absoluut niet voldoen aan de eisen die hiervoor gelden en de politiek verantwoordelijken verschuilen zich achter elkaar.

Ik heb in mijn weblog het eerder over de geloofwaardigheid van de politiek gehad. Het zou van verantwoordelijkheidsgevoel getuigen wanneer bepaalde mensen nu opstappen. Ik denk dan met name aan de huidige wethouder en vooral aan de fractievoorzitters van het CDA en PvdA/GL. Deze laatste twee hebben in juni 2008 nogal hoog van de toren geblazen en vele beloftes gedaan. Daar is helemaal niets van terecht gekomen. Als de raad het voorstel van mij in april 2008 had overgenomen waren we nu aan het bouwen geweest. Maar nee, politieke spelletjes waren kennelijk belangrijker dat de kinderen in de Polderwijk. Zoals zo vaak in de politiek is gelijk hebben iets anders dan gelijk krijgen! Achteraf gelijk krijgen is leuk, maar tegelijk ook zuur. Daar schiet niemand iets mee op.