Verkiezingen, moddergooien en selectieve PvdA-politiek

Verkiezingen en moddergooien

Op 3 maart is het weer zover. Gemeenteraadsverkiezingen! Ik hoop dat de Zeewoldenaren massaal gebruik maken van hun stemrecht. De komende weken zullen de partijen om de gunst van de kiezer vragen. Je hoort mensen vaak zeggen dat je “ze” nooit ziet tot vlak voor de nieuwe verkiezingen. Gelukkig geldt dat niet voor Leefbaar Zeewolde. Jaarlijks verspreiden wij de Typisch Leefbaar brochure huis-aan-huis waarin wij verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn. Daarnaast hebben wij ons plan voor het Ontmoetingsbos (zie elders op deze site) huis-aan-huis laten bezorgen, en hebben we een leuke actie voor de inrichting van de Leefbaarheidsrotonde bedacht, waarbij Zeewoldenaren een inrichtingsplan konden indienen. Gezien de vele reacties die we altijd krijgen wordt deze informatievoorziening van ons hoog gewaardeerd. Dat is ook precies wat ik de mensen adviseer bij nieuwe verkiezingen. Kijk wat partijen de kiezer beloofd hebben en vergelijk dat eens met wat ze gepresteerd hebben. Op die manier kom je te weten hoe betrouwbaar partijen en mensen eigenlijk zijn.

Wat ook opvalt is dat het moddergooien alweer is begonnen. ChristenUnie wethouder Jos Debreczeny kon het niet laten om tijdens de laatste raadsvergadering het demissionaire college, en mij in het bijzonder, een veeg uit de pan te geven inzake het MFA gebeuren. Een veeg die niet gebaseerd was op feiten, maar een bewuste actie om mensen te beschadigen. Een wethouder onwaardig. Bovendien, de feiten spreken hem tegen en die feiten liegen niet. Je moet ze alleen wel willen weten!

Selectieve PvdA-politiek

Ook de plaatselijke PvdA doet aan moddergooien. In de Actueel van deze week lees ik dat zij vinden dat ik te veel eer heb gekregen over het feit dat onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid de financiën tussen 2004 en 2008 weer gezond zijn gemaakt. Sluitende meerjarenbegrotingen zonder dat de lasten voor de inwoners extra zijn verhoogd. Dat is wat ik bij mijn toenmalig aantreden heb beloofd, en dat is wat er tijdens mijn wethouderschap is gebeurd. Het is dan ook grappig om in dit artikel te lezen dat zij mijn voorganger prijzen om wat hij gedaan heeft. Merkwaardig, want de PvdA heeft destijds de motie van wantrouwen tegen hem van harte ondersteund!

Ook verwijt de PvdA mij dat ik geen compassie heb met de minima die op initiatief van de PvdA € 17,50 terug hebben gekregen inzake de door Vitens doorbelaste precarioheffing. Ik vind dat je ALLE inwoners dit dan moet teruggeven en niet alleen een bepaalde doelgroep. Ik noem dat selectieve PvdA-politiek. Je bent er voor alle inwoners van Zeewolde en niet alleen voor één groep. Overigens is de PvdA fractie niet in de positie om te beoordelen of ik wel of geen compassie voor de minima heb. Ik heb als wethouder op diverse momenten mij zeer sterk gemaakt voor bepaalde individuele gevallen waarover ik uit privacy-overwegingen geen mededelingen doe.

Een ander voorbeeld van selectieve PvdA-politiek is het feit dat zij destijds hebben voorgesteld om de OZB met maar liefst 25% te verhogen om daarmee extra geld binnen te halen. Het argument was toen dat huizenbezitters (de mensen met de breedste schouders) dat maar moesten ophoesten en dat de PvdA achterban, voornamelijk huurders en minima, daar dan niet de dupe van zouden worden. U kunt de notulen van die bespreking bij mij inkijken. Ik dacht altijd dat de PvdA de partij van de solidariteit was? Samen de lusten en samen de lasten is mijn opvatting.

Dat de PvdA er slecht voorstaat in de peilingen kunnen ze zich alleen zelf verwijten. Kijk in de spiegel is mijn advies en je weet waarom. Ga niet met moddergooien naar anderen, maar zorg dat je zelf presteert en dat je doet wat je hebt beloofd.